Ogródki gastronomiczne na Jagiellońskiej - zaproszenie do negocjacji
2013-03-04

Prezydent Miasta Chorzów serdecznie zaprasza do udziału w negocjacjach na wydzierżawienie gruntu położonego w Chorzowie przy ulicy Jagiellońskiej pod lokalizację dwóch letnich ogródków gastronomicznych w okresie od dnia 15.04.2013r. do dnia 15.10.2013r. Negocjacje odbędą się w dniu 12 marca 2013  roku  o  godzinie  10:00  w  siedzibie Urzędu Miasta  Chorzów,  ul. Rynek 1,  II piętro,  sala 236. Pisemne oferty należy składać do dnia 8 marca 2013 roku do godziny 13:00 w pokoju 425.
Szczegółowych informacji o zasadach i warunkach przystąpienia do negocjacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 429 (tel. 32/241-12-61 wew. 387).

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć