1.08.2012 - Aktywny samorząd - składanie wniosków
2012-08-04

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje, że od 13 sierpnia do 28 września 2012 roku indywidualne osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w w sprawie uzyskania dofinansowania, w ramach realizacji przez Miasto Chorzów pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. W ramach realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

- zakup urządzeń lektorskich,

- zakup urządzeń brajlowskich,

- szkoleń z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego,

- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- uzyskania prawa jazdy kategorii B,

- opłat za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i wymogów, które muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowania oraz obowiązujące druki wniosków można uzyskać u realizatora programu tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kruszcowa 22, 41 – 500 Chorzów, tel. 32/77-16-354 oraz na stronie internetowej www.ops.bip.chorzow.eu ( zakładki: Załatwianie spraw – Procedury i Karty informacyjne - Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – Aktywny samorząd).

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć