Rzeźnia w Chorzowie – oświadczenie
2015-08-21

Zabytkowa rzeźnia przy ul. Krakusa nigdy nie była własnością miasta. Kompleks został znacjonalizowany w 1945, a następnie na skutek przemian ustrojowych trafił w ręce prywatnych właścicieli. Miasto podejmowało jednak szereg działań, mających na celu ochronę zabytku. Na przestrzeni ostatnich lat Miejski Konserwator Zabytków wielokrotnie występował z wnioskiem o kontrolę związaną z pogarszającym się stanem technicznym budynków. Zalecenie pokontrolne oraz nakazy przeprowadzenia prac na terenie rzeźni wydawał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Teren był także monitorowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.  Ostatnia kontrola przeprowadzona został 4 lutego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Miasto podejmowało także czynności podatkowe, których celem było zmuszenie właściciela do należytej konserwacji i utrzymania zabytkowych budynków.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć