Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 897
2013-11-28

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

w terminie 28.11 – 5.12.2013

3 grudnia 

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

godz. 14.30 Komisja Zdrowia

 

4 grudnia

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

 

DYŻUR RADNEGO

5.12 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201

dyżur pełnić będzie radna Grażyna Kędra – Jarczyk.

 

28 listopada o godz. 9.00 odbyły się obrady XXXIV sesji Rady Miasta Chorzów. Radni podjęli następujące uchwały:

1. Informacja Prezydenta Miasta Chorzów o planowanych zmianach organizacyjnych w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz zmianach w prywatnych placówkach zdrowia planowanych i realizowanych w porozumieniu z Miastem.

2. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

3. o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12  Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.

4. o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów.

6. w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1).

7. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

8. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

9. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

10.w sprawie wydania opinii o utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rehabilitacji zwierząt przez „Fundację S.O.S. dla Zwierząt” w Chorzowie Maciejkowicach przy ul. Antoniów 1.

11. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Szpitalnej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum w Chorzowie”.

12. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej - ulicy Świerkowej położnej w granicach administracyjnych Miasta.

13. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej-Al. Wycieczkowej.

14. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

15. w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Jubileuszowej.

16. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kadeckiej.

17. w sprawie stanowiska Rady Miasta Chorzów dotyczącego propozycji Ministra Rozwoju Regionalnego podziału środków przewidzianych dla Polski w latach 2014 – 2020 na realizację Polityki Spójności z Funduszy Europejskich.

18. w sprawie wprowadzenia programu „Chorzów 60+.

19. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Mieszkańców ulicy Franciszkańskiej w Chorzowie.

AKTUALNOŚCI

Kolęda - cegiełka dla podopiecznych Domu Dziecka

Alty, soprany i tenory wspólnie rozbrzmiały dźwiękami "Cichej Nocy"...i wcale nie było cicho! 26 listopada w Miejskim Domu Kultury "Batory" odbyła się próba generalna, podczas której dokonano ostatnich poprawek przed grudniowym nagraniem płyty. Prezydent Miasta wraz z zastępcami, policjanci, strażacy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”, Chorzowska Strefa Wolontariatu i harcerze - wszyscy dzielnie ćwiczyli, by jak najlepiej wykonać jedną z najpiękniejszych kolęd. Wśród kolędników znaleźli się także profesjonaliści - do wspólnego śpiewania włączyli się członkowie zespołu „Na Szlaku”. Kolędnicy ponownie spotkają się 2 grudnia w Chorzowskim Centrum Kultury, gdzie nagrają świąteczny album. Dochód ze sprzedaży płyty przeznaczony zostanie na Dom Dziecka w Chorzowie.

Lodowiska wkrótce otwarte

Trwają prace nad uruchomieniem chorzowskich lodowisk. Jeśli pogoda dopisze, ślizgawki ruszą 1 grudnia. Amatorzy łyżwiarstwa będą mieli do wyboru dwa lodowiska. Pierwsze powstanie przy ul. Katowickiej i czynne będzie przez cały tydzień: od niedzieli do czwartku w godzinach 10.00 – 21.00, a w piątki i soboty – godzinę dłużej. Drugie lodowisko otworzone zostanie przy Szkole Podstawowej nr 15, mieszczącej się przy ul. 3-go Maja. Jeździć można będzie codziennie od 10.00 do 20.00. Ceny biletów pozostają bez zmian: ulgowy kosztować będzie 3zł, a normalny – 5zł. MORiS przygotował też specjalną atrakcję dla najmłodszych. 6 grudnia o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na lodowisko przy ul. Katowickiej, gdzie odbędzie się „Spotkanie z Mikołajem”. Rodziców maluchów prosimy o kontakt z Działem Organizacji Imprez (tel. 32 /241 11 11) – na dzieci czekać będą mikołajowe niespodzianki.

Akcja "Kieszona" - policjanci ostrzegają przed kieszonkowcami

Chorzowscy policjanci, we współpracy z pracownikami KZK KOP Katowice, rozpoczęli walkę z kieszonkowcami. Nieumundurowanych funkcjonariuszy spotkamy na przystankach, targowiskach, w autobusach i tramwajach. Jako zwykli pasażerowie czy przechodnie będą zwracać szczególną uwagę na złodziei kieszonkowych. Ostrzegą tych, którzy np. mają otwarte plecaki lub torebki i poinformują, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą. Będą również reagować na zachowania niezgodne z prawem. Policja radzi: •Dobrze zabezpiecz noszone przez siebie dokumenty i pieniądze! •Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie! •W środkach masowej komunikacji wybieraj zawsze miejsce w pobliżu znanych Ci osób lub kierującego - unikaj pustych przedziałów w pociągu •Pamiętaj, że podróżując w stanie po spożyciu alkoholu łatwiej możesz stać się ofiarą złodziei! Nie nawiązuj przygodnych znajomości! •Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby zakupów w danym dniu! •Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach - pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty! •Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe osoby! •Obserwuj otoczenie oraz swój bagaż przy wsiadaniu do zatłoczonego autobusu , tramwaju, pociągu. Własne torby i pakunki trzymaj przed sobą. •Zwróć uwagę na osoby, które tworzą sztuczny tłok. Obserwowane - nie dokonają kradzieży! •Nie zasypiaj podróżując publicznymi środkami komunikacji! •Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu! •Torebkę należy odwracać zamkiem "do siebie", a nie na zewnątrz! •Portmonetka powinna zawsze znajdować się na dnie torebki! •Podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, płacenia w sklepie - NIE odstawiaj od siebie torebki, na podłogę lub ladę - złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment. •Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść Twoje mieszkanie, zanim zdążysz zareagować. Jeśli padłeś ofiarą kieszonkowca, natychmiast powiadom Policję pod numer alarmowy 112.

Bezpłatne porady prawne dla najuboższych

Osoby, których nie stać na korzystanie z pomocy prawnej adwokatów czy radców prawnych, będą mogły skorzystać z darmowych porad studentów prawa Uniwersytetu Śląskiego. W każdą środę, między godz. 15 a 19, członkowie Studenckiej Poradni Prawnej będą pełnili dyżury w chorzowskiej siedzibie Polskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Gwareckiej 2. Przed zgłoszeniem się po pomoc z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy , warto dokładnie przemyśleć problem prawny, a zwłaszcza uporządkować fakty oraz określić cele, które chciałoby się osiągnąć. Dobrze zabrać ze sobą potrzebne dokumenty, które ułatwią pracę i przyspieszą wydanie porady w interesującej nas sprawie.

Infolinia dla bezdomnych

Od początku listopada, w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, działa specjalna infolinia. Dzwoniąc pod nr tel 800 100 022 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia, obejmująca swym zasięgiem całe województwo, czynna jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu (do końca marca przyszłego roku). Ponadto, na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczony jest wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html Każdy z nas może pomóc tym, którzy szczególnie narażeni są na działanie niskich temperatur. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. O każdej niepokojącej sytuacji poinformujmy służby ratownicze.

Pracownicy socjalni nagrodzeni

21 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego w Chorzowie jako Dzień Pomocy Społecznej. W uroczystości wzięli udział pracownicy socjalni zatrudnieni w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych, działających w sferze pomocy społecznej. Wręczono  Nagrody Prezydenta Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej. Nagrodę za wieloletnią działalność społeczno – charytatywną na rzecz mieszkańców Chorzowa, w szczególności na rzecz dzieci, osób starszych chorych oraz samotnych otrzymała Siostra Ewa Nocoń z Zespołu Charytatywnego przy Parafii Św. Jadwigi. Medale za osiągnięcia w dziedzinie społecznej otrzymali: Kazimierz Bączek, Krystyna Witek, Alina Sychowicz , Mirosława Kwietniewska, Krystyna Dołęgowska, Agata Wilczyńska.

Kolejne Miejskie Spotkanie Medyczne za nami

Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich, spotkał się z mieszkańcami Chorzowa w ramach akcji Miejskie Spotkania Medyczne. Pokazał zmiany, jakie zaszły w szpitalu, ale przede wszystkim tłumaczył zawiłości prawne, odpowiadał na pytania dotyczące zasad kontraktowania przez NFZ. Większość uczestników spotkania zainteresowała się tematem kolejek do zabiegów. - Dyrektor bardzo przystępnie wytłumaczył nam, na czym tak naprawdę polega problem, jak sobie pomóc i co może zrobić pacjent – referuje Tomasz Drynda.  – Wszyscy otrzymaliśmy też kopię Karty Praw Pacjenta. Bardzo się z tego cieszę - dodaje. To było ostatnie w drugim cyklu Miejskie Spotkanie Medyczne, które organizowane są przez Urząd Miasta w Chorzowie, Zespół Szpitali Miejskich i Chorzowską Strefę Wolontariatu. Wiadomo już, że trzeci cykl spotkań ruszy po nowym roku. Z kim chcielibyście się spotkać? Czekamy na sugestie i Wasze maile. Adres: sekula_m@chorzow.eu

Jak mieszka Ci się w Chorzowie? Wypełnij ankietę

Powiedz, jak Ci się żyje w Chorzowie - jak oceniasz estetykę i czystość w mieście, poziom bezpieczeństwa, dostęp do żłobków i przedszkoli. Władze miasta serdecznie zapraszają do udziału w ankiecie przez cały listopad. Rozpoczęto właśnie prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta, a odpowiedzi pozwolą na określenie najważniejszych kierunków i zagadnień. Będzie to Strategia Miasta Chorzowa Chorzowie oraz tego jak miasto ma wyglądać w przyszłości. Ponadto mieszkańcy będą mogli wskazać te sfery życia w mieście, które wymagają poprawy oraz kierunki jego rozwoju w przyszłości. Elektroniczna wersja ankiety już została zamieszczona na platformie CyfrowaDemokracja.pl pod adresem: http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/jak-mieszka-ci-sie-w-chorzowie-wypelnij-ankiete Oprócz wersji on-line ankiety, miasto przygotowało tradycyjne papierowe formularze, które można pobrać  w Urzędzie Miasta Rynek 1, pokój 222. Więcej informacji o całym Projekcie na stronie: http://www.miasto3.com/ Na ankiety czekamy do 29 listopada.

Służby ostrzegają przed alkoholem metylowym

Główny Inspektor Sanitarny i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych OSTRZEGAJĄ przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi! 4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna  Objawy zatrucia alkoholem metylowym:  - pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)  - następnie pojawiają się: bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty, silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca, senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego) Pierwsza pomoc:  - wezwać pogotowie ratunkowe  - jeśli zatruty jest przytomny: wywołać u niego wymioty, podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki), jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc TEL: 999, 997 lub 112

Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach

Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.

ZUS ostrzega przed oszustami!

Pojawiły się niepokojące sygnały, że do starszych osób dzwonią oszuści podszywający się pod pracowników ZUS, by umówić się na spotkanie. Pod pretekstem przeliczenia emerytury czy wypłaty dodatkowego świadczenia, oszuści próbują dostać się do mieszkań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wszelkie sprawy klientów załatwiane są wyłącznie w siedzibie Zakładu. Telefony, w których osoba przedstawia się jako pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i próbuje umówić się na spotkanie w domu klienta, powinny wzbudzić czujność. To z całą pewnością oszuści, a nie urzędnicy ZUS! Wszelkie tego typu przypadki, należy niezwłocznie zgłosić policji. Apelujemy o ostrożność!

"Szlachetna Paczka" szuka wolontariuszy w Chorzowie

Po raz trzynasty w Polsce, a po raz czwarty w Chorzowie rusza akcja "Szlachetna Paczka". To dzięki wolontariuszom najbardziej potrzebujący otrzymują mądrą, inspirującą do zmiany pomoc i sygnał, że nie są sami. Dla wielu potrzebujących już sama wizyta wolontariusza jest wsparciem i dodaje wiary w ludzi. Dziś szukamy ich w Chorzowie! Wolontariuszem mogą zostać osoby pełnoletnie, które kochają ludzi, nie boją się wyzwań i są gotowe szukać rozwiązań, by przygotowana pomoc była mądra i skuteczna. W weekend, dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał "Szlachetnej Paczki". To wtedy wolontariusze zawiozą do potrzebujących paczki, a darczyńcy otrzymają piękny prezent – relację z wręczenia paczki. Jak się zgłosić? 1. Wejdź na stronę: www.superw.pl  2. Znajdź na mapie rejon Paczki, który leży najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału w rekrutacji.

Konsumencie, bądź czujny! - ostrzega Miejski Rzecznik Konsumentów

Na terenie miasta pojawiły się niepokojące sygnały o nieuczciwym przedsiębiorcy, oferującym sprzedaż podgrzewaczy gazowych dla odbiorców indywidualnych. Przedstawiciele przedsiębiorcy, przedstawiając się jako pracownicy spółdzielni lub administracji, proponują sprzedaż piecyków wraz z montażem. Przedsiębiorca, dla osiągnięcia własnych korzyści, wprowadza konsumentów w błąd twierdząc, że wymianę piecyków zlecił spółdzielca lub administrator. Osoby, które  pod wpływem błędu, zawarły umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej podpisania, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wynika to z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. (tj. Dz.U. z 2012 r,poz.1225) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Warto pamiętać, iż oprócz umowy kupna-sprzedaży, niejednokrotnie  konsumenci podpisują (w zależności od sytuacji) umowę kredytu na zakup towarów i usług. Od umowy kredytu przysługuje odstąpienie w terminie 14 dni od jej zawarcia. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi  zachować dla siebie. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 32 / 241 31 94.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:

- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13

- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Śląskie Debaty Hematologiczne  

„Śląskie Debaty Hematologiczne” to spotkania naukowo-szkoleniowe organizowane przez chorzowskich lekarzy. Tegoroczna konferencja będzie okazją do spotkania lekarzy klinicystów z diagnostami laboratoryjnymi, którzy poruszą tematy nowoczesnej diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych. Spotkania odbędą się 29-30 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie, przy ul. Sienkiewicza 3. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Śląski , Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Prezydent Chorzowa.

Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego

Zapraszamy do udziału w Andrzejkowym Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody odbędą się 1 grudnia 2013r. w hali Sportowej MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Zapisy zostaną przeprowadzone w dniu Turnieju od godz. 9.00. Rywalizacja przebiegać będzie w sześciu kategoriach wiekowych. Dla trójki najlepszych zawodników w każdej kategorii przygotowaliśmy nagrody rzeczowe. Wpisowe do zawodów wynosi 5 zł. Więcej informacji pod nr tel. 32 24 11 111

Koncert charytatywny "Budujmy razem"

Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl serdecznie zaprasza na koncert charytatywny pod hasłem: „BUDUJMY RAZEM”. Wystąpią m.in. Marta Król i Tomasz Kałwak, Jego Band i The Variants. Koncert uświetni program artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z Fundacji CUD oraz młodych wokalistów z CHCK. Celem wydarzenia jest pozyskanie środków ze sprzedaży cegiełek na stworzenie oraz wyposażenie ośrodka socjoterapeutycznego o charakterze kulturalnym - w budynku, który w tym roku Miasto przekazało na rzecz pracy z chorzowską młodzieżą. Cegiełki do nabycia w siedzibie Fundacji CUD oraz kasie Chorzowskiego Domu Kultury - w cenie 10 zł i 15 zł. Zapraszamy 3 grudnia o godz. 18.00 do Chorzowskiego Centrum Kultury.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

1.12. godz. 11:00 Film animowany dla dzieci

1.12. godz. 18:30 Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing – koncert

2.12. godz. 18:00 Filmowe gatunki: Melodramat – cykl Klasyka Amerykańskiego Kina

3.12. godz. 18:00 Budujemy razem…- koncert charytatywny

5.12. godz. 19:00 Kochanie na kredyt – spektakl komediowy

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

29.11. godz. 18:00 Azerbejdżan – kraj wielu granic – Starochorzowski Klub Podróżnika

30.11. godz. 20:00 Bartos Band i D.J. – Rock&rollowe andrzejki

2.12. godz. 17:30 Świąteczne fantazje – warsztaty artystyczne

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

30.11. godz. 18:00 Wielkohajducka Biesiada Andrzejkowa

3.12. godz. 10:30 Zespół Pieśni i Tańca „Piaśniki” – występ w ramach obchodów Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 2.12 – 24.12. br. na wystawę Lesława Tetla „W70”. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

ZAPOWIEDZI SPORTOWE

KS „Hajduki” ul. Graniczna 92 30.11. godz. 18:00 UKS Alba Chorzów – AZS AWF Katowice – 2 liga koszykówki

Hala, ul. Dąbrowskiego 113 29.11. godz. 18:30 Clearex Chorzów – Wisła Krakbet Kraków – Ekstraklasa Futsalu

 

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć