Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 830
2012-08-09

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

9.08 - 16.08.2012

W tym terminie nie ma posiedzeń komisji

DYŻURY RADNYCH

16.08. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
- Halina Hiltawska


WYDARZENIA

MODERNIZACJA STADIONU RUCHU CHORZÓW

Na stadionie Ruchu Chorzów rozpoczęły się prace modernizacyjne, które są niezbędne by na obiekcie mogły być rozgrywane mecze Ekstraklasy. W pierwszej kolejności robotnicy zabiorą się za naprawę trybuny zadaszonej – tam zakres prac obejmuje m.in. wymianę elementów drewnianych na metalowe. Największy zakres robót dotyczy jednak wymiany nawierzchni betonowej pozostałych trybun. Kolejno naprawiane będą sektory 10, 8, 1 a potem 5, 6 i 7. Równocześnie prowadzone będą prace na sektorze dla gości oznaczonym numerem 3. Zakres prac obejmuje też budowę dodatkowych wygrodzeń między sektorami. Modernizację stadionu prowadzi tyska firma DP Technologie, która wyłoniona została w przetargu. Na remont, który niezbędny jest by obiekt przy Cichej uzyskał licencję Ekstraklasy miasto wyda 1 milion 66 tysięcy złotych. Wykonawca od dnia podpisania umowy ma 60 dni na zakończenie wszystkich prac. To termin ostateczny, ale niewykluczone, że przy sprzyjających warunkach pogodowych zasadnicze prace remontowe zakończą się wcześniej.
Naprawa trybun i budowa wygrodzeń pomiędzy sektorami to kolejne działania finansowane przez miasto, które związane są z dostosowaniem obiektu przy Cichej do wymogów stawianych przez Ekstraklasę. Kilka tygodni temu zakończyła się modernizacja stadionowego monitoringu. Bezpieczeństwa na stadionie strzeże obecnie 51 cyfrowych kamer – niektóre uzbrojone są w mikrofony kierunkowe. System sterowania urządzeniami jest bliźniaczy do tego, który działa na stadionie narodowym w warszawie. Nowy monitoring kosztował blisko 497 000 złotych.

BĘDĄ NOWE MIESZKANIA

10 mieszkań o powierzchni od 23,2 m2 do 43,6 m2 przybyło do zasobu mieszkaniowego w Chorzowie. Zakończyła się modernizacja budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Teodora Kalidego 3. Powstały 4 mieszkania 2. Pokojowe i 6 mieszkań jednopokojowych, komfortowych z kuchnią i łazienką. Wszystkie mieszkania wyposażone są w indywidualną instalację centralnego ogrzewania, zasilaną z kotła gazowego. Obecnie trwają prace komisji odbiorczej, która po sprawdzeniu wykonanych prac zatwierdzić ma odbiór techniczny budynku. Po zakończeniu tej procedury rozpocznie się zasiedlanie, planowane na III kwartał br. Mieszkania przeznaczone będą dla osób z tzw. listy oczekujących z uprawnieniami do lokalu komunalnego. Czynsz wynosił będzie 12,5 zł za metr kwadratowy. Wynajmujący mieszkania, zobowiązani będą do wpłaty wadium w wysokości rocznego czynszu.
Całkowity koszt inwestycji to 1,257 mln zł, w tym dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 439.498 tys. zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 228,567 tys. zł.


WYMYŚL I NAZWIJ BOHATERA KAMPANII INFORMACYJNEJ

Do 31 sierpnia trwają dwa konkursy na bohatera kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Celem pierwszego konkursu jest wykonanie prac plastycznych przedstawiających EKO-LUDZIKA, którego „postać” zostanie wykorzystana w prowadzonej na terenie miasta Chorzowa kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Celem drugiego konkursu jest nadanie nazwy EKO-LUDZIKOWI, który będzie kojarzony z prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie
miasta Chorzów.
Nagrodzone prace plastyczne oraz nagrodzona propozycja nazwy dla EKO LUDZIKA, będą wykorzystywane również we wszelkich plakatach informacyjnych, ulotkach bądź broszurach oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów. Zadaniem konkursów jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów, poprzez rozwijanie wśród dzieci i młodzieży właściwego wzorca zachowań i postaw sprzyjających dbałości o środowisko lokalne, w szczególności zwrócenie uwagi na problemy w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmienia dotychczasowy system prawny gospodarki odpadami komunalnymi w gminach.
W związku z przejęciem obowiązku odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na samorządy zostały nałożone zadania podjęcia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe obowiązki, liczę na Państwa zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie, gdyż będzie on stanowił pożyteczną zabawę połączoną z nauką. Szczegóły konkursów zawarte są w dwóch odrębnych Regulaminach.
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 1, pok.436, nr tel.: (32) 241-12-61 wew. 313.

IMPREZA PROFILAKTYCZNA
„BEZPIECZNIE - CHCĘ ŻYĆ”

17 sierpnia w godz. 16.00 do 21.00 w Parku Śląskim przy hali Kapelusz w Chorzowie odbędzie się impreza profilaktyczna pod nazwą „Bezpiecznie – chcę żyć”.
W programie pokazy: technik samoobrony szkoły Policji, akcji ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. W czasie imprezy odbędą się pokazy sprzętu policyjnego z ruchu drogowego, policji konnej, pododdziału antyterrorystycznego, prewencji oraz sprzętu straży pożarnej. Można będzie również sprawdzić ilość posiadanych punktów za wykroczenia drogowe oraz przebadać się za pomocą policyjnego alkomatu. Dostępne będą symulatory jazdy autobusem, ciężarówką, symulatory zderzeń i dachowania. Oprócz tego liczne konkursy, egzamin na kartę rowerową, a imprezę zakończy koncert Urszuli.


WYDARZENIA KULTURALNE

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6
14-15.08. godz. 15.00 Dni Wielkich Hajduk przy Kompleksie Sportowym Hajduki.

Chorzowski Teatr Ogrodowy - VI sezon
ul. Piotra Skargi 34d
10.08. godz. 21.00 Stowarzyszenie Teatralne Badów (Badowo Górne), „Błazen Pana Boga” Dario Fo
17.08. godz. 21.00 Teatr Mikołaja Grabowskiego (Kraków) „Próby” Bogusław Schaeffer

Miejska Galeria Sztuki „MM”
ul. Sienkiewicza 3
6-27.08. Wystawa „Maciej Mazurek – malarstwo”, wstęp wolny.


LATO W MIEŚCIE

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
13-24.08. IV turnus półkolonii dla dzieci i młodzieży

Muzeum
ul. Powstańców 25
Pozdrowienia z Muzeum w Chorzowie - Zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Uczestnicy wykonują pocztówkę wzorowaną na eksponatach XX wiecznych.
Jak dawniej na Śląsku listy pisano – Zajęcia nauki pisma neogotyckiego.
Twórcze pisanie baśni śląskich – Warsztaty dla dzieci, które lubią czytać i opowiadać baśnie.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”
ul. Powstańców 70/3
„Lato z Sercem” do 31.08. W programie: zajęcia dla dzieci w świetlicach, wyjścia do Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum, Kina Panorama, na basen itp.

Uczniowski Klub Sportowy
ul. Lompy 10a
Zajęcia sportowe sekcji bilardowej dla dzieci i młodzieży, organizowane przez cały okres wakacji.

Korty tenisowe
ul. Filarowa
11.08. godz. 10.00-13.00 Turniej tenisa ziemnego amatorów dla dorosłych


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć