Zmiany w sposobie dokonywania opłat za użytkowanie wieczyste od 1 stycznia 2016 r.
2015-12-31

Od 1 stycznia 2016 r. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Chorzowie (płatne w terminie do 31 marca każdego roku) należy uiszczać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy utworzony dla każdego płatnika.

Informacje o numerze indywidualnego rachunku bankowego dostarczane/wysyłane są do poszczególnych płatników już od połowy grudnia 2015 r.
Nadal można też dokonywać wpłat gotówką w kasie Urzędu pokój 102, jednak osoby wpłacające opłaty za użytkowanie wieczyste proszone są o okazanie kasjerowi otrzymanej informacji o numerze indywidualnego rachunku bankowego, w celu usprawnienia przyjmowania wpłaty.
Płatnicy, którzy nie otrzymali jeszcze swojego indywidualnego rachunku bankowego, a chcieliby wcześniej uiścić opłatę roczną, mogą uzyskać informację o numerze swojego indywidualnego rachunku bankowego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1.    w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
osobiście – IV piętro, pokoje: 423, 434
telefonicznie – nr 32 4165000 wew. 249, 499, 332, 388

2.    w przypadku nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów:
osobiście – IV piętro, pokoje: 436, 434
telefonicznie – nr 32 4165000 wew. 397, 385, 336

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć