Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 15/2017
2017-04-20

RADA MIASTA

 

KOMISJE

24.04 godz. 7.30   Komisja Rewizyjna
24.04 godz. 15.30 Komisja Rodziny i Pomocy społecznej
24.04 godz. 16.00 Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych
25.04 godz. 15.30 Komisja Zdrowia
25.04 godz. 17.00 Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

DYŻUR RADNEGO

27.04 (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00, pok. 201 dyżur będzie pełnić radny Krzysztof Łazikiewicz

 

AKTUALNOŚCI

 

Zamknięcie fragmentu ul. Truchana

20 kwietnia (czwartek) w godzinach porannych na ul. Truchana - na odcinku pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Żeromskiego – na zlecenie Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, prowadzone będą czynności związane z rozładunkiem komory hiperbarycznej. W związku z powyższym dla ruchu pojazdów zamknięty zostanie ww. fragment ulicy. Wyznaczone zostaną lokalne objazdy:
1. z kierunku ul. Sienkiewicza i pl. Dworcowego w kierunku ul. Strzelców Bytomskich: ul. Floriańska - ul. Filarowa - ul. Styczyńskiego - ul. Strzelców Bytomskich,
2. z kierunku ul. Truchana w kierunku ul. Sienkiewicza i Rostka: ul. Strzelców Bytomskich - ul. Styczyńskiego - ul. Lompy - ul. Floriańska - ul. Sienkiewicza.
Wprowadzone zostaną również ograniczenia w postoju pojazdów w sąsiedztwie miejsca prowadzonych prac. Ponadto tymczasowo zmienione zostaną trasy przejazdów autobusów linii 664 i 840. Całość prac planuje się zakończyć w godzinach wieczornych. Prosimy o zachowania szczególnej ostrożności na trasach wyznaczonych objazdów.

 

Chorzowianin Roku 2016 wybrany

19 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się podsumowanie konkursu „Chorzowianin Roku 2016”. Kandydatów do nagrody (przyznanej już po raz 20.) zgłaszali mieszkańcy, natomiast wyboru dokonała Kapituła Konkursu. Chorzowianinem Roku 2016 został Adam Lisek, pomysłodawca i prezes Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców. Do tytułu nominowano w tym roku pięć osób: Jana Mieńciuka, działacza społecznego; Joannę Tabor, koordynatorkę wolontariatu w chorzowskim hospicjum; Adama Liska; Piotra Jarzębaka, czyli Flasha Chorzowskiego, zaangażowanego w działalność społeczno-charytatywną; Grażynę Widerę, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, zaangażowaną m.in. w działalność Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej. Celem przyznania tytułu „Chorzowianin Roku” jest wyróżnienie osoby związanej z Chorzowem, zaangażowanej w sposób szczególny w działalność na rzecz lokalnej społeczności, na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania. Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

 

Ulica Piotra w "rybim oku" kamery

Miejski monitoring w Chorzowie uzupełniono o pierwszą kamerę typu „fisheye”. Kamera sferyczna pozwala na rejestracje obrazu nie tylko z przodu, ale także wokół urządzenia. Dzięki 360 stopniowej panoramie na ekranach w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego widać teraz każdy zakamarek ulicy Piotra. – Na podstawie zgłoszeń mieszkańców i ilości zdarzeń podjęliśmy decyzję aby nową kamerę przetestować w Chorzowie II. Wybraliśmy jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc, czyli skrzyżowanie prowadzące m.in. do szkoły i supermarketu – wyjaśnia wiceprezydent Marcin Michalik.
„Rybie oko” to najnowsza z 29 kamer wchodzących w skład miejskiego monitoringu w Chorzowie. System powstał w 2014 roku i na początku liczył 16 urządzeń. Stopniowa rozbudowa dokonywana jest w oparciu o analizy statystyk przeprowadzane przez policję i straż miejską.  Wszystkie kamery przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku przesyłają obraz do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Katowickiej, na komendę i do komisariatów Policji w Chorzowie oraz do komendy Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego.
Dzięki miejskiemu monitoringowi w Chorzowie ujawniono ponad 450 wykroczeń i przestępstw związanych między innymi ze zdarzeniami drogowymi, plakatowaniem miasta, a także dewastacjami i rozbojami. Przez ponad dwa lata kamery zarejestrowały kilka nietypowych obrazów, m.in. mężczyznę wskakującego na główkę do miejskiej fontanny, rozpoznano także kilka osób poszukiwanych przez organy ścigania.

 

Dwa nowe wideokolonoskopy na wyposażeniu Zespołu Szpitali Miejskich

Na wyposażeniu Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie znalazły się dwa nowoczesne wideokolonoskopy. To efekt dotacji z Urzędu Miasta. Wideokolonoskopy to instrumenty do badania oraz równoczasowego wykonywania zabiegów endoskopowych w obrębie jelita grubego. Urządzenia te pozwalają na rozpoznawanie i leczenie patologii jelita grubego, na przykład wykrycie obecności polipów oraz ich usunięcie, jak również znalezienie nowotworów i diagnostykę zapaleń jelita. – Aparaty wideokolonoskopowe pozwalają na rozpoznawanie chorób jelita grubego – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska, kierownik Pracowni Endoskopii Zespołu Szpitali Miejskich. – Służą diagnostyce, w pierwszej kolejności, pacjentów szpitala leczonym w trybie pilnym, ale również kierowanym w cyklu ambulatoryjnym przez lekarzy rodzinnych oraz specjalistów chirurgii z Chorzowa. Patologie jelita grubego, takie jak polipy, zapalenia śluzówki oraz nowotwory stanowią „plagę” XXI wieku – rak jelita grubego to trzeci, po raku płuc i sutka, najczęściej występujący rodzaj nowotworu. Pracownia Endoskopii Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie jest bazą dla wszystkich potencjalnych pacjentów z miasta i jest w związku z tym silnie obciążona obowiązkami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi. Nowe wideokolonoskopy, których zakup został sfinansowany z środków Urzędu Miasta, wpłyną pozytywnie na wykrywalność zmian chorobowych.

 

Problemy finansowe Ruchu i apel prezydenta Chorzowa

- Nie możemy być jedynymi, którzy pomagają Ruchowi Chorzów. Apeluję do pozostałych akcjonariuszy, aby dali szansę klubowi – oświadczył prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podczas briefingu prasowego, który odbył się 19 kwietnia w Urzędzie Miasta. Jutro prezes spółki spotka się z radnymi na Komisji Kultury i Sportu, aby przedstawić aktualną sytuację w Ruchu i ponownie zwrócić się do miasta o pomoc finansową. - Jedyne co możemy zaproponować to przesunięcie zaplanowanych środków z „promocji poprzez sport” na zakup akcji Ruchu Chorzów. Jeśli radni opowiedzą się „za” tym pomysłem możemy też spróbować znaleźć w budżecie dodatkowy milion, co łącznie oznaczałoby wsparcie w wysokości 3 milionów złotych – wyjaśnił prezydent Chorzowa. – Rozmowa o większej kwocie nie ma jednak sensu, bo tych pieniędzy po prostu nie ma – dodał prezydent. Długi spółki są zdecydowanie większe, na bieżące funkcjonowanie do końca roku potrzebne jest ok. 15 mln zł. – Zadaniem miasta nie jest prowadzenie klubu sportowego. Od pięciu lat pomagamy Ruchowi, ale przypominam, że nie jesteśmy jedynymi akcjonariuszami. Albo wszyscy ratujemy klub, albo nie robi tego nikt – podkreślił prezydent Chorzowa.

 

70 lat po ślubie: kamienne gody w Chorzowie

Poznali się w połowie lat 40. XX w. we włoskim uzdrowisku Abano Terme, szaleńczo w sobie zakochali i szybko pobrali. On był żołnierzem w Armii Andersa, ona pracowitą i zawsze uśmiechniętą nastolatką. Państwo Milena i Edward Brzezińscy świętowali dziś w Chorzowie kamienne gody. Para pobrała się w 1947 roku we Włoszech i tam miała spędzić życie. Los zdecydował jednak inaczej -  niedługo po ich ślubie, żołnierze Armii Andersa musieli wrócić do Polski. Młoda żona nie wahała się i wyjechała z Włoch razem z ukochanym. Najpierw trafili pod Poznań, później do Chorzowa, gdzie postanowili zostać. Pani Milena wspomina, że początki w obcym kraju nie należały do łatwych. Musiała szybko nauczyć się języka i jak sama przyznaje – do dziś miewa problemy z polską ortografią. Państwo Brzezińscy zapytani o receptę na wieloletnie małżeństwo zgodnie mówią, że… takiej nie ma. Kluczowa jest wielka miłość – nie tylko do siebie samych, ale również względem dzieci.

 

Metropolia: w Chorzowie ruszyły konsultacje

W Chorzowie ruszyły konsultacje dotyczące metropolii. Ankieterzy pytają mieszkańców, czy są za wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego, udzielają również informacji dotyczących m.in. zadań i źródeł finansowania przyszłej metropolii.  Badania opinii prowadzone są na ulicach miasta, a także w chorzowskim ratuszu. Kwestionariusz pobrać można również ze strony internetowej www.chorzow.eu. Konsultacje potrwają do 26 kwietnia, a wyniki zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Miasta.
Badania opinii wśród mieszkańców, to konsekwencja uchwały, którą radni Chorzowa podjęli 11 kwietnia. Podczas sesji Rady Miasta upoważnili Prezydenta Chorzowa do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wejścia miasta do tworzonego związku metropolitalnego. Głównymi zadaniami związku są kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój społeczny i gospodarczy, planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego oraz promocja związku metropolitalnego i jego obszaru. Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 51 ustawy są przede wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku. Budżet Związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 1% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku. Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r.

Ruszył elektroniczny nabór do chorzowskich przedszkoli

18 kwietnia rozpoczął się elektroniczny nabór do chorzowskich przedszkoli. W tym roku maluchy będzie można zapisać tylko elektronicznie - za pośrednictwem strony internetowej www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. Wystarczy założyć konto podając swój numer pesel, a następnie uzupełnić dane dziecka i rodziców. Następnie wybieramy 3 przedszkola – wskazując placówkę, która nam najbardziej odpowiada.  Przypominamy, że do przedszkoli przyjmowane są dzieci między 3 a 6 rokiem życia, mieszkające w Chorzowie. Równolegle ruszy nabór 6-latków do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych ( SP 12, 14, 15, 17, 22, 24, 29, 32, 37) - również elektroniczny. Rekrutacja potrwa do 28 kwietnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 maja, a potwierdzenia woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania przyjmowane będą od 12 do 18 maja (do godz. 15:00). Ostateczne listy przyjętych ogłoszone zostaną 23 maja.

 

Wystawa World Press Photo po raz drugi w Chorzowie

Wystawę prezentującą zdjęcia nagrodzone w World Press Photo, najważniejszym konkursie fotografii prasowej na świecie, po raz drugi będzie można obejrzeć w Chorzowie. Wystawa World Press Photo po raz pierwszy zawitała do Chorzowa w roku 2016, powracając tym samym na Śląsk po przeszło dekadzie. W ciągu trzech tygodni odwiedziło ją ponad 25 tysięcy osób z całego regionu. - Wobec tak ogromnego zainteresowania World Press Photo w Chorzowie w ubiegłym roku, oraz tylu pozytywnych sygnałów ze strony mieszkańców, wiedzieliśmy, że wystawa najlepszych fotografii prasowych na świecie musi powrócić do naszego miasta – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Wystawa ponownie prezentowana będzie w zabytkowej hali byłej Elektrowni Huty Królewskiej. - Postindustrialna przestrzeń hali niewątpliwie była jednym z atutów chorzowskiej ekspozycji – wyjaśnia Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej. - Byli nią zachwyceni nie tylko chorzowianie, dla których jest to miejsce bezpośrednio związane z historią miasta, a niejednokrotnie też ich własną, ale również goście z innych regionów Polski, a nawet z zagranicy. Wystawa World Press Photo w Chorzowie będzie otwarta dla zwiedzających od 27 maja do 16 czerwca. Wernisaż odbędzie się w piątek, 26 maja. Wstęp, podobnie jak w minionym roku, będzie bezpłatny. Dla chętnych przewidziano także możliwość zwiedzania grupowego z przewodnikiem. Nowością będzie natomiast nocne zwiedzanie połączone z koncertem skomponowanej specjalnie na tę okazję muzyki autorstwa Jana Nowaka, katowickiego artysty.
Wystawa World Press Photo trafi w tym roku do 100 miast z 45 państw. W Polsce, poza Chorzowem, będzie można obejrzeć ją w Poznaniu i Opolu. World Press Photo to organizowany corocznie najważniejszy konkurs branżowy fotografów z całego świata pracujących dla prasy. Organizatorem jest Fundacja World Press Photo, która działa od 1955 roku. Do tegorocznego konkursu przystąpiło przeszło 5 tysięcy profesjonalnych fotografów ze 125 krajów, nadsyłając w sumie ponad 80 tysięcy zdjęć. Nagrodę główną otrzymał Burhan Ozbilici za fotografię przedstawiającą moment po zabójstwie rosyjskiego ambasadora Andrieja Karłowa w Ankarze. Fundacja World Press Photo wspierana jest przez Dutch Postcode Lottery i sponsorowana przez firmę Canon. Organizatorami wystawy w Chorzowie są Urząd Miasta, Centrum Integracji Międzypokoleniowej oraz Tramwaje Śląskie S.A. Więcej informacji na temat wystawy World Press Photo można znaleźć na stronie www.worldpressphoto.org/news Tamże znajdują się również materiały prasowe – w tym nagrodzone zdjęcia dostępne w wysokiej rozdzielczości. Więcej informacji na temat wystawy w Chorzowie można znaleźć na stronach www.chorzow.eu, www.centrum.chorzow.eu oraz na stronie na Facebooku World Press Photo Chorzów. W przypadku ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu: media@chorzow.eu

 

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ


Wiosenna potańcówka dla seniorów – 20.04

Chorzowscy seniorzy już wielokrotnie udowodnili, że energii i pasji do tańca wielu mogłoby im pozazdrościć. Kolejną okazją, by się o tym przekonać, będzie wiosenna potańcówka. Komu wydaje się, że na emeryturze brakuje energii i motywacji do zabawy, ten nigdy nie był na imprezach tanecznych organizowanych dla chorzowskich seniorów, podczas których parkiet jest rozgrzany do czerwoności. - Wbrew wciąż niestety jeszcze powszechnemu stereotypowi, seniorzy wcale nie spędzają czasu najchętniej na kanapie przed telewizorem albo w kolejce u lekarza – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej. - Uwielbiają podróżować, uprawiać sporty, dokształcać się, a także tańczyć. Właśnie dlatego każda organizowana przez nas potańcówka cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Tym razem potańczyć będzie można w rytm znanych i lubianych przebojów z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych. Salę wypełnią zatem dźwięki największych hitów Queen, Bee Gees, George'a Michaela, Barbry Streisand czy Ricka Astleya. Nie zabraknie także rodzimych szlagierów, które przed laty królowały na dyskotekach i prywatkach. Wiosenna potańcówka odbędzie się w czwartek 20 kwietnia w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59. Start przewidziano na godzinę 16.00. Wstęp jest bezpłatny, ale wydarzenie jest biletowane – zaproszenia można odebrać w  Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Dąbrowskiego 7.


Ośmiorniczki - przytulanki dla noworodków. Przyłącz się do sztrykującego zespołu

100 wełnianych czapeczek – to prezent, który w zeszłym roku dla maluchów z Instytutu Matki i Noworodka zrobiły na drutach wolontariuszki z Chorzowa. Teraz chcą powtórzyć akcję i na Dzień Dziecka ponownie obdarować noworodki wełnianymi drobiazgami. – Żeby nie było nudno, zamiast czapeczek będziemy wręczać ośmiorniczki-przytulanki. Powoli szukamy chętnych, którzy dołączą do sztrykującego zespołu. Potrzebne są tylko dobre chęci i odrobina zacięcia artystycznego – wyjaśnia Magdalena Sekuła, pełnomocnik Prezydenta Chorzowa ds. aktywizacji społecznej. – Wszystkie materiały dostępne będą w Centrum Integracji Międzypokoleniowej – dodaje Sekuła. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do CIM-u w Chorzowie (ul. Dąbrowskiego 7), tel. 606 715 359

 

Konferencja prozdrowotna dla przyszłych mam

22 kwietnia w Hotelu Focus przy ul. Armii Krajowej 15 w Chorzowie odbędzie się konferencja dla kobiet planujących ciążę lub oczekujących dziecka. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy m.in.: bezpieczeństwa porodu, znieczulenia do porodu, opieki poporodowej, karmienia piersią, opieki nad noworodkiem czy badań prenatalnych. Wstęp na konferencję jest wolny.

 

II Międzynarodowe Wyścigi Wózków BuggyGym – 23.04

23 kwietnia o godz. 14.00 w Parku Śląskim dobędą się II Międzynarodowe Wyścigi Wózków BuggyGym.  Głównym celem imprezy jest rozpowszechnienie aktywności fizycznej oraz pokazanie, że posiadanie małego dziecka nie jest przeszkodą w prowadzeniu aktywnego stylu życia. Intencją spotkania jest wyłonienie najszybszego rodzica, który pokona w marszu z wózkiem na dystansie 100 kroków, pozostałych rodziców. Ponadto impreza wypełniona jest atrakcjami dla całych rodzin – są: aktywności ruchowe dla małych i dużych, wkłady (m.in. dotyczące zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, zdrowego odżywiania). Wstęp wolny. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.

Program:
14.00 – 14.15 – rejestracja
14.15 – 14.45 – rozgrzewka – treningi BuggyGym
14.45 – 16.45 – wyścigi wózków w chodzie
16:45 – 17.00 – Zakończenie, rozdanie nagród

 

Dzień otwarty Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza 24 kwietnia na Dzień Otwarty, który odbędzie się w jej siedzibie przy ul. Św. Piotra 9 w Chorzowie w godzinach od 9:00 do 15:00. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego działającą już ponad 25 lat, która pomaga dzieciom i dorosłym z terenu całego województwa śląskiego. Jej siedziba główna mieści się w Chorzowie, jednak jej placówki znajdują się m.in. w Ziemięcicach, Bielsku-Białej, Zawierciu, Częstochowie, Rybniku i Czerwionce-Leszczynach. Tworzy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje i zaburzenia (nie tylko związane z narządem wzroku) ograniczają poznawanie świata. Jest organizacją, która niesie specjalistyczną pomoc zarówno dzieciom (prowadzi m.in. przedszkole z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, realizuje wczesne wspomaganie rozwoju), jak i dorosłym m.in. poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. W Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym można skorzystać z pomocy lekarzy, jak i wykwalifikowanych, doświadczonych terapeutów. Terapia odbywa się zarówno w formie stacjonarnej (w Chorzowie czy zamiejscowych filiach), jak również dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na dojazd do siedziby fundacji, w ich środowisku domowym. Działalność Fundacji na przestrzeni lat ewoluowała i rozszerzała się w taki sposób, aby jej pomoc mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

Dni Otwarte będą okazją do bliższego zapoznania się z ofertą Fundacji i przyniosą ze sobą wiele atrakcji. Zostaną zaprezentowane placówki działające w ramach Fundacji, dzieci będą mogły uczestniczyć w warsztatach i zajęciach plastycznych, a dodatkowo specjaliści tacy jak okulista, tyflopedagog, neurologopeda czy rehabilitant ruchu będą prowadzili bezpłatne konsultacje. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem zachęcamy do zgłaszania chęci swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 603 790 608 (w godzinach 8:00-15:00).

 

Światowy Miesiąc Autyzmu: piknik pod Szybem Prezydent – 25.04

25 kwietnia o godzinie 11.00 ulicami Chorzowa przejdzie pochód z okazji Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu oraz miesiąca autyzmu. Pochód ruszy spod gmachu Urzędu Miasta i zatrzyma się na terenie pod Szybem Prezydent, gdzie po krótkim przywitaniu zaproszonych gości, około godziny 12:00 rozpoczną się zabawy i atrakcje m.in.:


- wejście na Szyb Prezydent
- malowanie twarzy
- prezentacja wozu strażackiego
- zabawy muzyczne z animatorem
- zajęcia ze Sznupkiem
- quiz podwórkowy
- tor przeszkód

 

Jak być bezpiecznym na drodze? – 25.04

25 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie odbędą się warsztaty, które stanowią kontynuację poprzednich debat dotyczących bezpieczeństwa wśród młodych kierowców. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów chorzowskich szkół ponadgimnazjanych, przedszkolaków oraz seniorów. Warsztaty obejmują zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem na drodze, będzie możliwość sprawdzenia swojej zdolności do kierowania pojazdem. Pojawią się również elementy prawne, dotyczące odpowiedzialności karnej grożące osobie, która kieruje samochodem lub innym pojazdem po spożyciu alkoholu lub będąca pod wpływem środków odurzających. Dostępne będą symulatory dachowania, symulator wypadkości, jazdy motocyklem oraz samochodem. Po zakończonych warsztatach odbędzie się pokaz zorganizowany przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie (ratowanie osoby poszkodowanej z pojazdu). Odbędą się liczne konkursy oraz warsztaty z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Wstęp wolny. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.

 

Szukasz zatrudnienia? PUP zaprasza na 32 Targi Pracy - 25.04

25 kwietnia w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie w godz. 10.00 - 12.30 odbędą się 32 Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wspólnie z Urzędem Miasta. Swój udział w targach potwierdziło już ponad 70 pracodawców oferujących kilkaset miejsc pracy. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby z zawodowym wykształceniem: budowlańcy, ślusarze, sprzedawcy, magazynierzy oraz spawacze.
Do aktywnego udziału w Targach zapraszamy:

- osoby bezrobotne
- poszukujące pracy
- pracodawców


Podczas Targów przedstawione zostaną oferty pracy w kraju i za granicą oraz projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane do osób bezrobotnych.

 

XVII Kulturalny Festiwal oddziałów integracyjnych „Nie jesteś sam”

27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury Batory odbędzie się XVII Kulturalny Festiwal oddziałów integracyjnych „Nie jesteś sam”. Celem Festiwalu jest wspieranie i rozwijanie talentów dzieci pełno- i niepełnosprawnych oraz propagowanie idei integracji w środowisku lokalnym. Na scenie zaprezentują się dzieci z klas integracyjnych w jednej z czterech kategorii do wyboru: wokalnej, instrumentalnej, tanecznej, teatralnej. Występy będzie oceniało profesjonalne jury, które przyzna nagrody, wyróżnienia oraz nagrodę specjalną: Grand Prix Festiwalu. Uczestnikami będą dzieci uczęszczające do klas (oddziałów) integracyjnych przedszkoli i szkół Chorzowa oraz pobliskich miast. Projekt dedykowany jest społeczności lokalnej: rówieśnikom, rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym. Wstęp wolny. Impreza objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Chorzów.

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

21.04 godz. 19.00 Another Pink Floyd
22.04 godz. 18.00 Gala Blues Top 2016
22.04 godz. 17.00 Wernisaż wystawy malarstwa pt. Obrazki z podróży miejsca i ludzie. Autorstwa Danuty Matysik
23.04 godz. 18.00 Spektakl Lekkiego Teatru Przenośnego pt.”Kriss”
23.04 godz. 11.00 Z cyklu rodzinne niedziele – projekcja filmu dla dzieci
25.04 godz. 17.00 Z cyklu przewodnik opowiada – Beskideverein – mit a rzeczywistość
26.04 godz. 19.00 Spektakl pt.”Rajska Jabłonka”
27.04 godz. 17.00 Konferencja 760 lat lokacji wsi Chorzów

 

Kino „Grajfka”, Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

21.04 godz. 18.00 „Kamerdyner”
22.04 godz. 17.00 „Carte blanche”
22.04 godz. 19.30 „Obława”
24.04 godz. 19.00 „Biesy po latach”
25.04 godz. 19.00 „Cezar musi umrzeć”

 

Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

21.04 godz. 19.00 Kino na leżakach
22.04 godz. 10.00 Poranek dla najmłodszych
23.04 godz. 17.30 Fest Szlagiery na Krajcoku z Teresą Waleriańską
25.04 godz. 10.00 Dzielnicowa Akademia w Chorzowie Starym
25.04 godz. 19.00 Kolory Śląska

 

Miejski Dom Kultury Batory, ul. Batorego 6

21.04 godz. 17.00 Bluestracja
25.04 godz. 10.00 Spotkanie klubu rozmaitości Kulturalnych PEGAZ
27.04  Festiwal Integracyjny – SP 12

 

 

 

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć