Ankieter urzędu statystycznego zapuka do drzwi
2016-05-04

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o rozpoczynających się 4 maja badaniach ankietowych, które zostaną przeprowadzone w ramach Europejskich Badań Warunków Życia Ludności. Pytania dotyczą m.in. cech demograficznych respondentów, ich uczestnictwa w procesie edukacji, oceny stanu zdrowia, warunków mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej, oraz poziomu i źródeł dochodów. Badaniem objęte są gospodarstwa domowe osoby w badanym gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych, a wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne. Potwierdzenia tożsamości ankietera można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu:  32 77 91 291 lub 695 255 244 oraz drogą mailową pod adresem D.Gwozdz@stat.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  katowice.stat.gov.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć