Kurs samoobrony dla kobiet od 26.10
2016-10-18

Urząd Miasta Chorzów, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji programu „Samoobrona kobiet”. Celem programu jest włączenie mieszkańców miasta do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez zapoznanie kobiet uczestniczących w kursie z podstawowymi informacjami z zakresu wiktymologii i prewencji kryminalnej, ćwiczenie wybranych elementów samoobrony – kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach zagrożenia, minimalizacja strachu w stanach zagrożenia, odpieraniem ataku oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zapoznanie z umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy. Zajęcia kursu samoobrony kobiet będą odbywać się w sali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie przy ulicy Odległej 5. Program rozpocznie się 26 października, a zakończy 16 grudnia. Zajęcia odbywać się będą w środy i w piątki w godzinach 18.00 – 19.30. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 21 października  drogą elektroniczną na adres: e-mail: zk@chorzow.eu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Uwagi:
1. Liczy się kolejność zgłoszeń;
1. Przewidywana liczba uczestniczek kursu samoobrony – 35 osób;
2. Szczególnie zapraszamy do udziału kursie samoobrony kobiet kandydatki, które będą uczestniczyć w zajęciach po raz pierwszy.

karta_zgłoszenia__kurs_samobrony_IX_edycja.pdf

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć