Konsultacje społeczne w sprawie polityki spójności po 2020 r
2018-01-25

Od 10 stycznia do 8 marca trwają konsultacje dot. kształtu polityki spójności po 2020 roku. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec oraz podmiot zainteresowany polityką spójności (np. organy krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, społeczeństwo czy też przedsiębiorstwa), w tym beneficjenci programów i funduszy UE. Dzięki zaangażowaniu się w te konsultacje będziemy mieli większą szansę na podkreślenie wagi i znaczenia europejskiej polityki spójności m.in. dla naszego regionu.
 
 
   - ankieta w języku polskim:
   https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=497e8e3f-0b8b-4142-ae0e-9213463c7140&;surveylanguage=PL
 
   - ogłoszenie w języku polskim:
   http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/news/2018/01/01-10-2018-public-consultation-on-eu-funds-in-the-area-of-cohesion
 
   - twitt'a Regio Poland:
   https://twitter.com/RegioPoland/status/951080538282123264
 
   Komisja podsumuje odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Zostaną one uwzględnione podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnych programów.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć