Ogłoszenie w sprawie osób bezdomnych
2017-01-16

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych na terenie miasta. Pracownicy socjalni raz w tygodniu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odbywają patrole w miejscach, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Jest to wspólna inicjatywa OPS i Straży Miejskiej. Wszystkim osobom bezdomnym, chcącym skorzystać ze schronienia taka pomoc jest udzielana. Ponadto osoby potrzebujące otrzymują ciepły posiłek i odzież. Jednocześnie informujemy, że pracownikami socjalnymi zajmującymi się wsparciem bezdomnych są: Pani Agnieszka Rynkowska i Pani Ewa Pawelec nr tel. 32 771 63 21. Po godzinie 15.00 najlepiej dzwonić do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn pod numer 32 724 35 75.

Więcej informacji: http://www.opschorzow.pl/aktualnosci/ogloszenie-w-spawie-osob-bezdomnych.html

ops

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć