„Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”
2014-04-18

Miasto Chorzów przygotowując założenia do „Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej” w części dotyczącej Chorzowa, zainteresowane jest nawiązaniem współpracy z podmiotami zapewniającymi podłączenie do sieci cieplnych w rejonach:

• Chorzów Batory – „Stare Osiedle”,
• Chorzów Batory, Centrum – ul. Dąbrowskiego, ul. Powstańców, ul. Cieszyńska,
• Chorzów Batory – ul. Armii Krajowej, ul. Długa
• Chorzów II
• oraz w innych rejonach -  podać ich lokalizację

Podmioty zainteresowane współpracą z miastem w tym zakresie winny zapoznać się z założeniami projektu zawartymi na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien14/prezentacja_ne.pdf, a następnie złożyć pismo intencyjne precyzujące zainteresowanie współpracą z Miastem z określeniem jakich obszarów współpraca miałaby dotyczyć.

Korespondencję w tej sprawie należy kierować na adres:
Urząd Miasta Chorzów
Wydział Rozwoju
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
lub na adres email: roz@chorzow.eu

Kontakt telefoniczny:  32 / 416 53 15   
Iwona Cieśla, Paulina Radzikowska

Termin końcowy składania korespondencji upływa z dniem 12.05.2014r.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć