Uwaga dziki!
2015-05-06

Na terenie Chorzowa pojawiły się dziki.  Prosimy o nie dokarmianie i nie drażnienie zwierząt. Mogą być niebezpieczne. Szczególnie groźne są lochy z młodymi, które w obliczu zagrożenia mogą atakować człowieka. Zaleca się zamykanie lub zabezpieczanie pojemników na śmieci w celu ograniczenia dostępu do wyrzucanej żywności. W przypadku pojawienia się dzików w okolicy zabudowań mieszkalnych prosimy o niezwłoczne zawiadomienie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 241 10 49, 32 416 59 87.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć