Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 868
2013-05-09

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 9.05 – 16.05.2013

 

15 maja

godz. 16.00 Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta

 

16 maja

godz. 15.30 Komisja Kultury i Sportu (Chorzowskie Centrum Kultury)

 

DYŻUR RADNEGO

16.05 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201 dyżur pełnić będzie radny Adam Trzebinczyk.

 

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Chorzowa zdecydowali na co wydać 1 mln 600 tys. zł z budżetu miasta

Rewitalizacja Parku Hutników w Chorzowie Centrum, parking przy skrzyżowaniu ulic 3-Maja i Floriańskiej w Chorzowie II, modernizacja Alei Wycieczkowej w Chorzowie Starym oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych i parkingowych w Chorzowie Batorym – to zadania, które decyzją mieszkańców Chorzowa zostaną zrealizowane z pieniędzy budżetu obywatelskiego. Głosowanie trwało 3 tygodnie. Mieszkańcy wypełniali specjalnie przygotowane ankiety, stawiając znak X obok zadania, które chcą poprzeć. Łącznie w II etapie projektu wzięło udział blisko 2900 osób. Łącznie oddali ponad 5500 głosów (każdy mieszkaniec mógł wskazać 3 spośród 6 propozycji. - Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w przeprowadzenie pierwszego w historii Chorzowa budżetu obywatelskiego składając propozycje czy później głosując już na konkretne działania. Liczę, że jeszcze w tym roku chorzowianie będą mogli cieszyć się  większą liczbą miejsc postojowych, ładniejszym parkiem czy lepiej zagospodarowaną aleją prowadzącą do Parku Śląskiego. Wiele sugestii mieszkańców przekazanych nam we wnioskach jest już wpisana w tegoroczny plan inwestycyjny i będzie wkrótce realizowana. Mogę zapewnić, że jeżeli po przeprowadzeniu inwestycji zostaną jeszcze pieniądze, to na pewno wykorzystane zostaną na kolejne zadanie z listy. Nasz pierwszy budżet obywatelski to dla nas taki poligon doświadczalny, jak dzielić się władzą z mieszkańcami, jak konsultować z nimi to co robimy. Zdobyte w tym roku doświadczenie na pewno owocować będzie w kolejnych latach. Wiemy już na przykład, że Chorzów przy realizacji kolejnego budżetu obywatelskiego trzeba będzie podzielić na mniejsze okręgi, tak by np. mieszkańcy Maciejkowic mieli do dyspozycji swoją pulę pieniędzy. Wyniki głosowania mieszkańców to dla nas przewodnik  jakich działań, jakich inwestycji oczekują chorzowianie, to wskazówka co mamy robić, by żyło im się w swoich dzielnicach lepiej – powiedział prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podsumowując wyniki głosowania mieszkańców. Wkrótce w każdej z dzielnic, w miejscu gdzie będzie realizowana inwestycja stanie tablica informująca o decyzji mieszkańców. 7 czerwca podczas Święta Miasta przed koncertem zespołu IRA (na scenie pod Szybem Prezydent ok. godz. 19.30) odbędzie się losowanie nagród wśród mieszkańców, którzy złożyli wniosek z propozycją do budżetu obywatelskiego lub oddali głos, wypełniając ankietę.    

Zawaliła się ściana klatki schodowej kamienicy. Miasto organizuje pomoc dla jej mieszkańców

W nocy z 7 na 8 maja zawaliła się ściana klatki schodowej kamienicy przy ulicy Powstańców 57. Nikomu nic się nie stało. Wszystkich mieszkańców - 22 osoby dorosłe  i 6 dzieci, ewakuowano. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala jeszcze w nocy polecił zabezpieczyć miejsca w hotelach dla poszkodowanych lokatorów i zapewnić mieszkańcom niezbędną pomoc. O formie i zakresie tej pomocy informowała na miejscu dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.  Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie budynek został wyłączony z użytkowania. Kamienica należy do prywatnej osoby. Wybudowana została około 1900 roku. Budynek nie ma pęknięć ani nawet zarysowań, a jego konstrukcja jest stabilna.  Najprawdopodobniej uda się odbudować zawaloną ścianę klatki schodowej.  Po jej naprawieniu mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

Winda w Urzędzie Miasta przez 2 tygodnie nieczynna

Od 29 kwietnia do 15 maja br. winda w gmachu Urzędu Miasta Chorzów będzie nieczynna z powodu remontu. Mieszkańcy, którzy swoje sprawy będą chcieli załatwiać na wyższych kondygnacjach budynku, a poruszanie się wewnątrz gmachu bez dźwigu osobowego jest dla nich niemożliwe, uzyskają pomoc w Kancelarii Ogólnej Urzędu, w pokoju nr 1 na parterze. Pracownicy kancelarii wzywać będą pracowników odpowiednich do rodzaju sprawy. Za utrudnienia związane z wyłączeniem windy przepraszamy.

5,3 mln zł z UE na przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy Chorzowa

Opracowanie projektu budowy obwodnicy Chorzowa zostało wpisane na listę projektów kluczowych i zostanie sfinansowane  w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obwodnica to wspólna inwestycja Chorzowa, Katowic i Bytomia. Wniosek o dofinansowanie gminy składały wspólnie. Na opracowanie dokumentacji  miasta wydały 900 tys. zł,  5,3 mln to unijna dotacja, pozostałe 4 mln to środki skarbu państwa. Kolejnym krokiem jest teraz ubieganie się o pieniądze na samą realizację inwestycji poprzez umieszczenie jej na liście projektów kluczowych w nowej perspektywie finansowej UE.  Gdyby to się udało, prace budowlane mogłyby rozpocząć się jeszcze w 2015. Jak wstępnie oszacowano przebudowa DK 79 i skierowanie ruchu samochodów poza centrum Chorzowa może kosztować nawet 1 mld złotych.

Bezpłatne badania gruczołu krokowego i mammografia

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów zaprasza do wykonania BEZPŁATNYCH PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATY). Osobami uprawnionymi do bezpłatnych badań profilaktycznych gruczołu krokowego (tj. badania stężenia PSA wraz z konsultacją lekarską i badaniem per rectum) są mężczyźni: w wieku 40 lat i powyżej, zameldowani na stałe lub czasowo na obszarze miasta Chorzów i zakwalifikowani przez wyznaczonego lekarza konsultującego w placówkach wykonujących badania. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych badań mammograficznych są kobiety w wieku 40 – 49 lat, zamieszkałe na terenie Chorzowa i zakwalifikowane przez wyznaczonego lekarza. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1438-bezplatne-badania-gruczolu-krokowego-dla-mieszkancow.html

Posprzątaj po swoim psie - specjalne worki na nieczystości na chorzowskich placach i w parkach

30 dystrybutorów worków na psie nieczystości pojawi się wkrótce w różnych częściach Chorzowa. Pierwsze podajniki woreczków już stoją m.in. w Parku Hutniczym (przy wejściu do USC), Parku Róż (przy wejściu od strony Ryszki), Parku Pod Kasztanami (przy wejściu od ul. Kilińskiego), Parku Redena, w okolicach Szybu Prezydent, Parku Amelung (przy mostku), na Placu Hutników, Bogedaina i przy ul.Gałeczki - Szczecińska (przy wejściu na skwer od Gałeczki). Pojemniki będą regularnie uzupełniane tak, by worków nigdy nie brakowało. Jeżeli to rozwiązanie się przyjmie to takich dystrybutorów pojawi się w Chorzowie więcej.

Zespół Szpitali Miejskich na Facebooku

Ruszył oficjalny funpage Zespołu Szpitali Miejskich (ZSM). Dzięki temu, będzie można szybko dowiedzieć się, co nowego dzieje się w szpitalu, jakie prowadzone są bezpłatne programy profilaktyczne i jak dbać o swoje zdrowie. Zapraszamy do zadawania pytań, komentowania, a przede wszystkim polubienia!  https://www.facebook.com/ZespM

Przedszkole ogłasza nabór do oddziału popołudniowego

Przedszkole nr 4 w Chorzowie ogłasza dodatkowy nabór do nowootwartego oddziału popołudniowego. Oddział ruszy 1 września i będzie działał w godzinach od 13.00 do 18.00. Przeznaczony jest dla dzieci 2,5-letnich, 3-letnich i 4-letnich. Przedszkole zapewnia pełną realizację podstawy programowej i kontakt dziecka z rówieśnikami. Więcej informacji na stronie internetowej p4chorzow.edupage.org lub pod numerem telefonu 32 2464 632.

Akcja informacyjna: Miejska służba zdrowia przyjazna kombatantom

W Polsce żyje ponad 500 tysięcy kombatantów i osób represjonowanych. Z roku na rok ich liczba maleje. I choć prawo daje im przywileje, niewielu z nich o tym wie. Co więcej, nadal są instytucje, które tych przepisów nie respektują. Dlatego władze Chorzowa podjęły decyzję o rozpoczęciu akcji informacyjnej „Miejska służba zdrowia przyjazna kombatantom”.  Polega ona nie tylko na informowaniu Pacjentów, ale także placówek opieki medycznej o tym, że są grupy osób, które powinny być obsługiwane poza kolejnością. Do tej grupy należą kombatanci, dla których - ze względu na wiek i stan zdrowia - wizyta u lekarza często jest wyprawą trudną i wyczerpującą.  Akcja ruszyła już w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Regionalne Forum Dyskusyjne Parlamentu Europejskiego

„To nasza przyszłość – porozmawiajmy o niej” – to hasło przewodnie debaty nt. nowych środków unijnych, przeznaczonych na inwestycje w regionach. W spotkaniu, które odbyło się 26 kwietnia, udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, samorządu i chorzowskich szkół. – Cieszę się, że spotykamy się w naszym mieście. Choćby to miejsce - Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, jest przykładem na to, jak dobrze można wykorzystać unijne fundusze. By miasto mogło dalej się rozwijać, liczymy na kolejne środki – mówił Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.  Chorzowska debata jest częścią cyklu spotkań, organizowanych w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego. Regionalne Fora odbywają się we wszystkich państwach członkowskich UE, a pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Parlament Europejski. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1407-regionalne-forum-dyskusyjne-parlamentu-europejskiego.html

Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością w ramach Programu „Chorzów bez barier”

6 maja odbył się Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością. W holu Chorzowskiego Centrum Kultury swoje oferty pracy dla niepełnosprawnych prezentowało 21 firm. Targom pracy towarzyszyła debata na temat problemów osób z niepełnosprawnością. Wzięli w niej udział prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, prezes PFRON Wojciech Skiba, poseł RP Marek Plura, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jerzy Kędziora, przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON Tomasz Jakubiec oraz Jan Zieliński pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego. Prezes PFRON poinformował w Chorzowie, że wkrótce ruszy nowy program dla osób niepełnosprawnych. Będą to staże w administracji publicznej dla ok. 200 niepełnosprawnych, które potrwają trzy miesiące i będą płatne - 1450 zł brutto. Projekt  współfinansowany będzie ze środków unijnych. Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością odbył się w Chorzowie po raz trzeci. Ideą imprezy, która przyciąga setki niepełnosprawnych jest integracja i aktywizacja środowiska. To też okazja na znalezienie pracy, bowiem imprezie towarzyszy giełda pracy.

Przedszkolaki z Chorzowa zajęły II miejsce w konkursie plastycznym we Włoszech

Wielka radość i wyróżnienie dla Przedszkola nr 12 w Chorzowie. Troje przedszkolaków: Julita Polak, Hanna Urbańska i Wiktoria Mil zajęły II miejsce w VIII EDYCJI KONKURSU „COLORI DELLA VITA” („BARWY ŻYCIA”). W ramach partnerskiej współpracy nawiązanej między Przedszkolem nr 12 w Chorzowie a przedszkolem Fabilandia w Termoli, delegacja z chorzowskiego przedszkola gościła we Włoszech. W czasie studyjnej wizyty, delegacja odwiedziła położone niedaleko Termoli przedszkole oraz szkołę San Giuliano. Szkoła nosi nazwę „Angeli di San Giuliano” ( Aniolki z San Giuliano) na pamiątkę tragicznego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 2002 roku, w czasie którego runęła szkoła podstawowa i zginęło 26 dzieci i jedna nauczycielka. Miejsce to stało się świętym miejscem pamięci. Żeby uczcić pamięć dzieci od 8 lat organizuje się prestiżowy konkurs, gdzie dzieci z całych Włoch nadsyłają prace literackie oraz plastyczne.

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci

Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

5 edycja Silesia Marathonu, będą utrudnienia w ruchu

Piąta edycja najbardziej znanego śląskiego biegu zapowiada się bardzo interesująco. W tym roku Silesia Marathon (42,195 km), a także towarzyszący mu półmaraton (21.097 km), odbędą się w niedzielę, 12 maja. Podobnie jak w 2012 r. zawodnicy wystartują z Katowic (okolice hali Spodek). Przez ponad 20 km trasa wiedzie dzielnicami tego miasta. Następnie biegacze zawitają do Siemianowic, a stamtąd do Chorzowa. W naszym mieście toczyć się będzie decydująca rozgrywka. Od 33. kilometra aż do mety. Uczestników Silesia Marathonu zobaczymy na następujących ulicach: Michałkowickiej, Głównej, Rębaczy, Legnickiej, Skłodowskiej-Curie, Poznańskiej, Siemianowickiej, Kościuszki, Parkowej. Następnie - ok. 40 km - zawodnicy wbiegną do Parku Śląskiego. Meta usytuowana będzie przy Hali Wystaw Kapelusz. Mieszkańcy Chorzowa muszą być przygotowani na utrudnienia w ruchu. Wspomniane ulice (a także Królowej Jadwigi, Rodziewiczówny i Plac Piastowski) będą zamknięte dla ruchu samochodowego w godzinach 10.00-14.30. Na jubileuszową piątą edycję organizatorzy przygotowali nie lada niespodziankę. Jeden z uczestników biegu na dystansie 42,195 km odjedzie kultowym samochodem Mini One SR 11, o wartości ponad 70 tys. złotych.Do tegorocznej edycji zapisało się ponad 2000 biegaczy (do maratonu - 1270). Co ciekawe, na liście startowej są przedstawiciele aż 16 państw - m.in. Niemiec, Słowacji, Wlk. Brytanii, Korei Południowej czy Białorusi.

VII Ogólnopolski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym

Tenis stołowy to dyscyplina uprawiana przez sportowców w każdym wieku. Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Turnieju Weteranów w Tenisie Stołowym. Impreza odbędzie się 12 maja 2013 roku w hali sportowej MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Harmonogram imprezy przewiduje rozpoczęcie o godz. 11.00 i zakończenie w okolicach godz. 17.00. W zawodach mogą brać udział zawodnicy z rocznika 1973 i starsi oraz zawodniczki z rocznika 1978 i starsze. Uczestnicy zawodów powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o dobrowolnym starcie w turnieju. Rywalizacja przebiegać będzie w siedmiu kategoriach wiekowych. Wpisowe wynosi 20 zł – w cenie wpisowego jest możliwość startu w dwóch kategoriach (kategoria wiekowa i kategoria open). Organizatorami imprezy są Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach, Ognisko „TKKF Chorzów”, Urząd Miasta Chorzów.

I Festiwal Muzyki Kameralnej Chorzowska Wiosna Muzyczna

Trwa pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Kameralnej - Chorzowska Wiosna Muzyczna. W ramach festiwalu zapraszamy na 5 koncertów, które odbędą się kolejno w kościołach parafii p.w. św. Józefa i św. Floriana w Chorzowie, Chorzowskim Centrum Kultury, Miejskim Domu Kultury Batory, a na zakończenie w kościele p.w. św. Jadwigi w Chorzowie. Chorzowska Wiosna Muzyczna, to projekt muzyczny, dzięki któremu usłyszymy zespoły kameralne, w skład których wchodzą młodzi muzycy wywodzący się z Akademii Muzycznej w Katowicach. W programie usłyszymy utwory wielkich kompozytorów - W.A. Mozarta, L. v. Beethovena, Johannesa Brahmsa, F. Schuberta i A. Dvořáka. Organizatorami wydarzenia jest Miasto Chorzów i Stowarzyszenie Silesian Art Ensemble.

 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

9.05 godz. 19.30 film w ramach cyklu „W poszukiwaniu śląskiej tożsamości”

9.05 godz. 11.00 i 17.00 Młoda Filharmonia – Muzyka Filmowa

10.05 godz. 10.00 i 12.00 Młoda Filharmonia – Muzyka Filmowa

11.05 godz. 17.00 i 20.00 Kabaret Ani Mru Mru

12.05 godz. 16.00 Bajka muzyczna dla dzieci – O Czerwonym Kapturku, Czyli do Prawdy po Sznurku

13.05 godz. 18.00 Spektakl „Żabusia”

14.05 godz. 19.00 Karin Stanek Monodram Muzyczny

16.05 godz. 18.00 Majowe Trele – koncert chórów

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

13.05 godz. 17.30 Klub z Wyobraźnią – warsztaty artystyczne

13 i 14.05 Bobas – przesłuchania konkursowe

15.05 godz. 18.00 Muzyczne Spotkania Rodzinne – 5 na jednego i więcej

16.05 godz. 10.00 i 11.00 Pogodomy o Śląsku – spotkanie z Markiem Szołtyskiem „Koło mo dwa koła”

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

10.05 godz. 19.00 Koncert Pink Freud

15.05 godz. 10.00 Klub Promocji Poetyckiej

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 6 - 27 maja br. na wystawę "Przez kwiatki - malarstwo", autorstwa Aleksandry Rej. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć