Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 12/2015
2015-03-20

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 20.03 – 26.03.2015

23 marca
godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

24 marca
godz. 15.00 Komisja Edukacji – posiedzenie wyjazdowe w SP nr 24

23 marca
godz. 16.00 Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych

 

25 marca
godz. 17.15 Komisja Kultury i Sportu

 24 marca

godz. 16.00 Komisja Zdrowia

 

DYŻUR RADNEGO
26.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Krzysztof Łazikiewicz

 

AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie przed oszustami podającymi się za pracowników urzędu

Urząd Miasta ostrzega przed osobami podającymi się na pracowników Urzędu Miasta, które, mówiąc że działają w imieniu prezydenta, oferują do kupienia różnego rodzaju usługi lub produkty. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z osobami próbującymi wyłudzić od mieszkańców pieniądze. W przypadku pojawienia się takich osób prosimy o poinformowanie policji lub straży miejskiej.

Nowy regulamin dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania

Wydział Ochrony Środowiska informuję, że od dnia 1 kwietnia 2015r. obowiązuje nowy Regulamin dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania przyjęty uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2015r. nr VI/55/15.

Nowością w przyjętym Regulaminie jest:
-  możliwość ponownego ubiegania się  o dofinansowanie w przypadku, gdy od ostatniej modernizacji upłynęło co najmniej 15 lat a wymiana urządzenia grzewczego wynika z jego stanu wyeksploatowania, z tym że wymiana urządzenia grzewczego może nastąpić na ten sam rodzaj urządzenia lub lepszy z punktu widzenia ograniczenia emisji spalin,
- dofinansowaniu podlegają instalacje wykonane i odebrane  protokołem odbioru w roku bieżącym lub poprzedzającym złożenie wniosku,
- dokument potwierdzający zakup urządzenia grzewczego nie może być wystawiony wcześniej niż 2 lata przed wykonaniem modernizacji.
Od dnia 01.04.br. wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane na nowych wzorach  stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. Regulamin określa również nowe wzory  protokołu stwierdzenia modernizacji ogrzewania (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Urzędu Miasta Chorzów w BIPie pod
adresem: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_55.pdf "

 

Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku

W okresie od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. 
Do stawienie się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt.3 wzywa się:

    a) mężczyzn urodzonych w 1996 roku,
    b) mężczyzn urodzonych  w latach 1991– 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, 
    c) osoby urodzone w roku 1994 – 1995, które:
-    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
-    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art.28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
   d) kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu   
     uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych     
     oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady  
     Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 
     321);    
   e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lat życia,   
       jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 

Więcej na stronie www.chorzow.eu

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/dla_mieszkancow/chorzow.html

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Jak mieszkać bezpiecznie -szkolenie dla mieszkańców

Jak zachować się podczas napadu? Jakie podjąć działania podczas pożaru? Jak uratować ludzkie życie? Tego wszystkiego będzie można się nauczyć podczas spotkania mieszkańców z przedstawicielami służb mundurowych, które odbędzie się 23 marca o godzinie 17.30 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza. Mundurowi omówią najczęściej występujące zagrożenia w mieście i pokażą skuteczne sposoby przeciwdziałania niebezpieczeństwom. Istotnym problemem występującym w Chorzowie są bardzo częste i niestety w wielu przypadkach śmiertelne zdarzenia związane z zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy zademonstrują niewielkie urządzenie, które może uratować nam życie. Opowiedzą też o zasadach zachowania podczas pożaru mieszkania. Od 2014 roku w Chorzowie działa miejski monitoring. O tym jak działa i kto może wystąpić o dostęp do nagrań opowiedzą strażnicy miejscy. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dodatkowo każdy z uczestników spotkania otrzyma podręcznik: „Informator o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia”, w którym zawarto wskazówki m.in. o tym jak udzielać pierwszej pomocy czy zachować się podczas ewakuacji.

Rusza 7. Chorzowski Festiwal Nauki
Androidowy samochód na bluetooth, robot z klocków Lego pokonujący labirynt, pokazy bojowych wozów strażackich i kilka słów o synchrotronie – to tylko część propozycji przygotowanych dla uczestników tegorocznego Chorzowskiego Festiwalu Nauki. 23 marca startuje jego 7. edycja. W poprzednich latach w eksperymentach, pokazach i wykładach udział wzięło kilka tysięcy osób! Szczegóły na stronie:
http://www.festiwalnauki.chorzow.eu/

Powitanie wiosny na mokro

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie zaprasza 21 marca na powitanie wiosny na mokro. Wiosenne Święto Wody wystartuje o godz. 10.00 na dwóch basenach (przy ul. Granicznej 92 i Powstańców Śląskich 1). Nietuzinkowe zawody pływackie rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:

  1. 1.„Ja do ciebie – ty do mnie ” - Startują drużyny 2 osobowe. Zawodnicy dobierają się w pary – każda para ma swój tor – jeden z pary na początku toru, drugi na jego końcu. Na sygnał zawodnicy ze startujących w wyścigu par płyną do siebie w dowolny sposób aż do momentu spotkania się. Wygrywa para, która dokona tego najszybciej
  2. 2.„Roślinki na dnie” – W konkurencji może uczestniczyć 2 lub 3 osoby z rodziny. W basenie zatopione zostaną 6 kolorowych rośliny (pozostających na dnie w koszu). Na sygnał start, pierwszy z członków zespołu płynie po jedną roślinę, aby ją wyłowić nurkuje na dno basenu. Po wyłowieniu dopływa na brzeg, po czym startuje druga osoba, po drugą roślinę itd. aż do wyłowienia wszystkich roślin. W przypadku drużyn dwuosobowych każdy z zawodników powinien wyłowić 3 rośliny, w przypadku ekipy 3 osobowej, każda z osób wyłowi po 2 rośliny. Jeśli drużyna liczy 4 osoby musi wytypować do tej konkurencji 3 uczestników. Czas zostaje zatrzymany po wyłowieniu wszystkich roślin, przez ostatnią osobę z zespołu. Po dopłynięciu do mety zawodnik musi nacisnąć przycisk trąbki (znajdującej się na brzegu) oznaczający zakończenie konkurencji. Sędzia zatrzymuje czas w momencie usłyszenia sygnału dźwiękowego.
  3. 3.„Kolorowa gąsienica” - W konkurencji mogą uczestniczyć 2 osoby. Każdy z uczestników siada okrakiem na makaronie jeden za drugim chwytając się za wystającą część makaronu lub za barki siedzącego z przodu. Każda drużyna ma za zadanie jak najszybciej przedostać się na drugą stronę basenu nie rozłączając gąsienicy. Czas zostaje zatrzymany prze sędziego po dopłynięciu do mety i usłyszenia sygnału dźwiękowego
  4. 4.„Nakarmić rybkę”  – w konkurencji startują dwie wytypowane osoby z rodziny. Jedna osoba stoi w wodzie (w odległości 5 m od brzegu) trzymając basenik rybkę. Druga stoi na brzegu. Na sygnał osoba z brzegu rzuca piłki do kosza. Ma do dyspozycji 5 rzutów.Za każde „pudło” do czasu drużyny doliczanych jest 10 sekund. Na brzegu po oddaniu ostatniego rzutu, zawodnik musi nacisnąć przycisk trąbki (znajdującej się na brzegu) oznaczający zakończenie konkurencji. Sędzia zatrzymuje czas w momencie usłyszenia sygnału dźwiękowego.
  5. 5.„Wyścig z deską” – Rodziny pokonują dystans trzymając oburącz przed sobą deskę - Rodziny startują w przygotowanej kolejności (zgodnie z przypisanymi numerami). Każdy z członków rodziny pokonuje dystans 25m stylem dowolnym. Start (na gwizdek sędziego) odbywa się ze „strony głębokiej”, na półmetku (po przeciwległej stronie basenu) przekazuje partnerowi deskę, który płynie do mety (miejsce startu). Na mecie zawodnik musi nacisnąć przycisk trąbki (znajdującej się na brzegu) oznaczający zakończenie konkurencji. Sędzia zatrzymuje czas w momencie usłyszenia sygnału dźwiękowego. W przypadku większej ilości uczestników w drużynie niż 2 osoby, zmiany dokonywane są do ostatniego uczestnika zespołu.
  6. 6.„Wielki finał”- - W konkurencji startują wszystkie osoby z rodziny. Na sygnał startera rusza pierwsza z wytypowanych osób. Po pokonaniu toru przeszkód i dotarciu do brzegu uruchamia sygnał dźwiękowy, który jest równocześnie sygnałem do startu dla drugiej osoby z rodziny. Druga i kolejne osoby wykonują to samo zadanie, a sędzia zatrzymuje czas dla rodziny, po naciśnięciu sygnału dźwiękowego na mecie ostatniego zawodnika.”

O puchary i nagrody walczyć będą zespoły rodzinne (min. 2 osoby: dziecko do lat 18 + dorosły).

CHORZÓW W MEDIACH


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej
www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć