Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III)"
2017-02-14

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby powyżej 30 rż do udziału w projekcie "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (III)" Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 349 osób powyżej 30 rż pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP Chorzów jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należący do jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby powyżej 50 rż, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

•    pośrednictwo pracy,
•    poradnictwo zawodowe,
•    staże,
•    szkolenia,
•    doposażenia stanowisk pracy,
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
•    refundacja kosztów dojazdu i kosztów opieki nad dziećmi.

Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2018 r.
Dofinansowanie: 3 699 130,87 zł
Dofinansowanie z UE: 3 144 261,20 zł

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć