Akcja informacyjno-edukacyjna „Sprzedaję odpowiedzialnie”
2017-10-23

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie w okresie od października do grudnia prowadzić będzie na terenie Chorzowa akcję informacyjno-edukacyjną „Sprzedaję odpowiedzialnie”. Akcja zostanie skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych. Polegać będzie na działaniach informacyjno-edukacyjnych dotyczących zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w tym zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Członkowie Komisji podczas kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz podczas oględzin lokali w związku z wydaniem postanowienia Komisji o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z określonymi uchwałami Rady Miasta, będą prowadzić rozmowy/pogadanki dotyczące w/w tematyki. W tym celu zostaną wykorzystane materiały/broszurki dotyczące w/w tematyki „Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim – poradnik dla sprzedawców” oraz „Zasady sprzedaży alkoholu – informator dla przedsiębiorców”, które otrzymają przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w wybranych punktach na terenie Miasta. Akcja ma na celu przypomnienie przedsiębiorcom,  traktowanym jako profesjonalny podmiot, który zna swoje prawa i obowiązki, a przede wszystkim, przepisy prawa związane z zakresem profilu swojej działalności gospodarczej, zasad sprzedaży napojów alkoholowych oraz ma na celu zwiększenie motywacji do kontrolowania młodych osób, chcących zakupić alkohol, ale także dostarczenie wiedzy o skutecznych zachowaniach w trudnych sytuacjach odmowy.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć