Regulamin - wygraj zaproszenie na wernisaż wystawy World Press Photo w Chorzowie
2017-05-23

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj zaproszenie na wernisaż wystawy World Press Photo w Chorzowie”


§1 Organizator i partnerzy
1. Organizatorem konkursu „Wernisaż wystawy World Press Photo w Chorzowie” zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Miasta z siedzibą w Chorzowie przy Rynku 1, 41- 500 Chorzów, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany i organizowany przez serwis Facebook. Konkurs nie jest też bezpośrednio ani pośrednio związany z działalnością serwisu Facebook.

§2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem konkursu może być dowolna osoba fizyczna, która:
a) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) nie jest pracownikiem Organizatora
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział i zwalnia Organizatora oraz serwis Fecebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze swoim udziałem w Konkursie.


§3 Czas i miejsce trwania Konkursu.
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się 23 maja 2017 roku i trwa do momentu wyczerpania limitu nagród.

§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizator umieści w serwisie Facebook posta dotyczącego wystawy World Press Photo, w którym znajdzie się pytanie konkursowe.
2. Nagrodą w konkursie są trzy podwójne zaproszenia na wernisaż wystawy World Press Photo, który odbędzie się 26 maja o godz. 18.00 w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie
3. Zaproszenia otrzymają pierwsze 3 osoby, które prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe na adres maliowy: rzecznik@chorzow.eu Wiadomość e-mail musi zawierać: imię, nazwisko i numer telefonu uczestnika.


§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2017 roku.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.chorzow.eu
3.  Decyzja organizatora o przyznanych nagrodach jest nieodwołalna.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu przed wyczerpaniem limitu nagród.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć