Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 31/2016
2016-08-11

RADA MIASTA

DYŻUR RADNEGO

18.08 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur będzie pełnić radny Adam Trzebinczyk
 

AKTUALNOŚCI

Centrum przesiadkowe już gotowe

10 sierpnia 2016, a więc prawie dwa miesiące przed planowanym terminem, centrum przesiadkowe zostało w pełni uruchomione. Zakończyła się przebudowa układu drogowego wokół chorzowskiego Rynku, tak więc wszyscy użytkownicy mogą już bez ograniczeń z niego korzystać. Idea Centrum Przesiadkowego zrodziła się w 2012 roku, kiedy to władze Miasta postanowiły zrealizować inwestycję, która znacznie ułatwiłby codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, szczególnie tym korzystającym na co dzień z komunikacji miejskiej. W okolicach chorzowskiego  Rynku  krzyżują się  trasy praktycznie wszystkich linii autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i okoliczne Miasta. Niegdyś  znajdowało się tu siedem przystanków komunikacji zbiorowej.
Stan techniczny nawierzchni torowisk tramwajowych oraz jezdni był na tyle niezadawalający, że należało liczyć się z koniecznością co najmniej ich remontu. Można to było przeprowadzić na dwa sposoby: albo wyremontować przystanki i urządzić w tych samych miejscach, albo też spróbować zintegrować je w jednym miejscu. Integracja miała dwie zasadnicze zalety. Pierwsza z nich to znaczące ułatwienie dla podróżujących, którzy do tej pory, każdego dnia  musieli biegać pomiędzy oddalonymi o kilkadziesiąt metrów przystankami. Druga z nich to „uwolnienie” od ruchu przestrzeni pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a estakadą, umożliwiające jej nowe zaaranżowanie. Nad nową odsłoną chorzowskiego rynku obecnie pracują architekci i projektanci, a realizacja robót rozpocznie się w niedługim czasie. Nie byłoby to możliwe bez przeniesienia linii tramwajowych za estakadę na stary przebieg ulicy Katowickiej. W 2012 roku opracowana została pierwsza koncepcja zintegrowania przystanków. W roku 2013 koncepcja została rozwinięta w szczegółowej dokumentacji technicznej. Projekt oprócz centrum przesiadkowego obejmował swoim zakresem przebudowę układu drogowego i tramwajowego wokół chorzowskiego Rynku, tak zwany stary przebieg ulicy Katowickiej do ulicy Kaszubskiej oraz ciąg ulic Kościuszki i Moniuszki oraz nowy odcinek łączący Rynek z ul. Moniuszki.
Inwestycyjnie zadanie realizowane przez MZUiM zostało podzielone na trzy etapy. Etap I realizowany był wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie S.A., która dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej wykonała przebudowę układu torowego i budowę peronów tramwajowych. Miasto wykonało przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z Centrum Przesiadkowym, budowę sygnalizacji świetlnych i peronów autobusowych. Miasto poniosło również koszt wykonania wiat na peronach, oświetlenia, systemu Informacji w strefie Centrum Przesiadkowego (CP). Realizacja prac pierwszego etapu rozpoczęła się w październiku 2014 r., a zakończyła w lipcu 2016 r.
W czerwcu 2015 r., równolegle  z trwającymi pracami,  rozpoczęto realizację II i III etapu budowy, czyli przebudowę układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki wraz z przebudową skrzyżowania na rondo, i dalej ulicę Moniuszki oraz budowę nowej drogi, która łączy ulice Moniuszki z Rynkiem.
W porozumieniu z KZK GOP wraz z postępem robót  do użytku oddawane były kolejne krawędzie peronowe. W zeszłym roku przestanki tramwajowe, natomiast w roku bieżącym kolejne przystanki autobusowe. Zintegrowano w ten sposób prawie wszystkie linie autobusowe i tramwajowe. Trwają konsultacje, więc najbliższy czas i obserwacje potrzeb mieszkańców pokażą, czy istnieje potrzeba, aby wydłużyć trasy autobusów zatrzymujących się na przystanku Estakada i przenieść je na CP. Przystanki posiadają rezerwę i możliwe jest zatrzymywanie się na terenie  CP również linii przyspieszonych jadących w kierunku Katowic. Linie autobusowe zostały pogrupowane przy odpowiednich krawędziach z uwzględnieniem kierunku jazdy. Przez najbliższy okres rozkłady jazdy będą dopasowywane do możliwości obsługi przystanków. W godzinach szczytu autobusy i tramwaje obsługują CP co minutę. Perony zostały rozróżnione kolorystycznie.  Przystanki zostały wyposażone w nowoczesny system wiat i uzupełnione o systemy Informacji dla podróżnych jak i dla pieszych, którzy dzięki temu z łatwością odnajdą kierunek podróży.  Centrum Przesiadkowe nie jest klasycznym dworcem, gdzie oczekuje się na przyjazd autobusu kilkadziesiąt minut. Ze względu na liczbę środków komunikacji miejskiej okres oczekiwania wynosi ledwie kilka minut. W związku z tym inwestycja nie wymagała budowania kosztownego budynku dworca lub pełnego zadaszenia z strefą oczekiwania czy też poczekalnią. Przyjazdy i odjazdy odbywają się tu dynamicznie w związku z tym wystarczające są ciągi wiat z dużą ilością miejsc siedzących.
W przyszłym roku KZK GOP doposaży perony w dynamiczny system informacji pasażerskiej, czyli tablice zmiennej treści, na których wyświetlane będą informacje o godzinach odjazdu poszczególnych środków komunikacji. Na środku każdego z peronu na przygotowanych słupach zamontowane zostaną obustronne tablice. W wiatach zlokalizowane zostały gabloty reklamowe, które w części zostały przekazane na własne cele promocyjne prowadzone przez Miasto Chorzów. Cześć gablot wykorzysta KZK GOP na informacje komunikacyjną. Wiaty są oświetlone, a pod nimi usytuowane zostały urządzenia umożliwiające  zakup biletu komunikacji miejskiej.
Wzdłuż ulicy Kościuszki po stronie Banku zlokalizowano postój TAXI, który zostanie przeniesiony z ulicy Szabatowskiego. Część zatoki wzdłuż Parku Hutników przeznaczona została na przystanek komunikacji międzynarodowej, dalekobieżnej i PKS. Nowinką jest zlokalizowanie miejsc postojowych  typu KISS&RIDE, czyli  „pocałuj i jedź”. Są to miejsca przeznaczone do krótkich postojów samochodów,  w celu wysadzenia pasażera, który dalej będzie poruszał się pieszo lub innym środkiem komunikacji. W ciągu ulicy Kościuszki, zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym, wyznaczono strefy gdzie można sie na chwilę zatrzymać nie blokując ruchu.. Można się tam zatrzymać na czas, który jest potrzebny na opuszczenia pojazdu przez pasażera i wyładunek bagażu.
Przebudowa układu drogowego wymusza niezbędne zmiany w organizacji ruchu.  Najistotniejszą jest całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów odcinka wzdłuż peronów z obu kierunków. Na odcinek starego przebiegu ulicy Katowickiej od ul. Kościuszki do nowej drogi mogą wjeżdżać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej oraz służby komunalne i TAXI. Pozostali użytkownicy drogi muszą korzystać z przebudowanego układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki oraz nowej drogi. Sygnalizacja świetlna posiada układ detektorów, które utrzymują priorytet dla komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej i autobusowej. Pierwsze tygodnie będą oczywiście tygodniami testowymi oraz intensywnej pracy programistów, aby zoptymalizować program sygnalizacji do rzeczywistych danych ruchowych.
Wszystkie przejścia dla pieszych  w rejonie CP zostały wyposażone w komunikaty głosowe. Dodatkowo na dojściach od strony  estakady zastosowano nowatorskie rozwiązanie, gdzie słupki świecące na kolor niebieski z chwilą najazdu tramwaju migają na czerwono ostrzegając jednocześnie charakterystycznym dzwonkiem ostrzegawczym.
Ulice zostały całkowicie uwolnione od torowisk tramwajowych z wyjątkiem niezbędnych przejazdów. W kierunku ulicy Powstańców w jedynym miejscu gdzie tramwaj zmienia kierunek jazdy na cześć wydzielonego torowiska, zastosowano tablicę ostrzegawczą i migające na kolor czerwony światła wbudowane w jezdnię. Oświetlenie uliczne w technologii LED zostało zabudowane na słupach trakcyjnych, a jego barwa i intensywność w należyty sposób rozświetla rejon przystanków. Strefa przystanków jest monitorowana całą dobę, a zdarzenia są nagrywane. Nawierzchnie peronów oraz chodników wykonane zostały z granitowych płyt, zaś jezdnie z asfaltobetonu o podwyższonej wytrzymałości. Miejsca postojowe zostały wykonane z kostki kamiennej z odzysku. Wymieniona została również nawierzchnia jezdni i chodników w kierunku Teatru Rozrywki i ciągu pieszo-jezdniego w kierunku ul. Kaszubskiej. Kolejny etap to rewitalizacja przestrzeni pomiędzy centrum przesiadkowym a Urzędem Miasta.

Całus na drogę

Można korzystać z systemu Park&Drive, w Chorzowie można też postawić na nieco bardziej… czułą opcję. Nowe rondo oraz równa jezdnia to nie jedyne efekty dobiegającej właśnie końca modernizacji ul. Kościuszki. Miasto wyszło naprzeciw potrzebom korzystających z centrum przesiadkowego. Wzdłuż ulicy Kościuszki pojawiły się nietypowe znaki drogowe. Tabliczki ze specjalną grafiką oraz napisem  Kiss&Ride, czyli  „pocałuj i jedź” wyznaczają miejsca, w których samochód może zatrzymać się na chwilę, aby zabrać lub wysadzić pasażera, który dalej będzie poruszał się pieszo lub komunikacją miejską. Tego typu miejsca postojowe mają na celu zachęcenie chorzowian do korzystania z komunikacji miejskiej. Pracownicy MZUiM-u zdradzają, że jeśli pomysł z Kiss&Ride spodoba się mieszkańcom miasta, takich całuśnych miejsc pojawi się w Chorzowie więcej.

Chorzów pomaga ratować pszczoły

Miasto po raz kolejny zakupiło leki oraz środki dezynfekujące, które pomagają w walce z chorobami pszczół. Niestety od lat liczba pszczół maleje, a choroby stają się coraz większym problemem pszczelarzy. Najgroźniejsza jest warroza, która dziesiątkuje ule. Osobniki, które zdołają przeżyć są osłabione, a w konsekwencji podatne na inne choroby. Kolejne pokolenia dotknięte chorobą wykazują niedorozwój. Sytuację pszczelich rodzin pogarsza powszechne stosowanie w rolnictwie środków chemicznych. Osłabione chemikaliami owady nie są w stanie efektywnie zapylać roślin, co najmocniej odbija się na plonach. Miasto angażuje się w pomoc pszczelarzom od 2013 roku. Tylko na terenie Chorzowa mieszka ponad 100 pszczelich rodzin. Utrzymywanie w zdrowiu i czystości chorzowskich rodzin pszczelich ma również ogromne znaczenia dla pszczół w innych miastach, gdyż owady przemieszczają się na duże odległości. Tym samym mogą zarażać (lub być zarażane) przez inne osobniki.

Ul. Siemianowicka znowu dwukierunkowa

W poniedziałek, 8 sierpnia, w godzinach porannych na modernizowanym odcinku ulicy Siemianowickiej przywrócony został dwukierunkowy ruch pojazdów. Jednocześnie do czasu zakończenia robót związanych z przebudową sieci wodociągowej zamknięte dla ruchu pojazdów pozostanie połączenie ulicy Planty Śląskie z ul. Siemianowicką.

W związku z powyższym:

- przywrócony zostanie docelowy ruch autobusów komunikacji miejskiej,

- wyznaczony zostanie objazd pomiędzy skrzyżowaniem ulic
Siemianowickiej/Planty Śląskie i ulic Planty
Śląskie/Świerkową/Grunwaldzką/Łokietka, który poprowadzony zostanie ulicami Siemianowicką - Wróblewskiego - Grunwaldzką.

Sierpień z psiakami ze schroniska

We wszystkie soboty i niedziele sierpnia, jak zawsze między godziną 10:00 a 14:00, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36 zaprasza wszystkich chętnych na dni otwarte. Jak zwykle będzie można wyprowadzać schroniskowe psiaki na spacery, adoptować psa lub kota na stałe lub dokonać adopcji wirtualnej, zrobić zakupy na bazarku oraz przekazać dary na rzecz schroniskowych podopiecznych. Najbardziej przydadzą się sucha oraz mokra karma, koce, ręczniki, obroże, smycze, szampony dla psów, szczotki do czesania oraz pomoc finansowa. Aby wyprowadzić psa na spacer należy mieć ukończone 18 lat i dowód osobisty przy sobie. Osoby niepełnoletnie mogą wyprowadzać psiaki jedynie pod opieką i na pełną odpowiedzialność towarzyszącej osoby dorosłej. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

We wrześniu rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

Już we wrześniu ruszy czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Tym razem mieszkańcy zdecydują na co wydać 2 mln 640 tys. zł. Podczas głosowania wyłonionych zostanie 8 inwestycji (po jednej dla każdego okręgu). Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski na propozycje, etap ten poprzedzą spotkania informacyjne we wszystkich dzielnicach. Na nich chorzowianie będą mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo wypełnić wniosek, jak skutecznie promować swój pomysł – namówić sąsiadów do głosowania. We wrześniu otwarty zostanie punkt informacyjny w Chorzowskim Centrum Kultury, w czasie trwania BO działać będzie dyżur telefoniczny oraz mailowy. Aby ułatwić głosowanie i zwiększyć transparentność BO, w połowie sierpnia wystartuje także specjalna strona internetowa. Za jej pomocą będzie można nie tylko złożyć wniosek i oddać głos, ale także sprawdzić na jakim etapie są realizowane inwestycje. W mieście pojawią się także urny do głosowania: wnioski i karty będzie można złożyć również w tradycyjnej, papierowej formie. Głosowanie potrwa od 3 do 14 października. Wyniki poznamy pod koniec października, a realizacja zadań nastąpi w 2017 roku.

4. Budżet Obywatelski. Spotkania informacyjne:

22.08 Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3, godz. 17.30
24.08 Miejski Dom Kultury „Batory”, ul. Batorego 6, godz. 17.30
26.08 Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59, godz. 17.30
29.08 Klub Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pokolenie”, ul. Młodzieżowa 29, godz. 17.30
31.08 Centrum Inicjatyw Społecznych, ul. 3 Maja 18, godz. 17.30

Wolność Czytania - wielka zbiórka książek

Jak co roku w wakacje z chorzowskich domów masowo znikają książki. Mieszkańcy biorą bowiem udział w zbiórce literatury, organizowanej w ramach akcji Wolność Czytania. Wszystkie przekazane przez chorzowian egzemplarze trafiają na wielki kiermasz. 15 września przy ul. Jagiellońskiej na przechodniów czekać będą stoiska z bezpłatnymi książkami. Wymiana domowych biblioteczek odbywa się w Chorzowie już po raz 6. W zeszłym roku na kiermasz trafiło ok. 14 tysięcy egzemplarzy. Książki, czasopisma, wydawnictwa pisane brajlem i audiobooki zbierane są w kilkunastu punktach na terenie miasta:

Urząd Miasta Rynek 1
Miejski Dom Kultury „Batory” ul. St. Batorego 6
Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Lompy 13
Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Sobieskiego 8
oraz wszystkie filie Biblioteki
Muzeum przy ul. Powstańców 25

Zbiórka prowadzona jest do 14 września w wyżej wymienionych punktach oraz w dniu imprezy, 15 września, na ulicy Jagiellońskiej. Darczyńców książek oraz wszystkich pozostałych entuzjastów szeroko pojętej literatury zapraszamy 15 września na ulicę Wolności oraz Jagiellońską. W programie  tegorocznej edycji Wolności Czytania znajdą się między innymi: giełda książki, inscenizacje i spektakle teatralne, zajęcia animacyjne związane z książką oraz spotkania autorskie. Po raz pierwszy odbędzie się także Żywa Biblioteka, czyli projekt dający możliwość wypożyczenia tzw. "żywych książek" - osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na dowolny temat.

 

Letnie Koncerty Promenadowe

W każdą niedzielę lipca oraz sierpnia na terenie kompleksu Sztygarka przy ul. Ks. Piotra Skargi 34 w ramach Letnich Koncertów Promenadowych można posłuchać muzyki klasycznej. Rozpiska koncertów na najbliższy miesiąc wygląda następująco:


14.08 Kwartet Smyczkowy
21.08 Kwintet Instrumentów Dętych  Todo Art Trio
28.08 Wwartet Smyczkowy Altra Volta

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 18.00, wstęp wolny.ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

„Spadające gwiazdy” znów zachwycą - 12.08

W nocy z 12 na 13 sierpnia na niebie zaroi się od „spadających gwiazd”. Właśnie wtedy przypada maksimum jednego z najbardziej popularnych rojów meteorów, mający swój radiant w gwiazdozbiorze Perseusza. Rój jest aktywny od 17 lipca do 24 sierpnia, ale najwyższą intensywność Perseidów przewiduje się właśnie w piątek 12 sierpnia. Na wspólne wypatrywanie "spadających gwiazd" chorzowskie Planetarium zaprasza już od godziny 21.00. Najwytrwalsi mogą pozostać do świtu. Warto zabrać ze sobą leżak lub karimatę, kanapki i napoje. Czy „gwiazdy” faktycznie spadają? Niezupełnie. To, co w nocy z 12 na 13 sierpnia będzie można obserwować na niebie, to drobinki kosmicznej materii, które spalają się w całości w naszej atmosferze. Aby zobaczyć sporo meteorów, należy udać się w miejsce dosyć ciemne, takie jak właśnie okolice Planetarium. Tam w większej grupie będzie można cieszyć się każdym zaobserwowanym zjawiskiem, a przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej o letnim niebie.

Chorzowski Teatr Ogrodowy dla dużych i małych - 12-15.08

W najbliższym czasie Chorzowski Teatr Ogrodowy zaprosi na ciekawe spektakle nie tylko dorosłych, ale również dzieci. W Górnośląskim Parku Etnograficznym specjalnie dla najmłodszych ruszy bowiem scena Chorzowskiego Teatrzyku Ogrodowego. 12 sierpnia o godzinie 19.00 w Sztygarce będzie można zobaczyć Trzech Muszkieterów w nietypowej interpretacji Teatru Montownia w Warszawy. Opowieść o przyjaźni czterech mistrzów szpady łączy w sobie wszystko, co kochają widzowie. Zespół Montowni proponuje widzowi nowe odczytanie bestselleru Aleksandra Dumasa. Skomplikowana, ale naszkicowana niezwykle precyzyjnie i odgrywana w szaleńczym tempie intryga oraz koloryt siedemnastowiecznej Francji, nieustannie zmieniający role aktorzy i tylko jeden element scenografii: wielofunkcyjna szafa. Wszystko to jest pretekstem do zabawy w teatr, gry ze stereotypami i popkulturowymi wyobrażeniami na temat doskonale wszystkim znanej powieści. Montownia przefiltrowuje je przez swój charakterystyczny styl, wrażliwość i poczucie humoru. Trzej Muszkieterowie to także wyborny popis aktorskiego rzemiosła, oparty na grze gestów, wyobraźni i eksponowaniu przerysowanej fizyczności kolejnych bohaterów. Choć piątka aktorów odtwarza aż kilkanaście postaci, nie może tu być mowy o pomyłce. Wejściówki w cenie 20 zł dostępne w sieci ticketportal http://www.ticketportal.pl/podujatie_search.asp?ID=22062 oraz w recepcji Sztygarki (tel. 32 249 59 92).

Dzień później, 13 sierpnia, w chorzowskim Skansenie Teatrzyk Ogrodowy wyjdzie naprzeciw dzieciom. O godzinie 15.00 Teatr w Kłodzku wystawi spektakl Daszeńka, czyli żywot szczeniaka. Przedstawienie opowiada o perypetiach dorastającego szczeniaka. Poza wspaniałym tekstem literackim, dużym walorem widowiska jest jego strona plastyczna i muzyczna. Daszeńka... jest spektaklem jednocześnie radosnym, dynamicznym, ciepłym i mądrym, który nie tylko bawi, ale i uczy. Wstęp jest wolny! 15 sierpnia o godzinie 15.00, również na scenie w skansenie, wszyscy mali fani teatru w ramach Dziecinady będą mogli zobaczyć spektakl Babeczka z Jajeczka przygotowany przez słowacki teatr Divadlo Piki. Po spektaklu, również w ramach Dziecinady, w Skansenie odbędą się też przygotowane we współpracy z Fundacją Edukacyjną Kombinatory konkursy oraz warsztaty dla dzieci. Wstęp wolny! Więcej o repertuarze Chorzowskiego Teatru Ogrodowego można przeczytać na stronie http://www.chto.pl/

Dni Wielkich Hajduk – 13-15.08

Między 13 a 15 sierpnia przy ul. Granicznej w Chorzowie Batorym (okolice basenu KS Hajduki) po raz kolejny odbędą się Dni Wielkich Hajduk. Impreza została podzielona na 3 dni, spośród których każdy będzie odpowiadał innej tematyce. 13 sierpnia od godziny 16.00 sceną przy ulicy Granicznej zawładnie hip-hop. Podczas Hajduki Rap Fest wystąpią między innymi Marlena Patynko, DYM KNF, KRIS DNCHP, WGWZ, Bezimienni, AK47 czy Buka. Nie zabraknie też pokazów tanecznych, breakdance i beatbox. 14.08 organizatorzy imprezy zaproszą wszystkich na pełen koncertów, gier oraz zabaw dla dzieci Dzień Rodzinny. Start o godzinie 15.00. 15 sierpnia trzydniowe świętowanie zakończy Dzień Śląski, podczas którego na scenie wystąpią między innymi Mirek Szołtysek, Larmodzieje, Orkiestra Dęta Huty Batory, Mariusz Kalaga czy Mirek Jędrowski. Wstęp na wszystkie koncerty oraz imprezy im towarzyszące jest wolny.

Gra miejska? Sam ją zaprojektuj! - 16.08

Dwie gry miejskie stworzone przez mieszkańców Chorzowa oraz mapa wrażeń i historii związanych ze śródmieściem – wrzesień na chorzowskich ulicach zapowiada się bardzo ciekawie. „Gęstość linii” jest projektem realizowanym w ramach akcji „Kultura na Wolności”. Zakłada stworzenie między innymi „mapy wrażeń” Chorzowa, na której znalazłyby się miejsca nie tylko ciekawe i ważne dla mieszkańców, ale również te nieco bardziej zapomniane, czy warte przemiany. W wykonaniu takiej mapy pomogą przeprowadzenie wraz z mieszkańcami gry miejskie w centrum Chorzowa.   Stworzenie gier poprzedzą dwa spotkania z warsztatami: 16 oraz 23 sierpnia, między godziną 18.00 a 21.00 w Sali konferencyjnej Chorzowskiego Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3. Zapisać się na warsztaty można drogą mailową na organizacja.mia100@gmail.com oraz pod numerem telefonu 725 010 599, lub za pośrednictwem formularza: https://goo.gl/forms/0bJ8OCb77VQ4VfAz2 Celem inicjatywy jest wzmocnienie tożsamości lokalnej chorzowian poprzez podniesienie ich wiedzy na temat znaczenia historycznego, architektonicznego i przestrzennego centrum miasta. Akcja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.

Chorzowskie Centrum Kultury

17.08 Zajęcia plastyczne w Galerii MM
18.08 Na raz… Na dwa… Muzyczna podróż trwa – koncert dla dzieci

Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

16.08 godz. 10.00-12.00 Wakacyjne zabawy plenerowe w „Bibliotece pod Chmurką” w ogrodach SDK (zabawy plenerowe oparte na ciekawych historiach z książek)

Miejska Galeria Sztuki MM

1-29.08 Skośni - wystawa malarstwa Eugena Bednarka


 CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć