Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 863
2013-03-28

Zdrowych, spokojnych Świąt,
pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz radosnych chwil w rodzinnym gronie

życzą:

Andrzej Kotala
oraz pracownicy Urzędu Miasta


RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 28.03. - 04.04.2013
(pok. 201)

2 kwietnia
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

DYŻUR RADNEGO
4.04 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radna Mariola Roleder.

XXXII Sesja Rady Miasta Chorzów
28 marca odbyły się obrady XXXII Sesji Rady Miasta Chorzów. Radni przyjęli projekty następujących uchwał, m.in.:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów.
2. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2013 rok, z przeznaczeniem na modernizację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie, poprzez doposażenie w podstawowy sprzęt wspomagający realizację statutowych celów Biblioteki.
3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.
4. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.
5. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie połowy dachu nad prezbiterium, dachu nad dwoma kaplicami bocznymi oraz zakrystią kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.
6. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na restauracji elementów łuku kamiennego bramy głównej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w tym: figury lwa oraz rekonstrukcji kartusza herbowego Donnersmarcków.
7. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu wnętrza kościoła, uzupełnienia ubytków złoceń oraz elementów malatury ściennej i figuralnej kościoła zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.
8. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji i wnętrza kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Drzymały w Chorzowie. - podjęcia uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji frontowej od strony północnej budynku dawnej Szkoły Ewangelickiej, przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie.
9. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji witraży bocznych w nawach kościoła zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 18 w Chorzowie.
10. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji bocznej kamienicy, przy ul. Wolności 44 w Chorzowie od strony ul. Żeromskiego w Chorzowie.
11. sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie pokrycia dachowego z płyt azbestowych na dachówkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Bożogrobców 14 w Chorzowie.
12. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji pierwotnych drzwi głównych (frontowych) kamienicy zlokalizowanej przy ul. Wolności 134 w Chorzowie.
13. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. księdza Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.
14. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wymianie poszycia z papy na dachu, wymiana lub naprawa blacharki i orynnowania, przemurowania kominów ponad dachem kamienicy zlokalizowanej przy ul. Siemianowickiej 46 w Chorzowie.
15. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji ceglanej z lewej i prawej strony części wschodniej nawy głównej pw. WNMP przy ul. Farnej 3 w Chorzowie.
16. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu dachu z remontem gzymsów wieńczących, attyk i gazonów budynku dawnego ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie.
17. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E.Hankego w Chorzowie.
18. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej i ul. Nomiarki.
19. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wincentego Janasa.
20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kaszubskiej.
21. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej.
22. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.


AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy do 14 kwietnia decydują, na co wydać 1,6 mln zł
Od poniedziałku mieszkańcy Chorzowa decydują, na co wydać 1,6 mln zł w ramach budżetu obywatelskiego. Głosy można wrzucać do 20 urn zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Ich lokalizacja znajduje sie na odwrocie ankiety oraz na stronie internetowej www.chorzow.eu. Głosować można też wypełniając elektroniczną ankietę na stronie miasta. Mieszkańcy mogą poprzeć max. 3 zadania na liście przygotowanej dla ich dzielnicy stawiając znak x. Głosowanie potrwa do 14 kwietnia.
Budżet obywatelski w Chorzowie jest realizowany po raz pierwszy. W lutym mieszkańcy czterech dzielnic mogli zgłaszać urzędowi miasta, na co chcieliby wydać te 1,6 mln zł. Wpłynęło 1,2 tys. propozycji. Propozycje mieszkańców zostały przeanalizowane przez miejski zespół ds. budżetu obywatelskiego. Dla każdej z dzielnic wybrano po sześć najczęściej wymienianych zadań do realizacji. Każde z zadań musiało spełniać wymogi formalne tzn. znajdować się na terenie należącym do miasta lub użytkowanym przez miasto. Wśród najczęściej pojawiających się wniosków znalazły się m.in. budowa miejsc parkingowych, siłownie plenerowe czy remonty chodników. Wyniki głosowania znane będą na początku maja.

Turnusy rehabilitacyjne tylko dla dzieci
W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miał mniejszy budżet, a co za tym idzie, miasto otrzymało mniej pieniędzy na realizację zadań związanych z pomocą i aktywizacją osób niepełnosprawnych. Na lutowej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o podziale środków przyznanych przez PFRON. Było ich prawie o 600 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym, dlatego większość podzielono między Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Więcej na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1310-turnusy-rehabilitacyjne-tylko-dla-dzieci.html

Infokiosk stanął w chorzowskiej komendzie policji
W Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie zamontowano właśnie infokiosk. Dzięki urządzeniu, odwiedzający komendę będą mogli w szybki sposób dotrzeć do najświeższych informacji. Sprzęt, przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne, w znaczącym stopniu ułatwi dojście do usług świadczonych przez organy administracji publicznej, oraz innego rodzaju organizacje z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Wszystko w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji Śląskiej”. Celem działania, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Zbiórka odpadów niebezpiecznych 25-28.03
W marcu odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Chorzów przez specjalny pojazd - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON), który będzie przyjmować bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców (z obszarów budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego) oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
• baterie,
• świetlówki,
• oleje i smary,
• resztki farb i lakierów,
• rozpuszczalniki,
• opakowanie po substancjach niebezpiecznych, tj. środki ochrony roślin,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
• chemikalia

Więcej informacji na stronie UM Chorzów:
http://www.chorzow.eu/aktualnosci/1299-zbiorka-odpadow-niebezpiecznych-25-2803.html

Kwietniowa wystawa w galerii MM - 2-24.04
Miejska Galeria Sztuki MM przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie zaprasza w dniach 02 - 24 kwietnia br. na wystawę "GRUPPA ...". Wernisaż odbędzie się 2 kwietnia o godz.17.00. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.
www.galeriamm.eu

Otwarcie Centrum Rekreacji i Wdzięku - 3.04
3 kwietnia otwieramy po remoncie Centrum Rekreacji i Wdzięku przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Remont Hali Sportowej MORiS trwał 7 miesięcy. W tym czasie budynek został ocieplony, zyskał nową wentylację, a wzrok przyciąga odnowiona elewacja. Zmiany nie ominęły również Centrum Rekreacji i Wdzięku. Pomieszczenia zostały odświeżone, a siłownia jest zaopatrzona w nowy sprzęt. W grafiku zajęć fitness pojawiły się ciekawe pozycje. Zumba, czyli połączenie elementów tańca i fitness, oraz Cardio – skuteczna metoda odchudzania – to nowości w naszej ofercie. Nadal będzie też można korzystać z sauny.
Ponowne uruchomienie Centrum Rekreacji i Wdzięku nastąpi 3 kwietnia. Informacja, która na pewno ucieszy Chorzowian ceniących zdrowy tryb życia: ceny pozostają na poziomie sprzed remontu. W nowej cenie oferowane będą jedynie zajęcia Zumby. Przez cztery dni w tygodniu z zajęć fitness nadal będzie można korzystać w Kompleksie Sportowym „Hajduki”. Zmieniony grafik wejdzie w życie 2 kwietnia.

55 lat ZOO! Śląski Ogród Zoologiczny czeka na zdjęcia i wspomnienia - do 30.04
To będzie wyjątkowy rok dla naszego zoo. W 2013 roku mija bowiem 55 lat od otwarcia tego, jednego z największych polskich ogrodów zoologicznych. Z okazji obchodów 55-lecia, które planowane są na wrzesień br. chorzowski ogród zoologiczny przygotowuje specjalną, rocznicową wystawę fotograficzną ”55 lat śląskiego zoo w fotografii”. Z tego powodu zachęcamy wszystkich sympatyków i pracowników naszego ogrodu do „przekopania” swojej pamięci oraz domowych archiwów w poszukiwaniu zdjęć, a także wszelkiego rodzaju prywatnych historii i anegdot wiążących się z tym ważnym dla nas miejscem. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami oraz wypożyczenie zdjęć dokumentujących zmiany zachodzące w zoo na przestrzeni tych wszystkich lat. Nadsyłane fotografie powinny być na odwrocie podpisane rokiem wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora, aby po zakończeniu wystawy możliwy był ich zwrot właścicielom. Do przesłanych materiałów należy ponadto dołączyć pisemną zgodę na ich publikację, zarówno w czasie wystawy, jak i w drukowanych materiałach promocyjnych Ogrodu. Na fotografie czekamy tylko do końca kwietnia! Każda osoba, której zdjęcia lub wspomnienia zostaną wykorzystanie, otrzyma w prezencie aktualny przewodnik po Śląskim Ogrodzie Zoologicznym oraz zaproszenie do jego zwiedzania. Anegdoty i wspomnienia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres dydaktyka@slaskiezoo.pl, natomiast zdjęcia należy przekazywać osobiście do sekretariatu zoo lub wysłać pocztą na adres:

Śląski Ogród Zoologiczny
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
41-501 Chorzów


ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 02 - 24 kwietnia br. na wystawę "GRUPPA ...". Wernisaż odbędzie się 2 kwietnia o godz.17.00. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
2.04. godz. 19.00 Zespół Wokolno-Instrumentalny Twoje Niebo i Ewa Uryga

3.04. godz. 18.00 Kabaret HRABI

4.04. godz. 17.00 z cyklu Przewodnik opowiada

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
8 i 15.04. godz. 17.00 Klub z wyobraźnią – warsztaty artystyczne – Nowe życie starych rzeczy

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
4.04. godz. 11.00 Ballada o Chorzowie – wernisaż wystawy Remigiusza Miklaszewskiego

5.04. godz. 19.00 Muzyka na żywo (Marcin Pakaluk)


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Kompleks Sportowy „Hajduki”, ul. Graniczna 92
8.04. godz. 13.00 Mistrzostwa Chorzowa szkół ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej Juniorek

Hala MORIS, ul. Dąbrowskiego 113
3.04. Clearex Chorzów Ekstraklasa Futsalu / faza play off


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć