Odpowiedzi na pytania
2015-07-21

W odpowiedzi na pytania zawarte w teledysku, informujemy, że  w sprawie nieprawdziwej informacji na temat Chorzowa, wyemitowanej w programie Superwizjer na antenie TVN, niezwłocznie wystosowane zostało żądanie o zamieszczenie sprostowania i przeprosin. TVN odmówiła nam sprostowania, tłumacząc, że mają prawo do opinii. Prezydent Chorzowa zlecił więc kancelarii prawnej przygotowanie pozwu przeciwko stacji TVN o naruszenie dobrego imienia gminy i jej mieszkańców. Pozew ma być gotowy pod koniec lipca.
W sprawie wykorzystana zdjęć Chorzowa z lotu ptaka informujemy, że Urząd Miasta nigdy nie żądał ich usunięcia z teledysku, ani też nie podjął w tej sprawie żadnych działań, by uniemożliwić ich wykorzystanie.
Przypominamy także, że miesiąc temu miasto podpisało umowę z firmą GMT na wykonanie projektu budowlanego stadionu przy Cichej i obecnie wykonywany jest projekt obiektu.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć