Zbiórka odpadów niebezpiecznych - 25-28.03
2013-03-20

W miesiącu marcu odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Chorzów przez specjalny pojazd - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON), który będzie przyjmować bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców (z obszarów budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego) oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
•    baterie,
•    świetlówki,
•    oleje i smary,
•    resztki farb i lakierów,
•    rozpuszczalniki,
•    opakowanie po substancjach niebezpiecznych, tj. środki ochrony roślin,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
•    chemikalia

Zbiórka na terenie miasta odbędzie się wg harmonogramu:

dzień I – 25.03.2013 (poniedziałek)
Chorzów Batory  - 4 punkty zbiórki:
1.    skwer przy ulicy Wrocławskiej 21 (15.00-16.00)
2.    ulica Brzozowa przy numerze 70 (16.15-17.15)
3.    ulica Podmiejska przy garażach w okolicy numeru 52 (17.30-18.30),
4.    ul. Wyspiańskiego (18.45-19.45)


dzień II– 26.03.2013 (wtorek)
Chorzów II – 4 punkty:
1.    plac Mickiewicza (15.00-16.00)
2.    róg ulic Janasa i 3-go Maja (16.15 -17.15)
3.    ul. Krzyżowa - plac Szkoły Podstawowej nr 17 (17.30-18.30)
4.    ul. Gwarecka 2 (18.45-19.45)


dzień III– 27.03.2013 (środa)
Chorzów I – 4 punkty:
1.    parking między ul. Mielęckiego - Truchana (15.00-16.00)
2.    plac pod estakadą – na wprost ulicy Wolności  (16.15-17.15).
3.    róg ul. Gałeczki i Ryszki – parking naprzeciwko dawnej „Biedronki” (17.30-18.30)
4.    ul. Dąbrowskiego 104 – plac obok kościoła (18.45-19.45)


dzień IV– 28.03.2013 (czwartek)
Chorzów Stary– 1 punkt:
1.    Plac Jana (15.00-16.00)
Maciejkowice – 1 punkt:
1.    róg ul. Gdańskiej i Głównej (16.15-17.15)
Wszystkie wymienione wyżej informacje znajdują się na ulotce informacyjnej

Jest to akcja cykliczna, która w tym roku odbywać się będzie średnio co 3 miesiące.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć