Wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów - 25.11
2015-11-18

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW DOTYCZĄCE WYBORÓW DO CHORZOWSKIEJ RADY SENIORÓW I KADENCJI 2015 – 2017 r.

Na podstawie § 6. Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do Uchwały nr XI/173/15 z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Prezydent Miasta Chorzów ogłasza wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów


1.Głosowanie odbędzie się  25.11.2015 w godz. 10-17 w siedzibie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przy ul. Dąbrowskiego 7.
2. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy Chorzowa którzy ukończyli 60 lat.
3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez postawienie znaku X na kratce umieszczonej przy nazwisku wybranego kandydata. Oddaje się jeden głos na jednego kandydata.
5.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów sprawuje komisja wyborcza w składzie 6 osobowym. Przewodniczącą komisji jest Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej.
6.Informacja o wyborze członków Rady ogłoszona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM Chorzów w terminie do 14 dni od momentu głosowania. Rada liczy 25 osób.

Prezydent Miasta Chorzowa    
Andrzej Kotala

 

Kandydaci do Chorzowskiej Rady Seniorów:

Aby powiększyć: kliknij na obrazek, a następnie ctrl +

2rs.3rs5rs.popr.str.6popr.st 4Rada Seniorów popr.str.7

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć