Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 862
2013-03-21

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 21 - 28.03.2013
(pok. 201)

26 marca
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
godz. 14.30 Komisja Zdrowia

27 marca
godz. 15.30 Komisja Edukacji
godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta (mała sala posiedzeń)

DYŻUR RADNEGO
28.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Tomasz Piecuch.

XXXII Sesja Rady Miasta
28 marca o godz. 9.00 w Sali posiedzeń Rady Miasta rozpoczną się XXXII obrady Rady Miasta Chorzów. W porządku sesji znalazły się punkty w sprawie:
- podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów.
- podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2013 rok, z przeznaczeniem na modernizację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie, poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów Biblioteki.
- podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
- podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.
- podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr XII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie połowy dachu nad prezbiterium, dachu nad dwoma kaplicami bocznymi oraz zakrystią kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu wnętrza kościoła, uzupełnienia ubytków złoceń oraz elementów malatury ściennej i figuralnej kościoła zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji i wnętrza kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Drzymały w Chorzowie. - podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji frontowej od strony północnej budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej, przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji witraży bocznych w nawach kościoła zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 18 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji bocznej kamienicy, przy ul. Wolności 44 w Chorzowie od strony ul. Żeromskiego w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego z płyt azbestowych na dachówkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Bożogrobców 14 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji pierwotnych drzwi głównych (frontowych) kamienicy zlokalizowanej przy ul. Wolności 134 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. księdza Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie poszycia z papy na dachu, wymiana lub naprawa blacharki i orynnowania, przemurowania kominów ponad dachem kamienicy zlokalizowanej przy ul. Siemianowickiej 46 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji ceglanej z lewej i prawej strony części wschodniej nawy głównej pw. WNMP przy ul. Farnej 3 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu dachu z remontem gzymsów wieńczących, attyk i gazonów budynku dawnego ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego w Chorzowie.
- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej i ul. Nomiarki.
- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wincentego Janasa.
- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kaszubskiej.
- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
- podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej.
- podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.
- podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Michała MOTYLA.


AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Chorzowa pójdą do urn, konferencja prasowa - 22.03
Wyborcze urny na 3 tygodnie staną w Chorzowie.
Od najbliższego poniedziałku mieszkańcy Chorzowa będą decydować, które ze zgłaszanych przez nich propozycji będą ostatecznie zrealizowane w ich dzielnicy. W tym celu przygotowano już 20 urn, które staną w różnych częściach miasta. Głosować będzie można wypełniając ankietę, na której znajdują się listy z propozycjami zadań do realizacji – osobne dla każdej z 4 dzielnic Chorzowa. Głosy będzie można oddawać przez 3 tygodnie, począwszy od 25 marca. Swój głos będzie można oddać również przez internet. W lutym br. chorzowianie składali wnioski z propozycjami, co w ich dzielnicy powinno być zrobione w pierwszej kolejności. W sumie do Urzędu Miasta wpłynęło ponad 1200 propozycji. Wszystkie dokumenty zostały przeanalizowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego i pogrupowane. Przede wszystkim sprawdzano, czy wniosek spełnia wymogi formalne - czy realizacja zadania mieści się w kwocie 400 tysięcy złotych i dotyczy terenu, który należy do miasta lub jest przez miasto użytkowany. Dla każdej dzielnicy wyłoniono 6 najczęściej proponowanych zadań. Budżet obywatelski w Chorzowie realizowany jest po raz pierwszy. Łącznie do dyspozycji mieszkańców zarezerwowano 1 mln 600 tys. zł.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1270-podsumowanie-i-wnioski-z-pierwszego-etapu-budzetu-obywatelskiego-2203.html

Lekarze spotkali się w Urzędzie Miasta
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej po raz pierwszy odznaczyło siedemnastu zasłużonych w pracy na rzecz miasta lekarzy. Dotąd Prezydium podobnie wyróżniło medyków m.in. w Raciborzu czy Rybniku. Uroczystość odbyła się 20 marca w Sali posiedzeń Rady Miasta.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1280-lekarze-spotkali-sie-w-urzedzie-miasta.html

Symulator firmy nauczy chorzowian przedsiębiorczości - 22.03
Blisko 200 uczniów chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych będzie uczyło się podstaw przedsiębiorczości w Firmie Symulacyjnej lokalizowanej w Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów. To specjalne pomieszczenie, które podzielone jest na działy, obrazujące pracę rzeczywistego przedsiębiorstwa. Wszystkie mechanizmy firmy symulacyjnej opierają się o obowiązujące przepisy prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W FS jest dział handlowy, są kadry, płace, administracja, księgowość, sekretariat i zarząd. Pomieszczenie wyposażone jest w komputery, telefony, faksy, kserokopiarkę - a więc w to, bez czego nie może obecnie funkcjonować firma. Uczniowie, którzy będą przechodzić szkolenie w symulatorze staną się jej pracownikami: będą podpisywać umowy o pracę, listy obecności, poprowadzą dokumentację w każdym dziale, będą prowadzić negocjacje z kontrahentami czy sporządzą ofertę handlową.
Inauguracja zajęć w FS odbędzie się w najbliższy piątek 22 marca o godz. 9.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 2.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1281-200-uczniow-bedzie-uczylo-sie-w-symulatorze-firmy-2203.html

GLOB 2013 - Międzynarodowe Targi Turystyki 22-24.03
Zapraszamy na XIX Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2013, które odbędą w Katowicach przy ul. Bytkowska 1B się w terminie 22-24 marca 2013.
Tysiące ofert turystycznych – promocja regionów Polski i świata. Wystawcy z Belgii, Czech, Dominikany, Francji, Gruzji, Indonezji, Kenii, Niemiec, Malezji, Maroka, Słowacji, Tunezji, Rumunii, Węgier, Włoch i Polski. Najlepsza, skuteczna okazja wyboru ofert letniego wypoczynku, kompleksowa prezentacja touroperatorów, biur podróży, regionów, uzdrowisk, ośrodków odnowy i rekreacji, a także usług transportowych i hotelarstwa. Oferty dla indywidualnego i zbiorowego klienta.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1256-miedzynarodowe-targi-turystyki-glob-2013-od-22-do-24-marca.html

Rowerzyści przebudzili wiosnę - oby na dłużej
Ponad 50 rowerzystów - w tym jeden bicyklista - obudziło wczoraj wiosnę, przeganiając zimę – przynajmniej na jeden dzień. Przed południem na nowej ścieżce rowerowej, która prowadzi wzdłuż ulicy Siemianowickiej stawiło się 50 rowerzystów. W większości byli to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Pojawił się też jeden bicykl. Wszyscy pytali kim jest śpiąca na ławeczce młoda dama. To wiosna, która w tym roku najwidoczniej ucięła sobie dłuższą drzemkę, zapominając o swoich obowiązkach. O tym, że już czas, przypomnieli jej cykliści budząc rowerowymi dzwonkami.
Zobacz fotorelację na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1265-rozpoczecie-sezonu-rowerowego-w-polsce-powitanie-wiosny-otwarcie-sciezki-rowerowej-2003.html

100 tys zł otrzymają najlepsi polscy szachiści. Mistrzostwa Polski odbędą się u nas.
Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach po raz pierwszy w historii odbędą się w Chorzowie (13–21 kwietnia). 19 marca porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Chorzowa Andrzej Kotala i prezes polskiej federacji Tomasz Sielicki. Mistrzostwa odbywać się będą w kompleksie "Sztygarka".
Podczas turnieju swoich sił będą mogli spróbować również mieszkańcy Chorzowa. Na ulicy Jagiellońskiej ustawiona będzie wielka szachownica, której figury mają 60 centymetrów wysokości.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1277-100-tys-zl-otrzymaja-najlepsi-polscy-szachisci-podpisano-porozumienie-ws-mistrzostw-polski.html


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Rusza kolejny kurs samoobrony dla kobiet - zapisy do 27.03
Do 27 marca można wysyłać zgłoszenia do udziału w bezpłatnym kursie samoobrony dla kobiet, organizowanym w ramach VI edycji programu „Samoobrona Kobiet”. Do udziału w ćwiczeniach zachęcają: Komenda Miejskiej Policji i Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Uczestniczki kursu zapoznają się z podstawowymi informacjami z zakresu wiktymologii i prewencji kryminalnej. W programie m.in. ćwiczenie wybranych elementów samoobrony, kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach zagrożenia, minimalizacja strachu w stanach zagrożenia, odpieraniem ataku, a także ćwiczenia udzielenia pierwszej pomocy.

Szczegóły na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1283-zgloszenia-do-udzialu-w-kursie-samoobrony-dla-kobiet-do-2703.html

Muzeum na tramwajowych szynach - 24.03
Muzeum Śląskie zaprasza na przejażdżkę zabytkowym tramwajem w towarzystwie eksponatów związanych z Wielkanocą. Mobilną wystawę będziemy mogli zobaczyć w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach, Rudzie Śląskiej i Zabrzu, a także w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. W świątecznym tramwaju znajdziemy m.in. postać Chrystusa Zmartwychwstałego – rzeźbę Kazimierza Pietraszko z Buczkowic w otoczeniu wiosennych symboli życia. W radosną atmosferę wiosennego świętowania wprowadzą nas również rzeźby Antoniego Toborowicza z Woli Libertowskiej przedstawiające ptaki, zające, baranki, rzeźbione jajka wielkanocne oraz barwne kwiaty. Ekspozycję uzupełnią fotografie przedstawiające zwyczaj święcenia palm i pokarmów w Niegowonicach, Ustroniu Polanie, Żarkach oraz w Gliwicach.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1257-muzeum-na-tramwajowych-szynach-1103-104.html

II Wiosenne Święto Wody - 23.03
23 marca (sobota) zapraszamy na basen miejski przy ulicy Powstańców gdzie odbędzie się "II Wiosenne Święto Wody". Początek imprezy godz. 10:00. Po krótkiej odprawie i omówieniu regulaminu zawodów rozpocznie się rywalizacja. Stawką będą puchary, dyplomy i nagrody. Upominki otrzymają wszyscy uczestnicy rywalizacji. Impreza ma charakter rodzinny. Zespół, który zgłosi się do rywalizacji musi liczyć minimum dwie osoby, w tym jedną osobą powinno być dziecko (do lat 18-stu). Do poszczególnych konkurencji przygotowane są odpowiednie zasady punktacji, suma wyników będzie podstawą do stworzenia rankingu. Wśród zaplanowanych konkurencji będą m.in.: sztafeta rodzinna, wyścig z kołem ratunkowym, koszykówka wodna, bujanie na fali.
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca w Dziale Organizacji Imprez nr tel. 32 2411 111 lub email: imprezy2@moris.chorzow.pl. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zabranie szlafroków.

Wielkanocny konkurs ekologiczny - do 25.03
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych wychowanków chorzowskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w świątecznym konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników będzie wykonanie ozdoby wielkanocnej z surowców wtórnych, czyli z odpadów. Termin zgłaszania prac: do 25 marca.

Szczegóły na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1178-wielkanocny-konkurs-ekologiczny.html

55 lat ZOO! Śląski Ogród Zoologiczny czeka na zdjęcia i wspomnienia - do 30.04
To będzie wyjątkowy rok dla naszego zoo. W 2013 roku mija bowiem 55 lat od otwarcia tego, jednego z największych polskich ogrodów zoologicznych. Z okazji obchodów 55-lecia, które planowane są na wrzesień br. chorzowski ogród zoologiczny przygotowuje specjalną, rocznicową wystawę fotograficzną ”55 lat śląskiego zoo w fotografii”. Z tego powodu zachęcamy wszystkich sympatyków i pracowników naszego ogrodu do „przekopania” swojej pamięci oraz domowych archiwów w poszukiwaniu zdjęć, a także wszelkiego rodzaju prywatnych historii i anegdot wiążących się z tym ważnym dla nas miejscem. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz wypożyczenie zdjęć dokumentujących zmiany zachodzące w zoo na przestrzeni tych wszystkich lat. Nadsyłane fotografie powinny być na odwrocie podpisane rokiem wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora, aby po zakończeniu wystawy możliwy był ich zwrot właścicielom. Do przesłanych materiałów należy ponadto dołączyć pisemną zgodę na ich publikację, zarówno w czasie wystawy, jak i w drukowanych materiałach promocyjnych Ogrodu. Na fotografie czekamy tylko do końca kwietnia! Każda osoba, której zdjęcia lub wspomnienia zostaną wykorzystanie, otrzyma w prezencie aktualny przewodnik po Śląskim Ogrodzie Zoologicznym oraz zaproszenie do jego zwiedzania. Anegdoty i wspomnienia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl, natomiast zdjęcia należy przekazywać osobiście do sekretariatu zoo lub wysłać pocztą na adres:

Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 4 – 26 marca na wystawę "Wiesław Obrzydowski-malarstwo"
Galeria czynna: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
22.03. godz. 19.00 Touch of Ireland

23.03. godz. 17.00 i 20.00 Kabaret NEO-NÓWKA

24.03. godz. 16.00 Premiera spektaklu tanecznego Królowa Śniegu, Studio Tańca TENDI

25.03. godz. 18.00 ChKino

26.03 godz. 18.00 Wieczór autorski Magdaleny Bosek z cyklu Twoja Podróż w Centrum Uwagi

27.03. od godz. 10.00 Dotknij Teatru – w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
22.03. godz. 15.00 – 18.00 Jarmark Świątecznych Rozmaitości

22.03 godz. 18.00 Wieczór autorski Magdaleny Bosek z cyklu Twoja Podróż w Centrum Uwagi

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
22 i 23.03 godz. 18.00 X Jubileuszowy Babski Comber 2013

27.03. godz. 13.00 Zakończenie Festiwalu Teatralnego III LO im. S. Batorego


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Kompleks Sportowy „Hajduki”, ul. Graniczna 92
23.03 godz. 10.00 II WIOSENNE” ŚWIĘTO WODY – zawody rodzinne

23.03 godz. 8.00 Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu

24.03 godz. 8.00 Rozgrywki Chorzowskiej Ligi Futsalu

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
25.03. godz. 10.00 Mistrzostwa Chorzowa szkół gimnazjalnych w SZACHACH

Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Lwowska 36
22.03. godz. 11.30 Mistrzostwa Chorzowa szkół podstawowych w Minisiatkówce dziewcząt


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 26 marca godz. 17.35

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć