Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 884
2013-08-29

RADA MIASTA

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 29.08 – 5.09.2013

3 września

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

 

DYŻUR RADNEGO

5.09 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201

dyżur pełnić będzie radna Mariola Roleder.

 

5 września o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXVI sesji  Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad, m.in:

1. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyrzyce na pomoc dla pogorzelców.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Karola Miarki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Wiejskiej i Rębaczy w Chorzowie.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/326/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.04.2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Chorzów dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/471/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy na 2013 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/534/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenie wkładu własnego przez Miasto Chorzów umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektu byłej hali elektrowni (siłowni) dawnej „Królewskiej Huty” przy ul. Metalowców w Chorzowie finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu finansowanego oraz budżetu.

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Chorzów – etap I”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw "Modrzewiowa" i  "Cedrowa" drogom wewnętrznym położonym w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi dotyczącej działania Dyrekcji Przedszkola Nr 17 z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kasprowicza 1.

 

AKTUALNOŚCI

Zbadają podopiecznych DPS i noclegowni

Chorzów włączył się do realizacji Wojewódzkiego Programu Walki z Gruźlicą na lata 2011 – 2014 opracowanego i finansowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego. Od września do listopada br. będą przeprowadzone badania profilaktyczne wśród podopiecznych i pracowników wyznaczonych domów pomocy społecznej oraz noclegowni w Chorzowie. Zgodnie z danymi Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Chorzów jest gminą, w której odnotowano w 2012 roku jeden z najwyższych wskaźników zapadalności i zachorowań na gruźlicę w województwie śląskim. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia podstawą skutecznej walki z tą chorobą jest nowoczesna i szybka diagnostyka pozwalająca w krótkim czasie na uzyskanie wyników badań i rozpoczęcie leczenia prątkującego pacjenta. Wojewódzki program zakłada wykorzystanie nowoczesnych metod wykrywania choroby m.in. badania genetyczne prątka i badania lekowrażliwości.

Podziel się książką - zbieramy książki, czasopisma, audiobooki do 5.09

Urząd Miasta w Chorzowie ogłasza zbiórkę książek, literatury, czasopism, audiobooków oraz wydawnictw pisanych brajlem. Osoby, które mają w domu jakieś wydawnictwa i chcą się nimi podzielić z innymi mieszkańcami zapraszamy do deponowania ich w niżej wymienionych instytucjach: • Urząd Miasta Rynek 1 • Miejski Dom Kultury „Batory” ul. St. Batorego 6 • Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 • Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59 • Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13 • Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8 oraz wszystkie filie Biblioteki • Muzeum ul. Powstańców 25 Książki, czasopisma czy audiobooki będą zbierane do 5 września. Wszystkie zostaną posegregowane i 6 września trafią na Wielką Giełdę Książki, która towarzyszyć będzie ulicznej imprezie kulturalnej - WOLNOŚĆ CZYTANIA (ulice Wolności i Jagiellońska). Tego dnia każdy z mieszkańców będzie mógł wybrać sobie książkę i zupełnie za darmo zabrać ją do domu.  Podczas imprezy odbędą się również inscenizacje oraz spektakle teatralne, zajęcia animacyjne związane z książką, głośne czytanie i spotkania autorskie.

Najlepsza przestrzeń publiczna - głosowanie internetowe do końca sierpnia

1 sierpnia rozpoczęło się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację zakwalifikowaną do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2013. Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem wybranym inwestycjom. Na Państwa głosy czekają 3 inwestycje z Chorzowa - rewitalizacja otoczenia szybu Prezydent, budowa Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz przebudowa i nadbudowa budynku spółki  „ERA”. Najpopularniejsza realizacja zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 36 realizacji. Zgłoszenia dotyczą 27 gmin. Są wśród nich rynki miejskie, place, skwery i deptaki, tereny rekreacyjne, obiekty usługowe, sportowe, handlowe oraz gastronomiczne. Głosowanie będzie trwało do końca sierpnia br. Jak zapewnia urząd marszałkowski, wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia marszałka województwa śląskiego. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się podczas tegorocznych Śląskich Dni Architektury. Zachęcamy do głosowania!

Sukces chorzowskich artystów na festiwalu w Nesseberze

Chorzowscy artyści okazali się hitem tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu „Słońce Radość, Piękno”, który odbywał się w Nesseberze.  Nasi artyści ujęli tamtejszą publiczność i jury, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Jeszcze w tym roku czekamy na wizytę młodzieży oraz przedstawicieli miasta z zaprzyjaźnionego Nessebaru podczas wrześniowego koncertu „I znów jesteśmy razem” w Miejskim Domu Kultury „Batory”. Chorzów współpracuje z Nessebarem już od 3 lat. Podczas wizyty chorzowskiej delegacji w dniach 20-24 sierpnia przedstawiciele obu miast - prezydent Chorzowa Andrzej Kotala i burmistrz Nesseberu Nikolaj Dimitrov - podpisali Porozumienie o Wzajemnej Współpracy, które jest kolejnym krokiem w zacieśnieniu kontaktów pomiędzy miastami. Porozumienie zostało podpisane na okres trzech lat, w czasie którego miasta będą czynić starania zmierzające do podpisania przysięgi bliźniaczego partnerstwa.

8 kg białych T-shirtów podczas Wystawy z żabką

Aż osiem kilo białych t – shirtów zużyli uczestnicy akcji „Wystawa z żabką”, organizowanej przez Chorzowską Strefę Wolontariatu, która odbyła się na ulicy Jagiellońskiej. Między latarniami zawisły malowane przez ostatnie tygodnie przez dzieci i seniorów – wolontariuszy koszulki. To jednak był dopiero początek tworzenia wystawy, która polegała na wieszaniu kolorowych t–shirtów na … sznurkach do wieszania prania. Każdy, bez względu na wiek, kto przyszedł na ulicę Jagiellońską, miał okazję współtworzyć wystawę. Okazało się, że chętnych było wielu. Aż zabrakło koszulek. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta chorzowskich strażaków, którzy pozwolili dzieciom zobaczyć sprzęt, z którego na co dzień korzystają. Dzieci mogły także usiąść za kierownicą strażackiego wozu i obserwować specjalnie dla nich przygotowany pokaz. Warto podkreślić, że malujących i strażaków, prócz „dorosłych” mediów przepytywały też dzieci z chorzowskiego stowarzyszenia „Lauba”, które uczą się robić materiały filmowe.

Program „Praca dla absolwenta – praktyczne studia przedmiotów”

Krajowy program informacyjno - edukacyjny "Praca dla absolwenta - praktyczne studia przedmiotu" to szansa dla chorzowskich absolwentów na zdobycie praktycznej wiedzy! Projekt obejmuje cykl kursów praktycznie przygotowujących absolwentów do wykonywania konkretnych zawodów w administracji publicznej, gospodarce, szkolnictwie, instytucjach kultury, turystyce, wymiarze sprawiedliwości itp. (około 50 kursów praktycznych, prowadzonych metodą e-learning, przy symbolicznych opłatach za materiały szkoleniowe). Uczestnikami kursów mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Koszty szkolenia są w 50% finansowane przez Fundację Państwo Obywatelskie – organizację pożytku publicznego. Pozostałą kwotę wnoszą Uczestnicy, bądź kierujące ich instytucje i przedsiębiorstwa. Ceny poszczególnych kursów, ich tematyka, opłaty i terminy zgłoszeń są podane w szczegółowych opisach na stronie www.spe.edu.pl/absolwent Program realizowany będzie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. przez Studium Prawa Europejskiego we współpracy z Fundacją Państwo Obywatelskie. źródło: PUP Chorzów

Terminy jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w godzinach od 7:00 do 12:00 w określony dzień, zgodnie z wykazem ulic. Zbędne rzeczy można wystawić na chodnik przed posesją w godzinach od 17:00 do 21:00 dnia poprzedzającego wywóz.

24.09.2013r. 1. Beskidzka 2. Boczna 3. Chałupki 4. Filarowa 5. Floriańska 6. Gołębia 7. Gwarecka 8. Kędzierzyńska 9. Kingi 10. Kopalniana 11. Kozielska 12. Krakusa 13. Lipińska 14. Lompy 15. Miechowicka 16. Morcinka 17. Nomiarki 18. Pokładowa 19. Raciborska 20. Reymonta 21. Sokoła 22. Strzelców Bytomskich – od 75 Pułku Piechoty do przejazdu kolejowego 23. Styczyńskiego 24. Szybowa 25. Śląska 26. Wandy 27. Wąska 28. Węglowa 29. Zabrska 30. Żołnierzy Września

25.09.2013r. 1. 17 Sierpnia 2. Adamieckiego 3. Antoniowska 4. Azotowa 5. Bożogrobców 6. Bytkowska 7. Brzezińska 8. Cisowa 9. Gdańska 10. Główna 11. Harcerska 12. Królowej Jadwigi 13. Pl. Św. Jana 14. Kadecka 15. Kalusa 16. Karolinki 17. Kasprowicza 18. Kluczborska 19. Kolejowa 20. Kościuszki – od ul. Parkowej 21. Krakowska 22. Kresowa 23. Langiewicza 24. Legnicka 25. Maciejkowicka 26. Majętnego 27. Mazurska 28. Michałkowicka 29. Narutowicza 30. Okrzei 31. Olszewskiego 32. Parkowa 33. Pl. Piastowski 34. Emilii Plater 35. Poprzeczna 36. Poznańska 37. Rozbarska 38. Rejtana 39. Rębaczy 40. Rodziewiczówny 41. Rycerska 42. Siemianowicka 43. Skłodowskiej 44. Słowiańska 45. Sosnowa 46. Społeczna 47. Szczęść Boże 48. Świerkowa 49. Węzłowiec 50. Wiejska 51. Wschodnia 52. Al. Wycieczkowa

26.09.2013r. 1. Barska 2. Bończyka 3. Chropaczowska 4. 23 Czerwca 5. Dombka 6. Ficka 7. Gościnna 8. Gruntowa 9. Grunwaldzka 10. Janasa 11. Św. Józefa 12. Kalidego 13. Katowicka – od mostu do granic Bytomia 14. Krótka 15. Kruszcowa 16. Krzyżowa 17. Kwiatowa 18. Ligonia 19. 11 Listopada 20. Łagiewnicka 21. 3 Maja 22. Mała 23. Mariańska 24. Miarki 25. Pl. Mickiewicza 26. Miła 27. Niedurnego 28. Nowa 29. Nowaka 30. Ogrodowa 31. Okrężna 32. Opolska 33. Św. Pawła 34. Św. Piotra 35. Pokoju 36. Poleska 37. Polna 38. Pudlerska 39. Rodzinna 40. Rodziny Oswaldów 41. Rymera 42. Samarzewskiego 43. Sądowa 44. Sąsiedzka 45. Składowa 46. Słowackiego 47. Stabika 48. Stacyjna 49. Stalmacha 50. Stawowa 51. Świdra 52. Traugutta 53. Watoły 54. Waxmana 55. Wileńska 56. Św. Wojciecha

27.09.2013r. 1. Armii Krajowej 2. Batorego 3. Bema 4. Chocimska 5. Chodkiewicza 6. Długa 7. Dyrekcyjna 8. Farna 9. Francuska 10. Gagarina 11. Gnieźnieńska 12. Graniczna 13. Hutnicza 14. Inwalidzka 15. Jasińskiego 16. Kaliny 17. Karłowicza 18. Karpacka 19. Karwińska 20. Kochanowskiego 21. Kochłowicka 22. Kołłątaja 23. Konarskiego 24. Leśna 25. Limanowskiego 26. 16 Lipca 27. Lisieckiego 28. Łukasińskiego 29. Machy 30. Niedźwiedziniec 31. Odrowążów 32. Odrzańska 33. Olzy 34. Orląt 35. Piekarska 36. Prosta 37. Racjonalizatorów 38. Ratuszowa 39. Strzybnego 40. Wita Stwosza 41. Szpitalna 42. Trzyniecka 43. Tyniecka 44. Pl. Waryńskiego 45. Wieniawskiego 46. Włodawskiego 47. Wrocławska 48. Wysockiego 49. Wyspiańskiego 50. Zamenhoffa 51. Zawiszy Czarnego 52. Żelazna 53. Żółkiewskiego

01.10.2013r. 1. Asnyka 2. Brzozowa 3. Czempiela 4. Dojazdowa 5. Fredry 6. Gawliny 7. Grabowa 8. Jesionowa 9. Jodłowa 10. Jubileuszowa 11. Kasztanowa 12. Klonowa 13. Lelewela 14. Lipowa 15. Niemcewicza 16. Obrońców Chorzowa 17. Odrodzenia 18. Olchowa 19. Pl. Osiedlowy 20. Orkana 21. Podmiejska 22. Prusa 23. Prześwit 24. Sawickiej 25. Sempołowskiej 26. Skrajna 27. Solskiego 28. Staszica 29. Tetmajera

02.10.2013r. 1. Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację 2. Św. Anny 3. Św. Barbary 4. Cicha 5. Częstochowska 6. Czysta 7. Dębowa 8. Dobrodzieńska 9. Domina 10. Działkowa 11. Franciszkańska 12. Gałeczki 13. Głowackiego 14. Górnicza 15. Grządziela 16. Hajducka 17. Hajdy 18. Hankego 19. Hetmańska 20. Jasna 21. Klimzy 22. Kordeckiego 23. Kręta 24. Łąkowa 25. Młodzieżowa 26. Młyńska 27. Omańkowskiej 28. Przyjemna 29. Racławicka 30. Ryszki 31. Słoneczna 32. Spokojna 33. Sportowa 34. Szczecińska 35. Szczęśliwa 36. Średnia 37. Wesoła 38. Wiosenna 39. Wiśniowa 40. Wolskiego 41. Al. Wojska Polskiego 42. Zapłocie 43. Zgrzebnioka 44. Zielona

03.10.2013r. 1. Bałtycka 2. Chrobrego 3. Cieszyńska 4. Dworcowa 5. Pl. Dworcowy 6. Faski 7. Jagiellońska 8. Kazimierza wielkiego 9. Mielęckiego 10. Księcia Władysława Opolskiego 11. Pocztowa 12. Pomorska 13. Pułaskiego 14. Rostka 15. Rynek 16. Sądowa 17. Sienkiewicza 18. Sobieskiego 19. Spółdzielcza 20. Strzelców Bytomskich – od Wolności do przejazdu kolejowego 21. Truchana 22. Wolności 23. Wróblewskiego 24. Zjednoczenia 25. Żeromskiego

04.10.2013r. 1. Astrów 2. Chopina 3. Cmentarna 4. Dąbrowskiego 5. Drzymały 6. Kilińskiego 7. Kopernika 8. Krasickiego 9. Krzywa 10. Pl. Matejki 11. Piaskowa 12. Powstańców 13. Przy Gazowni 14. Różana 15. Urbanowicza 16. Żwirki i Wigury

08.10.2013r. 1. Bogedaina 2. Damrota 3. Gajowa 4. Górna 5. Karpińskiego 6. Kaszubska 7. Katowicka – od mostu Wolności do granic Katowic 8. Konopnickiej 9. Kościuszki – od ul. Parkowej do Pl. Hutników 10. Lwowska 11. Moniuszki 12. Mościckiego 13. Paderewskiego 14. Pogodna 15. Poniatowskiego 16. Roosevelta 17. Piotra Skargi 18. Szabatowskiego 19. Wybickiego

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

74. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Prezydent Miasta Chorzów, Przewodniczący Rady Miasta oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień mają przyjemność zaprosić przedstawicieli środowisk kombatanckich, stowarzyszeń, zakładów pracy, szkół, mieszkańców i radnych miasta oraz przedstawicieli chorzowskich harcerzy na uroczystość upamiętniającą 74. Rocznicę Agresji Hitlerowskiej i Napaści Sowieckiej na Polskę, która odbędzie się 2 września 2013r. o godz. 12 pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej.

Akcja Skarbówki „Nie bądź jeleń, weź paragon”

Podsumowanie i zakończenie ogólnopolskiej kampanii „Nie bądź jeleń, weź paragon” na terenie województwa śląskiego zostało zaplanowane w ostatnim dniu wakacji. W Parku Śląskim w pobliżu hali „Kapelusz” pracownicy kontroli skarbowej i urzędów skarbowych będą czekali na mieszkańców w specjalnie przygotowanym biało-niebieskim stoisku. Celem kampanii jest przypomnienie i uświadomienie, że paragon to z jednej strony dowód zakupu potrzebny przy reklamacji, a z drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest dowodem na tworzenie warunków uczciwej i zgodnej z prawem konkurencji firm. Osoby, które odwiedzą nasze stoisko, będą mogły zapytać eksperta - pracownika z urzędu skarbowego, o sprawy związane z ulgą na zakup kas fiskalnych czy obowiązku ewidencjonowania sprzedaży towarów za pośrednictwem kas.źródło: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

53. Krajowa Wystawa Psów Rasowych

Po raz kolejny na terenie kąpieliska OSiR "Skałka" w Świętochłowicach odbędzie się 53. Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Wśród psich piękności znajdą się czworonogi nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Przybyli będą mogli porozmawiać z hodowcami o konkretnej rasie, a także zakupić akcesoria dla swojego pupila. Patronat honorowy nad imprezą objęli prezydenci Chorzowa i Świętochłowic. Zapraszamy 31 sierpnia o godz. 10.00!

"Orkiestra" na finał Chorzowskiego Teatru Ogrodowego

W piątek 30 sierpnia o 21.00 finale grande Chorzowskiego Teatru Ogrodowego - długo wyczekiwany spektakl, który koniecznie trzeba zobaczyć. "Orkiestra" w reżyserii Jacka Głomba to połączenie rzeczywistych wydarzeń i anegdot z życia społeczności Zagłębia Miedziowego. Muzycy z kopalnianego zespołu po śmierci kolegi zanurzają się w świat wspomnień. Ożywają tu dawne wydarzenia (zaczerpnięte z pozateatralnej rzeczywistości) i zgrabne portrety (czasem na granicy karykatury). Charakterystyki mieszają się z anegdotami, zwierzenia z żartami, a tragedie zostają ostatecznie oswojone przez opowieść. Uwaga: liczba miejsc ograniczona (za to aktorów na scenie aż 15...), więc w bilety warto zaopatrzyć się w przedsprzedaży (w recepcji Sztygarki lub w sieci ticketportal.pl) Szczegóły na: www.chto.pl lub www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy

Piknik Równych Szans

Występ zespołu Feniks, pokaz tańca w wykonaniu Klubu Tańca „Carmen”, przedstawienie teatralne Fundacji Spectrum Liberi, gdzie głównymi aktorami będą zwierzęta – to tylko część z zaplanowanych atrakcji w ramach Pikniku Równych Szans w Parku Śląskim, który odbędzie się w sobotę 31 sierpnia, na alei Ziętka, przy restauracji „Przystań”. Wydarzenie o charakterze społeczno - kulturalnym przygotuje jedenaście chorzowskich organizacji pozarządowych, które wygrały konkurs „Park Równych Szans”. Uczestnicy projektu będą mieli okazję skorzystać z ich porad i konsultacji m.in. na temat profilaktyki zdrowotnej – bezpłatnych masaży obręczy barkowej, informacji na temat leczenia żylaków oraz profilaktyki raka piersi. Klub Tańca "Carmen" zaoferuje zainteresowanym bezpłatną lekcję pokazową, w trakcie której wszyscy uczestnicy Pikniku  będą mogli poznać podstawowe kroki z walca angielskiego, chachacha i innych popularnych układów tanecznych. Kolejną atrakcją będą warsztaty z rękodzieła artystycznego, wystawa fotograficzna „Chorzów – moje miasto”, występ chóru Towarzystwa Niemców Województwa Śląskiego oraz zajęcia komputerowe dla seniorów. Poza występami scenicznymi zorganizowane zostaną również liczne pokazy i warsztaty ruchowe. Początek pikniku o godz. 14.00. Więcej informacji na stronie internetowej www.piknik.webd.pl i www.parkslaski.pl, kontakt do organizatorów: Fundacja Spectrum Liberi: 503047266, fundacja@spectrumliberi.org

Charytatywny Maraton Fitness w Parku Śląskim

W sobotę, 31 sierpnia, od godziny 14.00 na Dużym Kręgu Tanecznym w Parku Śląskim odbędzie się Charytatywny Maraton Fitness. Impreza zorganizowana jest przez Fundację Spectrum Liberi z Chorzowa, z udziałem utytułowanych choreografów i tancerzy. Będzie można wziąć udział w zajęciach i spróbować swoich sił w układach fitness, prowadzonych przez profesjonalnych nauczycieli, a przy tym dobrze się zabawić i wesprzeć ideę pomocy dla podopiecznych Fundacji Spectrum Liberi.  Charytatywny Maraton Fitness będzie częścią Pikniku Równych Szans, imprezy współorganizowanej z Parkiem Śląskim przez 11 organizacji pozarządowych.

Przystanek Krajcok

Starochorzowski Dom Kultury serdecznie zaprasza chętnych wokalistów i zespoły wokalne do udziału w organizowanym już po raz trzeci Przystanku Krajcok! Po raz kolejny chcemy spotkać się na Krajcoku 3 listopada 2013r., aby wspólnie posłuchać nowych, ciekawych interpretacji utworów Mirka Breguły i zespołu Universe. Dlatego też zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w koncercie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września. Dodatkowe informacje i zapisy pod nr tel. 32 / 247 39 56 lub sebastian@chck.pl

 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

Zajęcia przed budynkiem CHCK:

30.08 godz. 10.00 Pożegnanie lata – dyskotek dla dzieci w wieku od 5 lat (bilet – 1 zł)

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 2.09 – 30.09 br. na wystawę "Kreacja" – Pola Minster malarstwo. Wernisaż 2 września o godz. 17. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu i profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć