Lokalny Program Rewitalizacji - zapoznaj się z raportem z konsultacji społecznych!
2016-10-27

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023. Przeczytaj raport! Już wkrótce zapraszamy do zapoznania się  z finalną wersją Programu rewitalizacji , będącą efektem trwających od lipca br . analiz, spotkań, warsztatów, ankiet oraz Waszych uwag i propozycji.

LPR_Chorzów_-_finalny_raport_z_badań_07.11.16.pdf

Raport_z_konsultacji_Lpr_.pdf

Na podstawie analizy dostępnych danych ilościowych i jakościowych oraz przeprowadzonej wśród mieszkańców Chorzowa ankiety , zaproponowane zostały obszary, które zostaną ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Chorzów  jako obszary rewitalizacji. Na obszarach tych będą realizowane działania rewitalizacyjne.  

Poniżej : mapy obszarów rewitalizacji

1.    Chorzów Centrum oraz tereny po Hucie Kościuszko
2.    Chorzów II
3.    Chorzów Batory
4.    Chorzów Stary
5.    Maciejkowice
6.    Park Śląski

 

Obszary rewitalizacji w Chorzowie – opisy granic


CHORZÓW CENTRUM ORAZ TERENY PO HUCIE KOŚCIUSZKO

Obszar rewitalizacji Chorzów Centrum wytyczony jest następującymi ulicami i terenami: od północy ulicą Moniuszki, torami kolejowymi i ulicą Lompy wraz z terenami Szkoły Podstawowej nr 13. Następnie w kierunku południowym ulicą Styczyńskiego, Strzelców Bytomskich , Wandy do Raciborskiej, Zabrskiej w kierunku torów kolejowych. Potem granica obszaru biegnie wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich i ulicy Hajduckiej, skręca w ulicę Dąbrowskiego i ciągnie się aż do ulicy Katowickiej. Następnie wzdłuż Katowickiej, Kaszubskiej, Poniatowskiego na północ ponownie do ulicy Moniuszki.
Ponadto w skład obszaru Chorzów Centrum wchodzi, graniczący z nim od północy obszar po Hucie Kościuszko (zaprezentowany szczegółowo na innej mapie).

 Centrum orto Huta Kosciuszko orto

CHORZÓW II

W skład obszaru rewitalizacji Chorzów II wchodzą duże tereny stanowiące obecnie nieużytki rozciągające się w sąsiedztwie ul. Łagiewnickiej oraz drugi teren wokół ulic Stacyjnej i Nowej. Ponadto obszar wyznaczają ulice zabudowy: 3 Maja, Karola Miarki, Krzyżowa, 11 Listopada, Polna, Katowicka, a od południa Krakusa, Towarowa, Filarowa, Węglowa.

Chorzow II_orto

CHORZÓW BATORY

Granice obszaru rewitalizacji Chorzów Batory wyznaczone są ulicami: Armii Krajowej od ulicy Dąbrowskiego. Następnie ulicami Racławicka, Wita Stwosza do Ratuszowej. Wzdłuż Ratuszowej, Chocimskiej, Długiej, Jasińskiego do Armii Krajowej. Potem do ulicy Piechy i wzdłuż torów kolejowych. Potem ulice: Inwalidzka, Wieniawskiego, Piekarska, Leśna, Żelazna, Szpitalna i ponownie Armii Krajowej.

Batory orto

CHORZÓW STARY

Granice obszaru rewitalizacji Chorzów Stary wytyczone są następującymi ulicami: Narutowicza, Adamieckiego, w kierunku południowym Plac Św. Jana, Bożogrobców, wraz ze Starochorzowskim Domem Kultury. Potem ulice Mazurska, Krakowska, Siemianowicka i ulicą Poznańską w kierunku północnym. Następnie Rodziewiczówny, Królowej Jadwigi i Legnicką do Narutowicza.

Chorzów Stary_orto

MACIEJKOWICE

W granicach obszaru rewitalizacji Maciejkowice znajdują się następujące ulice: Gdańska, Główna, Społeczna, Słowików, Kluczborska, Michałkowicka do Langiewicza, Brzezińska, Plater.

Maciejkowice orto

PARK ŚLĄSKI

Obszar rewitalizacji Parku Śląskiego obejmuje w sposób punktowy kilka terenów koncentrujących  wybrane budynki i infrastrukturę parkową. Szczegóły na mapie.

 

Park Slaski_orto

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 32 416 5000  wew.429.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć