Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10
2016-03-18

Powiadomienie dotyczące przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 z dnia 18 marca 2016 roku

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 17 marca 2016 roku na obszarze aglomeracji górnoślaskiej w miastach: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej w miastach: Rybnik, Żory oraz w strefie śląskiej w powiatach: mikołowskim i rybnickim wystąpiło w powietrzu przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa (200 µg/m3) o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3).
Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w dniu 18.03.2016 jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego nie będzie zbyt korzystna, zwłaszcza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w aglomeracji górnośląskiej, w Częstochowie, w kotlinie żywieckiej. W tych rejonach mogą wystąpić dość znaczne przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). W dniu 19.03.2016 mało korzystna jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego, powinna się z upływem doby nieco poprawić. Tym niemniej w wielu rejonach mogą nadal występować przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3), zwłaszcza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w aglomeracji górnośląskiej, w kotlinie żywieckiej i w innych rejonach. W dniu 20.03.2016 sytuacja meteorologiczna powinna sprzyjać na ogół dość korzystnej jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego. Jednak na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, a także w kotlinie żywieckiej, nie należy wykluczać przekroczeń dobowych wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3).
 
Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:
-    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.
Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:
-    w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  
unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.
-    w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie na czas przekroczeń poziomu alarmowego:
•    spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
•    palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,
•    wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia
•    spacerów z dziećmi.

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Powiadomienie_dotyczące_przekroczenia_poziomu_alarmowego_pyłu_zawieszonego_PM10.doc

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć