Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 10/2016
2016-03-10

RADA MIASTA

KOMISJE

14.03 godz. 7.30 Komisja Rewizyjna
15.03 godz. 15.30 Komisja Zdrowia (Mała Sala Posiedzeń)

DYŻUR RADNEGO

17.03 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Adam Trzebińczyk


AKTUALNOŚCI

 

Nowa droga do hali dawnej elektrowni Huty Królewskiej

Hala dawnej elektrowni Huty Królewskiej elektryzuje miłośników kultury. W miejscu, które w tym roku po raz trzeci zostało Obiektem Zaprzyjaźnionym Industriady, odbyło się już kilka ważnych imprez kulturalnych – między innymi pełen elektronicznych dźwięków Festibal czy Festiwal Nowej Scenografii. W tym roku hala gościć będzie między innymi I Śląski Festiwal Plakatu (wernisaż 21 kwietnia) czy wystawę World Press Photo (od 26 maja do 15 czerwca). Nie można też zapominać o samej Industriadzie, która 11 czerwca tchnie życie w poprzemysłowe mury. Hala dawnej elektrowni Huty Królewskiej cały czas zmienia swoje oblicze. Odwiedzający imprezy i wystawy nie będą się już musieli trudzić przeprawą przez szutrową ścieżkę. Od teraz dojazd do niej jest dużo łatwiejszy – nowa, wyasfaltowana droga prowadzi prostu do bram budynku.


Przyszłość targowiska przy ul. Barskiej

8 marca w Urzędzie Miasta Chorzów Prezydent Andrzej Kotala oraz jego zastępca Jerzy Szafranowicz spotkali się z przedstawicielami Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem oraz Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko. Spotkanie dotyczyło modernizacji terenu targowiska przy ul. Barskiej.  Zastępca Prezydenta zwrócił uwagę na fakt, iż zarówno  PSS Społem, jak  i Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko starają się na bieżąco i w miarę swoich możliwości inwestować w targowisko, jednak nie dysponują środkami finansowymi mogącymi zapewnić poprawę wizerunku miejsca. Miasto natomiast nie może realizować inwestycji na terenie nienależącym do niego. Targowisko przy ulicy Barskiej boryka się z wieloma problemami. Brak ładu przestrzennego oraz zadaszenia, niejednolite, nierówne podłoże, przypadkowość ustawienia stoisk handlowych, oraz ich niejednakowy wygląd, niestabilne konstrukcje stanowisk czy brak właściwie wytyczonych ciągów komunikacyjnych między stoiskami to tylko niektóre z nich. W związku z zaistniałą sytuacją przedsiębiorcom przedstawiono cztery propozycje dotyczące kwestii terenów przy Barskiej:
 
1.    Miasto wydzierżawi nieruchomość od PSS Społem i Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko na okres np. 20 lat, z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy, opłacając ustalony między stronami czynsz dzierżawny. Miasto zrealizowałoby budowę boksów handlowych na własny koszt. Boksy handlowe stanowiłyby własność Miasta.

2. Miasto wydzierżawi nieruchomość od PSS Społem i Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko na okres np. 20 lat, z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy, opłacając ustalony między stronami czynsz dzierżawny. Jednakże budowa boksów handlowych zostałaby zrealizowana przez inwestora prywatnego.

3. Inwestycję realizowałaby spółka akcyjna założona przez Miasto Chorzów, PSS Społem i Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko.

4. Miasto wydzierżawi nieruchomość od PSS Społem i Stowarzyszenia Pracowników Huty Kościuszko na okres np. 20 lat, z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy, opłacając ustalony między stronami czynsz dzierżawny. Miasto zrealizowałoby budowę boksów handlowych na własny koszt. Boksy handlowe stanowiłyby własność Miasta z tym, że zarząd nad tym terenem zostałby powierzony PSS „SPOŁEM” i Stowarzyszeniu Pracowników Huty Kościuszko.

Teraz przedsiębiorcy muszą rozważyć  wszystkie cztery propozycje miasta. Następne spotkanie przewidziane jest na początek maja. Remont miałby całkowicie odmienić oblicze targowiska przy ul. Barskiej. Niektóre z proponowanych przez Jerzego Szafranowicza zmian to: stabilna konstrukcja stanowisk w formie zgrupowanych boksów handlowych, stałe zadaszenie zapewniające komfort sprzedającym i kupującym, usystematyzowane ciągi komunikacyjne pomiędzy boksami, ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno – gospodarcze oraz bezpośrednie skomunikowanie targowiska z ul. Katowicką. W tym roku wyłonione zostaną projekty, realizacja inwestycji planowana jest na 2017 rok.

Program 500 + w Chorzowie - znamy szczegóły

Ok. 8 tysięcy dzieci z Chorzowa skorzysta z programu „Rodzina 500 plus”. Świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc przyznawane będą rodzicom na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać od kwietnia w 6 punktach na terenie miasta: w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22, Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18, Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2, Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3, Miejskim Domu Kultury ,,Batory” przy ul. Stefana Batorego 6 i w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Klub ,,Pokolenie” przy ul. Młodzieżowej 29. Wnioski przyjmowane będą również drogą elektroniczną. Koordynatorem programu w Chorzowie jest Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Kruszcowej.
 
Punkty oraz godziny otwarcia:
•    Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Kruszcowa 22: poniedziałek - czwartek 7:30 – 18:00, piątek 7:30 - 14:00
 
•    Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej): poniedziałek - wtorek 7:30 – 14:30, środa - czwartek 9:00 - 16:30, piątek 7:30 – 14:30
 
•    Miejski Dom Kultury „Batory” ul. Stefana Batorego 6: poniedziałek - środa 8:00 – 18:00, wtorek - czwartek 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 14:00. Punkt będzie nieczynny w dniach 22 oraz 25 kwietnia.
 
•    Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie ul. Powstańców 70/3: poniedziałek - środa 8:00 – 18:00, czwartek 8:00 - 15:00, piątek 8:00 -14:00
 
•    Centrum Pracy Socjalnej ul. Kasprowicza 2: poniedziałek - wtorek 8:00 - 15:00, środa - czwartek 8:00 – 18:00. piątek 8:00 -14:00
 
•    Klub ,,Pokolenie” ChSM ul. Młodzieżowa 29: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek 8:00 – 16:00, środa NIECZYNNE, czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 18:00


Wszytskie punkty będą nieczynne w dniach 2 oraz 27 maja. Szczegółowe nformacje znajdują się pod adresem http://ops.bip.chorzow.eu/index.php?kat=145709279815886962
 
Wniosek o świadczenia wychowawcze: wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego1.doc
Szczegółowe informacje dot składania wniosków: http://ops.bip.chorzow.eu/index.php?kat=145578710311949934
Informacje dot. Programu Rodzina 500+ (pytania i odpowiedzi): Informator_500.pdf

6-latki w szkole: specjalna oferta dla maluchów

Maksymalnie 20 dzieci i dodatkowy nauczyciel –  tak będą wyglądać klasy dla 6-latków w Chorzowie. Specjalnie z myślą o rodzicach najmłodszych uczniów wydłużone zostaną godziny pracy świetlic szkolnych. Maluchy będą mogły skorzystać z dodatkowego wyżywienia, a w razie potrzeby z pomocy psychologa lub logopedy. – Nasza propozycja to rozwiązania systemowe. Do szkolnej oferty dokładamy to, czego potrzebują sześciolatki, aby lepiej zaaklimatyzować się w nowych warunkach – wyjaśnia Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych. – Gwarantem odpowiedniej opieki będą asystenci nauczycieli.  Pedagodzy będą towarzyszyć dzieciom przez pierwszy etap edukacyjny, czyli 3 lata szkoły podstawowej – dodaje zastępca prezydenta Chorzowa. Aby jak najlepiej zająć się sześciolatkami, nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego  biorą udział w szeregu szkoleń i warsztatów. Wielu z nich zdobyło już także doświadczenie w tym zakresie - pierwsza klasa w Chorzowie złożona wyłącznie z 6-latków rozpoczęła naukę dokładnie 6 lat temu.
Do potrzeb maluchów dostosowane zostały szkolne budynki. Modernizacje przeszły nie tylko klasy dla najmłodszych, ale także świetlice i toalety. W salach powstały kąciki zabaw i odpoczynku. Do dyspozycji uczniów są również tablice multimedialne, nowoczesne pomoce dydaktyczne, szafki na przybory szkolne. We wszystkich szkołach podstawowych w Chorzowie organizowane są dni otwarte, podczas których rodzice tegorocznych 6-latków mogą sprawdzić warunki w placówce oraz poznać dyrekcję i nauczycieli. – Zapraszamy do szkół, aby zobaczyć profesjonalnie przygotowane do zajęć sale lekcyjne, usiąść w odpowiednich do wieku ławkach szkolnych, odwiedzić świetlicę,  przejść się korytarzami i poczuć atmosferę szkoły, do której przyprowadzicie wasze dziecko – zachęca Barbara Dziura, nauczycielka w Zespole Szkól Sportowych nr 2.

Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie oraz Miejski Dom Kultury Batory zapraszają do udziału w eliminacjach miejskich do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Recytatorska rywalizacja odbędzie  się 22 marca w Miejskim Domu Kultury Batory przy ul. Stefana Batorego 6 o godzinie 9.00. Karty zgłoszeniowe będzie można składać do 21 marca w MDK Batory lub w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki UM, w pokoju 313. Regulamin, karty zgłoszeń i inne informacje dostępne są  na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury www.rok.katowice/OKR
    
Kontakt telefoniczny z organizatorami:
•    Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie    32/4165313
•    Miejski Dom Kultury "Batory"    32/2460042      

Sukcesy młodych pływaków z Chorzowa

Podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 15 lat, które odbyły się między 4 a 6 marca w Gorzowie Wielkopolskim Oskar Cieśla – uczeń klasy II A Gimnazjum Sportowego nr 11 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie wywalczył pierwsze miejsce i złoty medal. Oskar przepłynął dystans 200 m stylem motylkowym w czasie 2:07.40. Uczeń zajął również czwarte miejsce na dystansie 100 m stylem motylkowym z czasem 58.71. Trzecie miejsce i brązowy medal otrzymał Mateusz Dubas za start na dystansie 200 m stylem klasycznym z czasem 2:20.88. Szóste miejsce zawodnik zdobył na dystansach 200 m stylem zmiennym z czasem 2:14.32 i 100 m stylem klasycznym z czasem 1:06.98. Szóste miejsce zdobył Marcin Szarpak na dystansie 1500 m stylem dowolnym z czasem 16:43.91. W sztafetach 4X200 m stylem dowolnym nasza drużyna zdobyła piąte miejsce a 4x100 m stylem zmiennym  miejsce ósme. Chorzowscy uczniowie odnieśli także sukcesy podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 14 lat które odbywały się w Olsztynie między 4 i 6 marca. Uczeń klasy I A Gimnazjum Sportowego nr 11 w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie Szymon Kubik zdobył trzecie miejsce na dystansie 200 m stylem klasycznym z czasem 2:25.33 oraz dziesiąte miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym z czasem 26.07. Na tych samych zawodach Julia Magierowska zdobyła siódme miejsce na dystansie 50 m stylem grzbietowym z czasem 31.42.

Zbiórka gier i książek dla szpitali

W ramach projektu Chorzowskiej Strefy Wolontariatu Centrum Integracji Międzypokoleniowej raz kolejny organizuje po akcję zbiórki gier i książek na potrzeby nowopowstających bibliotek dla pacjentów chorzowskich szpitali. Tworzenie i uzupełnianie bibliotek to możliwość pomocy pacjentom, którzy dzięki książkom mogą chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie. Centrum Integracji Międzypokoleniowej zwraca się z prośbą  o przyłączenie się do akcji. Każda książka i gra, jaką chcieliby Państwo podarować znajdzie swoje miejsce w biblioteczce dla małych i dorosłych pacjentów. Książki i gry powinny być w dobrym stanie, ale nie muszą być nowe. Zbiórka trwa do 15 marca 2016 r. Miejsca zbiórki to: Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy Dąbrowskiego 7, Urząd Miasta Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury przy Sienkiewicza 3, Miejski Dom Kultury Batory przy Batorego 6, Starochorzowski Dom Kultury przy Siemianowickiej 59, Miejska Biblioteka Publiczna przy Sobieskiego 3 oraz Restauracja Sztygarka przy Piotra Skargi 34a/d.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Wielkanocne warsztaty w chorzowskim muzeum – 10.03 – 18.03

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, dlatego też Muzeum w Chorzowie zaprasza na wiosenne zajęcia edukacyjno-twórcze. Uczestnicy warsztatów „Jajko ładniejsze od kury, czyli o pisance”  będą mieli szansę poznać tradycyjne metody zdobienia pisanek, a także posłuchać o najważniejszych wielkanocnych symbolach. Nie zabraknie także zajęć plastycznych dla najmłodszych. Warsztaty potrwają od 10 do 18 marca. Zapisy grup zorganizowanych pod nr tel. (32) 241 31 04 wew. 105. Optymalna liczba osób w grupie na zajęciach to 25 + opiekunowie.

 
Wieczorne spotkanie z matematyką - 11.03

Co w piątkowy wieczór robią chorzowscy gimnazjaliści? Rozwiązują matematyczne zagadki – zupełnie dobrowolnie. 11 marca w Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie przy ul. Wolności 133 odbędzie się VI edycja Wieczornego Spotkania z Matematyką. Imprezę rozpocznie uroczysta inauguracja o 17.00. Późnej uczniów chorzowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów czeka istny matematyczny maraton – w ciągu 5 godzin uczestnicy będą mogli wziąć udział w 5 ciekawych sesjach tematycznych oraz sprawdzić się w turnieju szachowym . Magia wokół nas, matematyczne gry planszowe czy geometria kartki papieru – tematyka zajęć w  ramach VI Wieczornego Spotkania z Matematyką to dowód na to, że królowa nauk wcale nie musi być nudna. Bezpłatne warsztaty poprowadzą nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz języka angielskiego ZSS nr 2 w Chorzowie. VI Wieczorne Spotkanie z Matematyką jest imprezą towarzyszącą VIII Chorzowskiego Festiwalu Nauki i zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotali. Informację o rejestracji uczestników można znaleźć pod adresem bit.ly/1ofvzpE

Wymień swoją garderobę pod okiem stylistów - 12.03

Każdy to zna: szafa pełna ciuchów, a i tak nie ma się w co ubrać? Zalegające w domach ubrania z wyprzedaży, o dwa rozmiary za duże lub za małe, w niemodnym fasonie lub kolorze, który przestał się nam podobać. Czas się ich pozbyć i wymienić na coś nowego. Organizowany przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej SHOWROOM będzie ku temu najlepszą okazją. SHOWROOM to giełda ubrań i biżuterii skierowana do wszystkich, którzy chcą odświeżyć swoją garderobę. By wziąć udział w wymianie wystarczy dostarczyć do siedziby Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7 swoją starą, zalegającą w szafie odzież, a następnie 12 marca zjawić się na miejscu, by wybrać ciuchy, które chce się otrzymać w zamian. - Transakcje odbywać się będą całkowicie bezkosztowo, na zasadzie barteru – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. aktywizacji społecznej. - Chodzi o to, by pozbyć się nieużywanych ubrań, które mogą spodobać się komuś innemu, a w zamian wziąć coś, co wpadnie nam w oko. Centrum Integracji Międzypokoleniowej do współpracy zaprosiło także stylistów. Ci będą nieodpłatnie doradzać osobom, które zjawią się na SHOWROOMIE w kwestii wyboru odpowiedniego stroju do sylwetki czy doboru dodatków. - Czasem nie jesteśmy pewni, czy kolory naszych ubrań do siebie pasują albo czy bardziej do twarzy nam w grochach czy paskach – wyjaśnia Sekuła. - Dobrze, kiedy ktoś potrafi spojrzeć na to z dystansu i obiektywnie ocenić. Dlatego zdecydowaliśmy się poprosić o pomoc profesjonalistów. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. By skorzystać z wymiany, wystarczy przynieść swoje ubrania do 12 marca. Choć można to zrobić także w dniu imprezy, organizatorzy apelują, odwiedzić centrum wcześniej – dzięki temu będą mogli dokonać wstępnej selekcji i odpowiednio wyeksponować odzież. Proszą także, by dostarczane ubrania były wyprane i w dobrym stanie. SHOWROOM ma być imprezą cykliczną. Pierwsza edycja odbędzie się w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, przy ul. Dąbrowskiego 7

Mela Koteluk w ChCK - 12.03

19 lutego Chorzowskie Centrum Kultury zainaugurowało zupełnie nowy cykl koncertów. Seria "+21" ma na celu zaprezentowanie najciekawszych współczesnych zjawisk muzycznych. Pierwszym artystą, który w ramach "+21" wystąpił na deskach ChCK był Kortez. Premierowy repertuar, świeże brzmienie i nietypowa oprawa graficzna - tym charakteryzują się koncerty w ramach cyklu "+21". 12 marca o godzinie 19.00 w Chorzowie zagra Mela Koteluk. Za swoją debiutancką płytę artystka otrzymała w 2013 roku dwa Fryderyki. Mela jest również laureatką Nagrody Artystycznej Miasta Toruń im. Grzegorza Ciechowskiego oraz plebiscytu Gazety Wyborczej "Ale Sztuka". Oba albumy wokalistki - debiutancki "Spadochron" oraz wydane w 2014 roku "Migracje" zdążyły pokryć się już platyną.

Noc Sów po raz pierwszy w Chorzowie - 12.03

Marzec to czas kiedy po zimowym śnie przyroda budzi się do życia. Właśnie w marcu wiele zwierząt rozpoczyna swój okres godowy. W tym sowy – najbardziej tajemniczy mieszkańcy lasu. 12.03 w ramach ogólnopolskiej akcji „Jestem na pTak” w Chorzowie odbędzie się Noc Sów. Fundacja Edukacyjna Kombinatory z siedzibą przy ul. Mościckiego 21 zaprasza wszystkich ciekawskich na to nietypowe wydarzenie. Zapisać można się za pośrednictwem strony internetowej www.kombinatory.pl lub telefonicznie pod numerem 607 13 266. Podczas wieczornego spaceru nie zabraknie okazji do nasłuchiwania, wabienia i rozpoznawania sów zamieszkujących tereny naszego miasta. Szczegóły wydarzenia na stronie www.jestemnapTAK.pl, w zakładce Noc Sów, oraz na www.noc-sow.jestemnapTAK.pl Impreza została objęta Patronatem Miasta Chorzów.

„Biathlon dla każdego” na Stadionie Śląskim - 13.03

W niedzielę, 13 marca na Stadionie Śląskim rusza 3. edycja organizowanej przez Stadion Śląski i Polski Związek Biathlonu akcji „Biathlon dla każdego”.  Jest to ogólnopolski projekt, który Polski Związek Biathlonu przeprowadzi w tym roku w 15 miastach - od Gdyni po Zieloną Górę. Podczas imprezy w Chorzowie każdy będzie mógł spróbować swoich sił w tej niezwykle atrakcyjnej dyscyplinie sportu na boisku treningowym Stadionu Śląskiego. Pod adresem http://www.wysowianka.pl/biathlon/ można dokonać elektronicznego zapisu. Zawody składać się będą z biegu bez zakładania nart i strzelania z broni laserowej. Data wydarzenia nie jest przypadkowa - właśnie w tym dniu, na zakończenie biathlonowych mistrzostw świata w Oslo, odbędzie się bieg masowy pań. Z tą konkurencją pokładane są nadzieje na dobry występ biało-czerwonych. Udział w imprezie jest bezpłatny.


Program:
12.00-13.30 – rozpoczęcie imprezy, wspólne oglądanie biegu masowego pań z MŚ w Oslo na dużym ekranie w sali restauracyjnej Hotelu Diament Stadion Śląski,
14.00-16.00 – zawody dla dzieci oraz amatorów, dekoracja, wręczenie medali, upominków, zakończenie imprezy.

Bieg Wiosenny w Parku Śląskim - 13.03

Chorzów wprawia w ruch na wiosnę. 13 marca o godzinie 11.00 spod Kapelusza w Parku Śląskim wystartuje Bieg Wiosenny, który po raz kolejny zainauguruje Parkową Koronę Biegów, czyli cykl 7 startów na różnych dystansach. Co roku Bieg Wiosenny jest oficjalnym rozpoczęciem sezonu sportowego w parku. W tym roku Miasto Chorzów zostało oficjalnym partnerem całej Korony. - Chorzów wprawia w ruch to nie tylko slogan czy hasło promocyjne. Miasto kładzie duży nacisk na rozwój sportu i wspiera wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia z tym związane. Jednym z takich jest właśnie Parkowa Korona Biegów. Cieszę się, że miasto, stając się oficjalnym partnerem imprez biegowych w tym sezonie może nie tylko promować w ten sposób biegi i zdrowy tryb życia, ale również być samo przez tak cenną inicjatywę promowane. Nie zapominajmy, że Park, mimo że Śląski to w całości leży przecież w Chorzowie. Z dobrodziejstw tego obszaru, z jego atrakcji i przestrzeni korzystają również mieszkańcy naszego miasta. Dlatego Chorzów od lat wspiera - kiedyś WPKiW, a dziś nasz Park Śląski. – mówi Prezydent Miasta Andrzej Kotala. Zawodnicy pobiegną na dystansie 10 kilometrów. Pokonają dwie atestowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki pętle. Trasa będzie identyczna, jak rok temu. W pierwszej edycji wystartowało ponad 300 osób, w drugiej już 845, a trzeciej – ponad 1200. Niewykluczone, że i tym razem padnie frekwencyjny rekord. Limit czasowy na pokonanie całej trasy to 90 minut, co daje około 9 minut na kilometr. Pakiety startowe będzie można odbierać przez dwa dni - 12 marca od godziny 12 do 18 (wówczas biuro zawodów będzie w Gołębniku) oraz 13 marca od 7.30 do 10.30 (biuro zawodów w namiocie przy Kanale Regatowym). Opłata startowa do 12 lutego wynosi 30 złotych, do 8 marca 40 złotych, a do 12 marca – 60 złotych. W dniu zawodów nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej. W pakiecie każdy z zawodników otrzyma: numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu, gadżet dla biegacza, pamiątkowy medal na mecie biegu, napój i posiłek regeneracyjny na mecie.

XXVI Festiwal Miniatur Teatralnych – 14.03 – 18.03

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie zapraszają na XXVI Festiwal Miniatur Teatralnych, który odbędzie się między 14 a 18 marca.
Finał Festiwalu przewidziany jest na piątek 18 marca. O godzinie 10.00 wyłoniony zostanie zdobywca Grand Prix oraz nagrody „Januszka” dla najlepszego aktora. Program festiwalu można znaleźć pod adresem: bit.ly/1R9GA2V

VIII Chorzowski Festiwal Nauki - 14-18.03

Pod hasłem "Gra - technika - efekt" 14 marca ruszy VIII Chorzowski Festiwal Nauki. Doświadczenia chemiczne dla przedszkolaków, trzęsienie ziemi w Planetarium, festiwal robotów czy specjalna, sportowa gra miejska to tylko kilka spośród dziesiątek atrakcji przygotowanych przez szkoły, uczelnie i instytucje naukowe dla chorzowskich dzieci i młodzieży. – Zamiast do klas, uczestników festiwalu zaprosimy m.in. do laboratoriów fizycznych i chemicznych, stacji klimatologicznej i obserwatorium astronomicznego – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Społecznej Wiesław Ciężkowski. – Chcemy pokazać im nowe oblicze nauki, którą często traktują tylko jako szkolny obowiązek – dodaje Ciężkowski. Tegoroczne edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem "Gra - technika - efekt". Tegoroczna edycja festiwalu potrwa od 14 do 18 marca. Festiwal rozpocznie uroczysta inauguracja w Chorzowskim Centrum Kultury. Poniżej prezentujemy pełny plan VIII Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Plan festiwalu można znaleźć pod adresem: bit.ly/1QJR256

Mieszkanie dla młodzieży - nowa placówka opiekuńczo - wychowawcza w Chorzowie - 15.03

14 podopiecznych chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny zamieszka „na swoim”. Dzieci i młodzież przeprowadzą się do mieszkania przy ul. Wolności - nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej w mieście. Lokal, w którym wychowankowie wspólnie prowadzić będą gospodarstwo domowe ma 223m2 i składa się z 4 pokoi, salonu z otwartą kuchnią i jadalnią, garderoby z pracownią plastyczną i 2 łazienek. Do mieszkania wprowadzą się podopieczni, którzy ukończyli 10 rok życia. To już trzecia tego typu placówka w mieście. Pozostałe lokale znajdują się przy ul. Sobieskiego, Siemianowickiej i przy pl. Piastowskim. – Chorzów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w których powstały mieszkania dla młodzieży. „Grupę usamodzielnienia” otwarto tutaj już w 1993r. w lokalu przy ul. Bożogrobców. Kierowano tam młodzież, która pod czujnym okiem wychowawców uczyła się obowiązków domowych, takich jak zakupy, gotowanie czy pranie – przypomina Bożena Cierpioł, dyrektor chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny. – Na pozytywne efekty nie trzeba było długo czekać, dlatego zdecydowano się na otwarcie kolejnych filii, w których wychowankowie przygotowywali się do samodzielności i dorosłego życia – dodaje dyrektor Cierpioł. Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza przy ul. Wolności jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów. Jego obsługę zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. Siemianowickiej 58. Uroczyste otwarcie nowego mieszkania dla młodzieży przy ul. Wolności 49/5 odbędzie się 15 marca o godz. 12.00.

Spotkanie z Antonim Piechniczkiem w MDK "Batory" - 15.03

W ramach promocji książki "Piechniczek. Tego nie wie nikt" autorstwa Beaty Żurek oraz Pawła Czado 15 marca w Sali Widowiskowej MDK Batory przy ul. Batorego 6 odbędzie się spotkanie z legendą polskiej piłki nożnej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje wcześniejsza rezerwacja pod numerem 32 2460 060. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00, wstęp na nie jest bezpłatny.

Inauguracja kampanii "Pola Nadziei" - 16.03

Pola Nadziei ponownie zakwitną w Chorzowie. Cykl wykładów, piknik rodzinny oraz rajd rowerowy – to program 9. edycji kampanii „Pola Nadziei” organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”.  Celem akcji jest edukacja na temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych,  nauka tolerancji oraz pozyskiwanie środków na opiekę nad pacjentami chorzowskiego Hospicjum. Inauguracja kampanii odbędzie się 16 marca w Miejskim Domu Kultury „Batory” przy ul. Batorego 6, jednak pierwsze wykłady w Centrum Afirmacji Życia zostaną wygłoszone już 14 marca. 1 maja w ramach „Pól Nadziei” odbędą się piknik rodzinny w Skansenie oraz V Rowerowy Rajd Nadziei. Podsumowanie akcji połączone z obchodami 20-lecia stowarzyszenia, konkursami dla dzieci i młodzieży oraz zbiórką funduszy na wsparcie Chorzowskiego Hospicjum będzie miało miejsce 11 maja w MDK Batory.

Konferencja „Dziecko z FAS – w życiu, szkole i domu” - 17.03

Czym jest FAS i jak sobie z nim radzić? Między innymi na te pytania odpowiedź będzie można poznać 17 marca w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59. Fundacja „Fastryga” organizuje tam konferencję „Dziecko z FAS – w życiu, szkole i domu”. Wiadomo, że alkohol pity w trakcie ciąży wpływa na odporność organizmu dziecka i zaburza jego rozwój. Rodziny dzieci z FAS (Alkoholowym zespołem płodowym) potrzebują specjalistycznego wsparcia – stąd inicjatywa, której celem jest edukacja i budowanie systemu pomocy. Głównym prelegentem będzie dr n. med. Małgorzata Klecka - założycielka i Prezes Fundacji "Fastryga", która nie tylko wykonuje zawód lekarza, ale również sama wychowała dwoje dzieci z zespołem FAS. Konferencja skierowana jest do rodziców, nauczycieli i specjalistów. Spotkanie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.


Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

10.03 godz. 18.00 spektakl dyplomowy Out Cry
11.03 godz. 19.00 Touch of Ireland – The Storm, koncert zespołu Carrantuohill
12.03 godz. 19.00 Mela Koteluk – concert
13.03 godz. 11.00 i 12.15 Maluch i muzyka: zabawy przy muzyce dla dzieci i niemowląt
13.03 godz. 19.00 Czesław Jakubiec Comedy: Muzyka Żartem Śpiewana
14.03 godz. 17.00 Chorzowska Akademia Osobowości: Piotr Franta
14.03 godz. 18.00 Klasyka Amerykańskiego Kina: Zodiak, reż. David Fincher
16.03 godz. 18.00 Kino Świata: W stronę morza, reż. Alejandro Amenabar
17.03 godz. 20.30 Kabaret Smile


Miejski Dom Kultury "Batory", ul. Stefana Batorego 6

3 – 13.03 (z wyłączeniem 7.03) godz. 18.00 – Babski Comber
14.03 godz. 18.00 Wystawa prac konkursowych Góra Pisanek
14.03 Rozpoczęcie Festiwalu Teatralnego III LO im. S. Batorego
15.03 godz. 10.00 Mistrzowie Logiki
15.03 godz. 18.00 Spotkanie z Antonim Piechniczkiem
16.03 godz. 17.00 Pola Nadziei – Inauguracja
17.03 godz. 9.00 Chorzowski Festiwal Nauki
17.03 godz. 14.00 Wernisaż wiosennej wystawy Klubu Ewa


Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

11.03 godz. 19.00 Kino na Leżakach
12.03 godz. 10.00 Poranek filmowy dla najmłodszych
12.03 godz. 18.00 – 24.00 Babski Comber: Bajkowy Świat
15.03 godz. 11.30 spektakl Zakochani  


Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3

29.02 – 25.03 - Henryk Ożóg – grafika
 

CHORZÓW W MEDIACH
 
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć