Projekt "Jadę na staż!"
2017-02-14

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do udziału w projekcie  „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska"


DLA KOGO?

Osoby w wieku 18-35 lat, które nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych) oraz mieszkają na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego.

PO CO?

Wyjazd za granicę i odbycie dwumiesięcznych praktyk w odpowiednio dobranej dla każdej osoby firmie produkcyjno-technicznej pozwoli zdobyć niestandardowe doświadczenie, nie tylko zawodowe. Pobyt za granicą to okazja do poznania nowego środowiska, poprawienia swoich umiejętności językowych, sprawdzenia się
w nowych sytuacjach, zdobycia wielu cennych umiejętności, które będzie można wykorzystać po powrocie do kraju.

CO OFERUJEMY?

•    szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka obcego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
•    2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych;
•    pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie;
•    wsparcie po powrocie do kraju (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy);
•    opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
•    zaświadczenia z udziału w projekcie.

PARTNERZY PROJEKTU:

•    Fundacja Imago (www.fundacjaimago.pl);
•    Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie (www.pupchorzow.pl);
•    Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (www.pupzabrze.pl);
•    Ronal GmbH (www.ronal-wheels.com);
•    Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH (www.bsw-ggmbh.de).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

•    formularz dostępny w siedzibie PUP Chorzów pok.10 lub na stronie www.fundacjaimago.pl, www.facebook.com/jadenastaz;
•    wypełniony formularz można przesłać mailem na adres: ewelina.plener@fundacjaimago.pl, projekty@pupchorzow.pl lub dostarczyć do PUP Chorzów pok. 10

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć