Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 899
2013-12-12

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 12.12 – 19.12.2013

17 grudnia

godz. 7:30 Komisja Rewizyjna
godz. 14:30 Komisja Zdrowia
godz. 16:00 Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

DYŻUR RADNEGO

19.12 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Tomasz Krawczyk

19 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XL sesji Rady Miasta Chorzów.
W porządku obrad, m.in:

1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/517/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, od podatku rolnego i podatku leśnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2014 – 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXIV/606/13 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich remontu dachów budynków Zespołu Szybu „Elżbieta” zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 64 w Chorzowie.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XXXII/574/13 Rady Miasta z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/534/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/663/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 5 września 2013r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/709/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do „Programu Aktywności Lokalnej – Chorzów Batory” oraz „Programu Aktywności Lokalnej – Chorzów II” realizowanych w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r. w ramach projektu systemowego pn. „Stać mnie na więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 40 i ul. św. Piotra.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych urządzeniami infrastruktury technicznej, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kolejowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy stawie „Herman”, stawie „Amelung” i ul. Żołnierzy Września od Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia tablicą prof. Sir Ludwiga Guttmanna.

AKTUALNOŚCI

Koce, śpiwory, kawa i herbata pojadą z Chorzowa na Majdan
Chorzowska „Wyspa” i Urząd Miasta Chorzów zwracają się z apelem do mieszkańców o zbiórkę koców, śpiworów i karimat dla protestujących na Majdanie. Zbierana jest też kawa i herbata. Rzeczy można przynosić do siedziby Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” na ulicę Styczyńskiego 13B od 9.00 do 20.00 oraz do Urzędu Miasta (kancelaria na parterze budynku-pok.1) w godzinach pracy urzędu. Prosimy, by koce i śpiwory były niezniszczone. Zgromadzona pomoc będzie regularnie przekazywana do Tarnopola. Zbiórka będzie trwała do piątku (13 grudnia). Z propozycją zbiórki wyszli działacze chorzowskiej „Wyspy”, którzy od lat pielęgnują kontakty z Tarnopolem.

Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.

Wizyta Konsula Niemiec w Chorzowie
- Oczywiście znam twórczość Hanny Schygulli, ale nie wiedziałem, że pochodzi ona z Chorzowa – przyznał Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, dr Gottfried Zeitz. Wspólny projekt promujący dorobek niemieckiej aktorki był jednym z głównych tematów wizyty dyplomaty w Chorzowie. 11 grudnia konsul spotkał się z przedstawicielami samorządu i Chorzowskiego Centrum Kultury. Podczas swojego krótkiego pobytu wysłuchał próby Filharmonii Śląskiej w ChCKu i złożył kwiaty pod pomnikiem hrabiego Fryderyka Wilhelma von Redena.

Uczniowie będą uczyć się zawodu w kopalniach
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 podpisano list intencyjny pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym a dyrekcją ZSTiO. Porozumienie zakłada, że uczniowie będą zdobywać doświadczenie zawodowe w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego, m.in. w kopalni Wujek-Śląsk. Do ukończenia 18. roku życia będą pracować na powierzchni, potem będą zjeżdżać pod ziemię. Obecnie do powstałych we wrześniu tego roku klas pierwszych o profilu górniczym uczęszcza 49 uczniów - 32 zostanie technikiem górnictwa podziemnego, a 17 górnikiem eksploatacji podziemnej. Szansą na znalezienie pracy może też być dla przyszłych absolwentów reaktywowana właśnie chorzowska kopalnia Barbara. Jak mówi Henryk Brol prezes spółki, która chce uruchomić zakład wydobycie może ruszyć za 2,5 roku. W 2014 spółka najprawdopodobniej otrzyma koncesję. Oszacowano, że zakład przez 15 lat mógłby wydobyć 18 mln ton węgla. Zatrudnienie wyniesie około 1100 pracowników.

600 m² psiej swobody
W końcu wszystkie czworonogi będą miały szansę wyszaleć się do woli! Dwa chorzowskie zieleńce wzbogaciły się o wybiegi dla psów. Pupile skorzystają w sumie z 600 m ² ogrodzonej powierzchni. Bez smyczy i kagańca zażyją swobody w Parku Róż oraz okolicy 11 Listopada i Niedurnego. Teren został wybrany nieprzypadkowo. To dzięki sugestiom mieszkańców udało się stworzyć pierwsze takie miejsce w mieście. – Liczymy, że wybiegi pozwolą właścicielom na spokojny spacer, który nie będzie przeszkadzał tym, którzy za psami nie przepadają – twierdzą pracownicy Referatu Usług Komunalnych. Wstęp na teren jest bezpłatny. Wkrótce pojawią się tam specjalne kosze, a w przyszłości ławki.

Wręczono nagrody w plebiscycie "Chorzowskie Smaki 2013"
5 grudnia, podczas gali finałowej „Chorzowskich Smaków 2013” w Klubokawiarni Kultura, wyłoniono zwycięzców 7. edycji plebiscytu. Przez cały listopad, 21 restauracji współzawodniczyło ze sobą przygotowując konkursowe potrawy. Pięcioosobowa kapituła i klienci mieli szansę spróbować 57 dań z całego świata. Restauratorzy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: przystawka, danie główne i na słodko. Tartaletki z pieczonymi burakami w kremie z octu balsamicznego i miodu przyniosły zwycięstwo „Szufladzie 15”. Bezkonkurencyjny okazał się także pstrąg z gęsiną autorstwa Restauracji „Pod Dzwonem”. Nikt nie oparł się też słodkiej pralinie z białej czekolady w Restauracji Śródziemnomorskiej „La Pasión”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pizzeria Pod Drewnianym Bocianem, Restauracja Sztygarka, Restaurant Café Milano, Restauracja Chińska Złoty Smok, Restauracja Łania, Mańana Bistro & Wine Bar, Szuflada 15 oraz Obiady jak u mamy. Także smakosze mieli wpływ na ocenę – dzięki ich głosom „Mańana Bistro & Wine Bar” otrzymała tytuł Najlepszego Lokalu Roku.

Idą święta...
Gwiazdki, płatki śniegu, girlandy – w Chorzowie czuć już magię świąt. W różnych częściach miasta, do końca stycznia będziemy mogli podziwiać świąteczne ozdoby. Pachnące choinki, przyozdobione mrugającymi światełkami, znajdziemy w każdej dzielnicy. Po raz pierwszy także w Maciejkowicach, na skrzyżowaniu ul. Głównej z Kluczborską. Kilkunastometrowa choinka przy Poczcie Głównej i ledowe dekoracje nad ul. Wolności wprowadzają nas w świąteczny klimat. A nowe oświetlenie przy ul. Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Gałeczki, Placu Mickiewicza i Kopernika sprawia, że mimo braku śniegu atmosfera jest magiczna.

Infolinia dla bezdomnych
Od początku listopada, w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, działa specjalna infolinia. Dzwoniąc pod nr tel 800 100 022 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia, obejmująca swym zasięgiem całe województwo, czynna jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu (do końca marca przyszłego roku). Ponadto, na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczony jest wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html Każdy z nas może pomóc tym, którzy szczególnie narażeni są na działanie niskich temperatur. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. O każdej niepokojącej sytuacji poinformujmy służby ratownicze.

Akcja "Kieszona" - policjanci ostrzegają przed kieszonkowcami
Chorzowscy policjanci, we współpracy z pracownikami KZK KOP Katowice, rozpoczęli walkę z kieszonkowcami. Nieumundurowanych funkcjonariuszy spotkamy na przystankach, targowiskach, w autobusach i tramwajach. Jako zwykli pasażerowie czy przechodnie będą zwracać szczególną uwagę na złodziei kieszonkowych. Ostrzegą tych, którzy np. mają otwarte plecaki lub torebki i poinformują, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą. Będą również reagować na zachowania niezgodne z prawem. Policja radzi: •Dobrze zabezpiecz noszone przez siebie dokumenty i pieniądze! •Zwracaj szczególną uwagę na osoby znajdujące się tuż przy Tobie! •W środkach masowej komunikacji wybieraj zawsze miejsce w pobliżu znanych Ci osób lub kierującego - unikaj pustych przedziałów w pociągu •Pamiętaj, że podróżując w stanie po spożyciu alkoholu łatwiej możesz stać się ofiarą złodziei! Nie nawiązuj przygodnych znajomości! •Nie noś przy sobie więcej gotówki, niż wynika to z potrzeby zakupów w danym dniu! •Pieniądze trzymaj przy sobie w dwóch miejscach - pozwoli to zmniejszyć ryzyko utraty całej kwoty! •Nie demonstruj zawartości portfela, gdy widzą to przypadkowe osoby! •Obserwuj otoczenie oraz swój bagaż przy wsiadaniu do zatłoczonego autobusu , tramwaju, pociągu. Własne torby i pakunki trzymaj przed sobą. •Zwróć uwagę na osoby, które tworzą sztuczny tłok. Obserwowane - nie dokonają kradzieży! •Nie zasypiaj podróżując publicznymi środkami komunikacji! •Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu! •Torebkę należy odwracać zamkiem "do siebie", a nie na zewnątrz! •Portmonetka powinna zawsze znajdować się na dnie torebki! •Podczas mierzenia garderoby, pakowania zakupów, płacenia w sklepie - NIE odstawiaj od siebie torebki, na podłogę lub ladę - złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment. •Klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść Twoje mieszkanie, zanim zdążysz zareagować. Jeśli padłeś ofiarą kieszonkowca, natychmiast powiadom Policję pod numer alarmowy 112.

Bezpłatne porady prawne dla najuboższych
Osoby, których nie stać na korzystanie z pomocy prawnej adwokatów czy radców prawnych, będą mogły skorzystać z darmowych porad studentów prawa Uniwersytetu Śląskiego. W każdą środę, między godz. 15 a 19, członkowie Studenckiej Poradni Prawnej będą pełnili dyżury w chorzowskiej siedzibie Polskiego Towarzystwa Charytatywnego przy ul. Gwareckiej 2. Przed zgłoszeniem się po pomoc z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy , warto dokładnie przemyśleć problem prawny, a zwłaszcza uporządkować fakty oraz określić cele, które chciałoby się osiągnąć. Dobrze zabrać ze sobą potrzebne dokumenty, które ułatwią pracę i przyspieszą wydanie porady w interesującej nas sprawie.

Służby ostrzegają przed alkoholem metylowym
Od początku listopada, w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, działa specjalna infolinia. Dzwoniąc pod nr tel 800 100 022 można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia, obejmująca swym zasięgiem całe województwo, czynna jest przez całą dobę 7 dni w tygodniu (do końca marca przyszłego roku). Ponadto, na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczony jest wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html Każdy z nas może pomóc tym, którzy szczególnie narażeni są na działanie niskich temperatur. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. O każdej niepokojącej sytuacji poinformujmy służby ratownicze.

ZUS ostrzega przed oszustami!
Pojawiły się niepokojące sygnały, że do starszych osób dzwonią oszuści podszywający się pod pracowników ZUS, by umówić się na spotkanie. Pod pretekstem przeliczenia emerytury czy wypłaty dodatkowego świadczenia, oszuści próbują dostać się do mieszkań. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wszelkie sprawy klientów załatwiane są wyłącznie w siedzibie Zakładu. Telefony, w których osoba przedstawia się jako pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i próbuje umówić się na spotkanie w domu klienta, powinny wzbudzić czujność. To z całą pewnością oszuści, a nie urzędnicy ZUS! Wszelkie tego typu przypadki, należy niezwłocznie zgłosić policji. Apelujemy o ostrożność!

"Szlachetna Paczka" szuka wolontariuszy w Chorzowie
Po raz trzynasty w Polsce, a po raz czwarty w Chorzowie rusza akcja "Szlachetna Paczka". To dzięki wolontariuszom najbardziej potrzebujący otrzymują mądrą, inspirującą do zmiany pomoc i sygnał, że nie są sami. Dla wielu potrzebujących już sama wizyta wolontariusza jest wsparciem i dodaje wiary w ludzi. Dziś szukamy ich w Chorzowie! Wolontariuszem mogą zostać osoby pełnoletnie, które kochają ludzi, nie boją się wyzwań i są gotowe szukać rozwiązań, by przygotowana pomoc była mądra i skuteczna. W weekend, dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem, odbędzie się finał "Szlachetnej Paczki". To wtedy wolontariusze zawiozą do potrzebujących paczki, a darczyńcy otrzymają piękny prezent – relację z wręczenia paczki. Jak się zgłosić? 1. Wejdź na stronę: www.superw.pl  2. Znajdź na mapie rejon Paczki, który leży najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na zaproszenie do udziału w rekrutacji.

Konsumencie, bądź czujny! - ostrzega Miejski Rzecznik Konsumentów
Na terenie miasta pojawiły się niepokojące sygnały o nieuczciwym przedsiębiorcy, oferującym sprzedaż podgrzewaczy gazowych dla odbiorców indywidualnych. Przedstawiciele przedsiębiorcy, przedstawiając się jako pracownicy spółdzielni lub administracji, proponują sprzedaż piecyków wraz z montażem. Przedsiębiorca, dla osiągnięcia własnych korzyści, wprowadza konsumentów w błąd twierdząc, że wymianę piecyków zlecił spółdzielca lub administrator. Osoby, które  pod wpływem błędu, zawarły umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 10 dni od jej podpisania, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Wynika to z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. (tj. Dz.U. z 2012 r,poz.1225) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Warto pamiętać, iż oprócz umowy kupna-sprzedaży, niejednokrotnie  konsumenci podpisują (w zależności od sytuacji) umowę kredytu na zakup towarów i usług. Od umowy kredytu przysługuje odstąpienie w terminie 14 dni od jej zawarcia. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi  zachować dla siebie. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów: 32 / 241 31 94

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Chorzowska Rada Gospodarcza

11 grudnia w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Chorzowskiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta. W spotkaniu organizacyjnym udział wzięli Prezydent Miasta, Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, Prezes Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz kilkunastu chorzowskich przedsiębiorców. Postanowiono że Chorzowska Rada Gospodarcza będzie zwoływana cyklicznie. Podczas spotkań, strona samorządowa przekazywać będzie aktualne informacje o planach inwestycyjnych miasta. Przedsiębiorcy natomiast szczegóły dot. przyszłościowych działań i ewentualnych problemów. Przewodniczącym Rady został wybrany jednogłośnie Michał Wróblewski z Kompleksu Sztygarka.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Piątek trzynastego
Nauczyciele i dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, seniorzy z Chorzowskiej Strefy Wolontariatu i członkowie Młodzieżowej Rady Miasta 13.12.2013 roku w Miejskim Domu Kultury „Batory” pokażą wszystkim niedowiarkom, że pecha można skutecznie przegonić. Chorzowska Strefa Wolontariatu i Młodzieżowa Rada Miasta Chorzowa nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Chorzowie. Są już pierwsze efekty: w najbliższy piątek 13 grudnia, odbędzie się spotkanie przedświąteczne, którego głównym celem jest integracja różnych środowisk. Jakie przewidziano atrakcje? Najpierw uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych pokażą jasełka, następnie bajki Jana Brzechwy przeczytają dziennikarki Radia Piekary i Dziennika Zachodniego. W trakcie czytania młodzież i seniorzy za pomocą pacynek, które wykonali wolontariusze, będą dzieciom wizualizować słowa. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 11.

Świąteczna jazda z Muzeum Śląskim
Zabytkowy tramwaj znowu ruszy w miasto! Koleje Śląskie i KZK GOP już po raz 11 zapraszają na przejażdżkę historycznym składem. W środku, oprócz zabytkowego wnętrza, na pasażerów czekać będą świąteczne wystawy. Dzięki współpracy z Muzeum Śląskim podróżujący przyjrzą się dawnym bożonarodzeniowym zwyczajom. W tramwaju znajdą się m.in.: gwiazdy i szopki kolędnicze, żywe choinki przybrane tradycyjnymi ozdobami oraz archiwalne fotografie i pocztówki.  Akcja „Świąteczna jazda z Muzeum Śląskim” cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych. W ostatniej edycji udział wzięło aż 4,5 tys. mieszkańców aglomeracji. To właśnie dlatego świąteczny tramwaj pokonuje coraz dłuższe trasy. W tym roku oprócz Chorzowa odwiedzi także Katowice, Bytom, Rudę Śląską, Zabrze, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Czeladź i Będzin. Mobilne muzeum jeździć będzie od 17 grudnia do 6 stycznia. Godziny odjazdów dostępne będą na stronie Muzeum Śląskiego: www.muzeumslaskie.pl

Przedświąteczne spotkania sportowców
18 i 19 grudnia odbędą się przedświąteczne spotkania władz Miasta ze zdobywcami czołowych miejsc w 2013 roku w sportowych zawodach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich w dziedzinie kultury.
Zapraszamy 18 grudnia o godz. 16.30 i 19 grudnia o godz. 17.00 do MDK „Batory” przy ul. Stefana Batorego 6.

Świąteczna Wyspa
Z okazji zbliżających się świąt, społecznicy z Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka przygotowali dla maluchów szereg atrakcji. 1 grudnia ruszyło „Wigilijne Miasteczko”. Na dzieci z ubogich rodzin czekają świąteczne warsztaty oraz spotkania opłatkowe. Miasteczko otwarte będzie do 14 grudnia. Specjalne wydarzenie planowane jest także na okres sylwestrowy. Od 29 grudnia do 5 stycznia chorzowscy społecznicy spotkają się z wolontariuszami z tarnopolskiej „Fortecy”. Goście opowiedzą o zwyczajach noworocznych na Ukrainie i razem z działaczami „Wyspy” wezmą udział w warsztatach o tematyce sylwestrowej.

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
12.12 godz. 18.00 Wręczenie Medali Prezydenta Chorzowa
13.12. godz. 19:00 Jesteś w raju – koncert Pawła Orkisza
14.12. godz. 10:00 Mruczę, więc jestem – widowisko poetyckie Lekkiego Teatru Przenośnego
14.12. godz. 18:00 koncert Mietka Szcześniaka
14.12. godz. 19:30 Scenariusz dla samotnych kobiet – spektakl w wykonaniu Lekkiego Teatru Przenośnego
15.12. godz. 11:00 Film fabularny dla dzieci
16.12. godz. 10:00 Królowa Śniegu – spektakl taneczny Studia Tańca Współczesnego TENDI
16.12. godz. 17:00 Anioły – wernisaż prac Aleksandra Grzybka
17.12. godz. 19:00 Szczęście – spektakl Lekkiego Teatru Przenośnego
17.12. godz. 19:00 Falami Fest na Innym Graniu – koncert JÓGA, Czary Mary Koszmary i Ćmy, hipersoniK
18.12. godz. 19:00 Jak zostać sex guru – spektakl teatralny
19.12. godz. 18:00 Filmowe gatunki: Melodramat – cykl Klasyka Amerykańskiego Kina

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
13.12. godz. 11:00 Mała Akademia Jazzu
19.12. godz. 10:00 Pogodomy o Śląsku? – spotkanie z Markiem Szołtyskiem

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
13.12. godz. 17:00 Metal Freestival – koncert kapel metalowych
13.12. godz. 17:00 Warsztaty Kuchni 5 Przemian
14.12. godz. 10:00 Warsztaty Kuchni 5 Przemian
15.12. godz. 10:00 Warsztaty Kuchni 5 Przemian
15.12. godz. 10:00 XII Jarmark Rzeczy Ładnych
16.12. godz. 16:00 Stowarzyszenie „Serce” – spotkanie wigilijne
19.12. godz. 9:00 Jasełka – Szkoła Podstawowa nr 34

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 2.12 – 24.12. br. na wystawę Lesława Tetla „W70”. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

KS „Hajduki” ul. Graniczna 92
14.12. godz. 16:00 UKS Alba Chorzów – GTK Flour Gliwice
14.12. godz. 19:00 KP Marex Chorzów – NBIT Gliwice – 2 liga koszykówki

Hala, ul. Dąbrowskiego 113
13.12. godz. 18:30 Clearex Chorzów – AZS UŚ Katowice – Ekstraklasa futsalu


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 17 grudnia, godz. 17.35

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć