Konsultacje: zmiana nazwy Placu Ludwika Waryńskiego
2016-12-13

W związku z realizacją Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 744), planuje zmianę nazwy ulicy na terenie Miasta Chorzów tj:

- Plac Ludwika Waryńskiego zmienić na Plac Jerzego Cnoty

Zmiana nazwy placu nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodów osobistych przez osoby go zamieszkujące. Prosimy o opinię w kwestii zmiany nazwy placu. Ewentualne uwagi można zgłaszać mailowo (gn@chorzow.eu) lub listownie do Urzędu Miasta Chorzów: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do dnia 31 stycznia 2016 r.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć