W Chorzowie mogą zawyć syreny - ćwiczenia
2016-06-06

W dniach 7 do 9 czerwca Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie Anakonda 16, gdzie w trybie całodobowym odbędą się epizody RENEGADE-SAREX 16/1 dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny, stwarzający potencjalne zagrożenie dla  ludności cywilnej. Podczas ćwiczeń (z wyłączeniem godzin nocnych) odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, w trakcie którego służba dyżurna Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi procedurę alarmowania, w ramach której emitowany będzie :

     - dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz
     - dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

W związku z powyższym istnieje możliwość uruchomienia syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania przez służbę dyżurną MCZK w dniach 7-9 czerwca br. Powyższe wynika z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96).

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć