Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 1/2017
2017-01-05

RADA MIASTA

KOMISJE

09.01 godz.   7.30 Komisja Rewizyjna
10.01 godz. 16.00 Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej
11.01 godz. 16.00 Komisja Budżetu i Gospodarki
11.01 godz. 17.15 Komisja Kultury i Sportu
12.01 godz. 15.00 Komisja Edukacji


DYŻUR RADNEGO

12.01 (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur będzie pełnić radny Adam Trzebińczyk


AKTUALNOŚCI

Walka z niską emisją trwa

Uwaga Mieszkańcy! Prosimy, aby każdy przypadek palenia śmieciami w piecach zgłaszać do Straży Miejskiej (pod bezpłatny telefon alarmowy 986 lub pod numer 32 2416 145). Dzięki podpisaniu umowy z rzeczoznawcą, możliwe jest już przeprowadzenie kontroli w domach lub firmach na terenie Chorzowa. Wcześniej funkcjonariusze nie mieli możliwości wyciągnięcia konsekwencji względem „dymiących” sąsiadów. Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu. Zgodnie z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów (instalacjami specjalnie do tego przystosowanymi), podlega karze aresztu albo grzywny. W myśl art. 225 § 1. Kodeksu Karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Trzeba pamiętać o tym, że dym ze spalonych śmieci jest nie tylko uciążliwy, ale także toksyczny.

Czego nie wolno spalać:

• wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• odzieży, obuwia,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,
• sztucznej skóry,
• opakowań po farbach, lakierach,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Czym grozi spalanie odpadów:

• pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
• tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
• tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
• dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
• chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
• cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
• dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.


Szpital z Chorzowa najlepszy na Śląsku!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że znajdująca się w Chorzowie przy ul. Powstańców 27 Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego zajęła 14. Miejsce w rankingu Rzeczpospolitej „Top 100 szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych”, stając się tym samym najlepszym szpitalem w województwie śląskim. Chorzowska placówka wyprzedziła między innymi Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich czy Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Szpital z Chorzowa zajął też pierwsze miejsce w kategorii „Zarządzanie”. Ranking jest dostępny pod adresem: http://www.rankingszpitali.com.pl/strona-glowna/top-100-ranking-szpitali-zabiegowych-wielospecjalistycznych-i-onkologicznych/

SMS powiadomi o gotowych dokumentach

Dobra wiadomość dla wszystkich, których w najbliższym czasie czeka wyrobienie prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Każdy, kto przy składaniu wniosku o wyżej wymienione dokumenty poda swój numer telefonu komórkowego, otrzyma powiadomienie SMS, kiedy dokument będzie już gotowy do odbioru. Przypominamy, że wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego należy złożyć w pokoju 137, zaś ten o wydanie prawa jazdy – w pokoju 133 w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1.

Nietrzeźwi kierowcy trafią na obowiązkowe kursy reedukacyjne

Grzywna, zatrzymanie prawa jazdy, a teraz także kursy reedukacyjne. W związku z doprecyzowaniem ustawy o kierujących pojazdami, wraz z nowym rokiem gminy mają obowiązek wysyłać nietrzeźwych kierowców na specjalne kursy reedukacyjne. Sprawa dotyczy tych, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Kursy przeprowadzane są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, a ich koszt to 400 zł. - Urząd Miasta w Chorzowie będzie kierował na dwudniowy kurs reedukacyjny, po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu. Kierujący musi ukończyć szkolenie do miesiąca od otrzymania zawiadomienia – wyjaśnia Grzegorz Swęda, Kierownik Referatu Komunikacji w Urzędzie Miasta w Chorzowie.  
400 zł na kurs to nie jedyny wydatek, z którym musi liczyć się nietrzeźwy kierowca – do tej kwoty dochodzą koszty badań lekarskich (ok. 600 zł) oraz psychologicznych (150 zł).

Budżet Obywatelski - omawiamy zwycięskie inwestycje

W styczniu w Chorzowie odbędzie się seria spotkań z wnioskodawcami oraz wszystkimi zainteresowanymi realizacją zwycięskich inwestycji. Konsultacje odbędą się w poszczególnych dzielnicach, udział w nich wezmą urzędnicy z wydziałów i instytucji odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów. Harmonogram spotkań:

CENTRUM – „Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opolskiego” spotkanie 5.01, godz. 17.00, UM Chorzów, Mała Sala Posiedzeń

KLIMZOWIEC – „Modernizacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Ryszki 11” pierwsze spotkanie z wnioskodawcą 3.01 godz. 13.00, Biblioteka przy ul. Ryszki, II spotkanie 19.01 godz. 17.00, Biblioteka przy ul. Ryszki

BATORY 1 – „Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej” spotkanie 11.01, godz. 15:00, MDK Batory sala nr 5, ul. Batorego 6

BATORY 2 – „Zrealizowanie turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball)” pierwsze spotkanie z wnioskodawcą 10.01 godz.11:00, MORiS, ul. Dąbrowskiego 113

CHORZÓW II – „Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja na Flocie” spotkanie 12.01, godz. 17:00, UM Chorzów, Mała Sala Posiedzeń

CWAJKA – „Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Niedurnego i 11 Listopada” spotkanie 26.01, godz. 17:00, CIS, ul. 3 Maja 18

CHORZÓW STARY – „Modernizacja Placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodzenie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika” spotkanie 19.01, godz. 15.00 na Placu Piastowskim

MACIEJKOWICE – „Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej” spotkanie 9.01, godz. 17.00, Rada Maciejkowic, ul. Główna 21.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Kolędowanie, jasełka i orszak Trzech Króli w Chorzowie - 1.01-8.01

Parafia św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17 organizuje występ zespołu „Śląsk” 6 stycznia
o godz. 18.00. Ponadto 8 stycznia o godz. 12.00 parafia zaprasza na jasełka przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 7 oraz Przedszkola nr 26.

Parafia Ewangelicko-Augsburska im. M. Lutra przy ul. Dąbrowskiego 22 zaprasza na koncert kolęd 8 stycznia o godz. 16.00.

Tradycyjnie, już po raz szósty, 6 stycznia przez Chorzów Stary przejedzie Orszak Trzech Króli. Korowód wyruszy spod Parafii św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31. Pochód rozpocznie się o godzinie 17.00. Będzie orkiestra, mali kolędnicy i wspólne kolędowanie. Barwny orszak poprowadzą Trzej Królowie, orkiestra dęta Chorzowski Brass Band, mali kolędnicy z zespołu Mode Starochorzowiony oraz chorzowskie rodziny. Pochód przejdzie od kościoła św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym do „żywej szopki”
w ogrodzie Starochorzowskiego Domu Kultury. Nie zabraknie też "anielskiego śpiewania"
w wykonaniu zespołów Fresco i Gwar. Spotkanie zakończy wspólne kolędowanie w sali widowiskowej Starochorzowskiego Domu Kultury.
Zapraszamy również na organizowane przez Stowarzyszenie muzyczno - teatralne Freeland" koncerty kolęd i pastorałek - 6 stycznia o godz. 18:00 roku w Parafii św. Antoniego i 8 stycznia o godzinie 18.00 w Parafii św. Wawrzyńca.

8 stycznia o godz. 15.00 w Kościele św. Jadwigi przy ul. Wolności 51 odbędzie się Koncert Księdza Pawła Sobierajskiego z przyjaciółmi.

Ponadto w wielu chorzowskich kościołach (św. Barbary, św. Ducha, św. Floriana,
św. Jadwigi, św. Wawrzyńca) w dniach od 5 do 8 stycznia organizowane jest  wspólne kolędowanie podczas nabożeństw.

Discovery & Movie w ChCK – 9.01

9 stycznia w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbędzie się noworoczne spotkanie środowiskowe. Podczas którego będzie można usłyszeć głos Krystyny Czubówny oraz niezwykłą muzykę. Discovery & Movie to niezwykły projekt skomponowany i zaaranzowany przez Pawła Steczka - muzyka i kompozytora, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, założyciela zespołu Button Hackers i Medulla. Projekt ten jest niesamowitą opowieścią o tajemnicach skrywanych przez Morze Czerwone. Utwory, które będą zaprezentowane na koncercie zostały napisane specjalnie dla Discovery Channel do serialu "Flota Duchów". To muzyczna podróż ukazująca losy zatopionych statków i okrętów na przestrzeni wieków. Niezwykłość tego projektu podkreśla udział Krystyny Czubówny.

Paweł Steczek - piano, syntezatory, akordeon
Krystyna czubówna - lektor
Piotrek Steczek - orientalne flety, skrzypce
Paweł Stankiewicz - gitary
Kosma Kalamarz - gitara bas
Łukasz Kurek – perkusja


Marian Dziędziel i Kazimierz Kutz w kinie Grajfka - 13.01

13 stycznia chorzowskie kino Grajfka zostanie oficjalnie przyłączone do sieci „Kin za Rogiem”. Impreza rozpocznie się o godz. 12.00 w Galerii Antresola w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3. Na spotkaniu nie zabraknie ciekawych osobistości związanych z kinem – między innymi reżysera Kazimierza Kutza, aktora Mariana Dziędziela czy producenta filmowego Zbigniewa Domagalskiego.

Program spotkania:

12.00 – oficjalne otwarcie
13.00 – spotkanie z Kazimierzem Kutzem i Józefem Piniorem
14.00 – projekcja filmu „Paciorki jednego różańca”
Przerwa
18.00 – spotkanie z Kingą Dębską, Marianem Dziędzielem i Zbigniewem Domagalskim
19.00 – projekcja filmu „Moje córki krowy”
21.00 – zakończenie

Przypomnijmy, że 25 października w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbyło się uroczyste otwarcie kameralnego, a zarazem nowoczesnego kina. Grajfka mieści 40 widzów, a w jej programie każdy znajdzie coś dla siebie. Większość biletów będzie kosztować 5 zł. Repertuar, który będzie można znaleźć na stronie www.kino.chck.pl zawiera filmy, które niedawno miały swoje światowe premiery – te ambitne, ale i te lżejsze. Dla koneserów kina przygotowane zostały również cykle tematyczne (Klub Filmowy Grajfka). Nie zabraknie również cyklu dla najmłodszych kinomanów (SMYK) oraz takiego dla fanów polskiego filmu (Kino PL). Grajfka została wyposażona w nowoczesną aparaturę pozwalającą  na projekcję filmów w formacie 3D oraz w aparaturę audio gwarantującą najwyższą jakość przestrzennego dźwięku.

W sumie na terenie dzisiejszego Chorzowa działało kilkanaście kin. Pierwszy tego typu obiekt został otwarty w 1907 r. przy obecnej ul. Jagiellońskiej. Właścicielem kina, w którym mieścił się fotoplastykon, był Johann Poralla. Na przestrzeni lat w Chorzowie pojawiały się nie tylko klasyczne kina, ale także np. kino szkolne, które działało w obecnym Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego przy ul. św. Piotra 1, czy kino zakładowe „Energetyk” dla pracowników Elektrowni Chorzów przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Ostatnimi czasy w kino przeistaczała się sala widowiskowa Chorzowskiego Centrum Kultury. Teraz w ChCK ruszyło kino z prawdziwego zdarzenia. Grajfka jest pierwszym na Górnym Śląsku kinem działającym w ramach sieci kin społecznych „Kino za rogiem”. Inicjatywa ta skupia  około czterdziestu kameralnych sal  w całym kraju.


Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3
 
05.01 godz. 18.00 Premiera Spektaklu „Oni”
06.01 godz. 18.00 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
08.01 godz. 16.00 Spektakl Teatralny „A niech to gęś kopnie”
09.01 godz. 11.00 Mała Akademia Jazzu Let’go Fusion – Elektronika w Jazzie
09.01 godz. 18.00 Nowoczesne Spotkanie Środowiskowe Discovery&Movie Feat. Krystyna Czubówna  
11.01 godz. 17.30 Koncert Grup Twórczych ChCK
12.01 godz. 18.00 Wernisaż Wystawy Słowackich Artystów Martin Kudla - Richard Kitta
13.01 godz. 12.00 – 17.00 Oficjalne przyłączenie do sieci kin za rogiem
13.01 godz. 19.00 Spektakl „Szczęście”

Kino „Grajfka”, Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

05.01 godz. 18.30 „Pina” reż. Wim Wenders
07.01 godz. 19.00 Wybór spośród trzech filmów Woody’ego Allena
08.01 godz. 11.00 „Gdzie jest gwiazdka” reż. Nails Gaup
10.01 godz. 17.00 „Kret” reż. Rafael Lewandowski
10.01 godz. 19.30 „Drogówka” reż. Wojciech Smarzowski
11.01 godz. 17.00 i 19.30 „Moje córki krowy” reż. Kinga Dębska
12.01 godz. 18.00 „Vicky, Christina, Barcelona” reż. Woody Allen

Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

06.01 godz. 17.00 Orszak Trzech Króli oraz kolędowanie przy żywej szopce
06.01 godz. 17.45 Anielskie Śpiewanie
09.01 godz. 17.00 OSA Otwarta Scena Artystyczna Zespół Tolerancja
10.01 godz. 17.00 Finał Koncert Laureatów Starochorzowskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
10.01 godz. 12.00 Spotkanie Noworoczne
13.01 godz. 10.00 Twórcza Dopołudniówka Warsztaty Artystyczne ZSO Nr 2
13.01 godz. 19.00 Kino na leżakach „Wielki Gotzby”
                                  

Miejski Dom Kultury Batory, ul. Batorego 6

06.01 godz. 16.00 Koncert Kolęd Krzysztof Kiliański i Big Silesian Band
09.01 godz. 18.00 Roztańczona Szkoła Tańca Finał Konkursu - Gimnazjum Nr 2
10.01 godz. 10.00 Spotkanie Klubu Rozmaitości Kulturalnych „Pegaz”
10.01 godz. 18.00 Wernisaż Wystawy Malarstwa Grzegorz Haiskiego
11.01 godz. 17.00 Dzień Babci i Dziadka - Przedszkola Nr 1
13.01 godz. 08.00 W oczekiwaniu na gwiazdkę - Przedszkole Nr 1
13.01 godz. 18.00 Klub filmowy lokator zaprasza Charles Chaplin i jego „Światła rampy”


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na Chorzów TV - http://bit.ly/1U7pHeB
Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć