Bezpieczne ferie 2015
2015-01-28

17 stycznia na terenie województwa śląskiego ruszyła akcja "Bezpieczne ferie 2015".Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Na czas trwania akcji, która potrwa do 2 marca br. został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny. Pod numerem telefonu 32/200-21-71 można zgłaszać wszelkie błędy i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

Podczas "Bezpiecznych ferii 2015" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 tekst jednolity z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim. Dane teleadresowe stacji: http://wsse.katowice.pl/pliki/hdim/ferie2014/dane%20psse.pdf

Żródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Katowicach/www.wsse.katowice.pl

 

bezpieczne ferie

 

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć