Nowa deklaracja za odbiór śmieci
2013-12-31

Od 1 stycznia 2014r. na terenie Chorzowa obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz nowy wzór deklaracji.
Nowe stawki obowiązują wyłącznie mieszkańców i prezentują się następująco:
1. jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
 10 zł miesięcznie/osobę - dla pierwszych czterech osób w gospodarstwie domowym,
 5 zł miesięcznie/osobę - dla piątej i każdej kolejnej osoby w jednym gospodarstwie domowym.
2. jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
 16 zł miesięcznie/osobę.

Stawki opłaty, którą ponoszą przedsiębiorcy nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio:
za pojemnik:
• 120 litrów -  przy segregacji: 12,00zł  przy braku segregacji: 20,00zł
• 240 litrów -  przy segregacji: 26,00zł  przy braku segregacji: 32,00zł
• 1100 litrów -  przy segregacji: 51,00zł  przy braku segregacji: 68,00zł
• 7 m3 -   przy segregacji: 397,00zł  przy braku segregacji: 596,00zł

Deklarację składają:
Właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy nieruchomości oraz przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie miasta, np. sklepy, prowadzący działalność usługową i handlową, ogródki działkowe, parafie, cmentarze itd., a także takie instytucje, jak: placówki oświatowe, medyczne, Policja.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć