Biuletyn informacyjny UM Chorzów nr 6/2018
2018-02-08

RADA MIASTA

 

KOMISJE

12.02 godz. 16.00 Komisja Rodziny i Pomocy Społecznej


DYŻUR RADNEGO

15.02 – (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00, pok. 201 dyżur pełnić będzie radny Otte Marek

 


AKTUALNOŚCI

 

Straż Miejska walczy z faszystowskimi symbolami


Podczas najbliższego tygodnia chorzowscy strażnicy miejscy ze szczególną uwaga przyjrzą się elewacjom kamienic, bloków i domów. Od 6 lutego w mieście trwa bowiem akcja mająca na celu walkę z nieestetycznymi lub obraźliwymi napisami szpecącymi przestrzeń miejską. Działania funkcjonariuszy będą skupiać się głównie na treściach lub symbolach propagujących rasizm czy faszyzm. - Jeśli graffiti na elewacji budynku nawołuje do nienawiści lub szerzy faszyzm, zarządca czy właściciel mają obowiązek niezwłocznie taki napis usunąć – tłumaczy kierownik referatu dzielnicowych chorzowskiej Straży Miejskiej Henryk Rusnak. – Jeżeli napis mimo naszego upomnienia pozostanie na elewacji, kierujemy sprawę na policję. – dodaje.
Warto dodać, że w zeszłym roku funkcjonariuszom chorzowskiej Straży Miejskiej udało się złapać na gorącym uczynku osoby „ozdabiające” elewację budynku obraźliwymi hasłami. Sprawa została wówczas skierowana na policję. Wzmożone kontrole strażników potrwają do połowy lutego.

 


W Chorzowie pojawi się inteligentny system zarządzania ruchem


Priorytetowe przejazdy autobusów, aktualne informacje drogowe na elektronicznych tablicach i wygodna aplikacja mobilna dla kierowców – to tylko część zalet inteligentnego systemu zarządzania ruchem, który wprowadza Chorzów. – Zwarta zabudowa miasta w wielu miejscach uniemożliwia nam  poszerzenie drogi czy stworzenie nowego połączenia. Naszym priorytetem jest więc maksymalne wykorzystanie istniejących ulic, tak aby po Chorzowie można było poruszać się bezpieczniej i wygodniej – wyjaśnia prezydent miasta Andrzej Kotala. System zarządzania ruchem w mieście to sieć podsystemów obejmujących m.in.: liniowe sterowanie ruchem. Drogowcy za pomocą sygnalizacji świetlnej będą mogli przyśpieszyć przejazd opóźnionego autobusu czy rozładować tworzący się korek. Cenne informacje trafią także do kierowców. Z elektronicznych tablic będą mogli dowiedzieć się m.in. o warunkach ruchu w mieście, drogach alternatywnych czy liczbie wolnych miejsc parkingowych.
System informacyjny wsparty zostanie także stroną internetową i wygodną aplikacją mobilną. Inteligentny System Transportowy (ITS) obejmie również system monitoringu wizyjnego skrzyżowań, w tym kamery do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W Chorzowie zainstalowane zostaną dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, a także stacje meteorologiczne informujące o stanie nawierzchni drogi. - Chorzowski ITS ma być systemem otwartym, czyli takim, który będzie mógł współpracować z systemami w sąsiednich miastach – tłumaczy Piotr Wojtala, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. – Warto podkreślić, że w naszym mieście od ponad czterech  lat funkcjonuje już Odcinkowy System Zarządzania Ruchem na DTŚ, który jest kompatybilny z systemem funkcjonującym w Gliwicach, a także umożliwia informowanie o sytuacji na DTŚ w ościennych miastach – podkreśla dyrektor MZUiM-u.
W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę systemu wybrana została firma Sprint, która ma kilkuletnie doświadczenie w budowie systemów sterowania ruchem, m.in. w Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie. Realizacja zamówienia kosztować będzie około 16 mln zł, z czego 85% pokrytych zostanie ze środków unijnych. Wdrażanie systemu zakończy się jesienią 2019 roku.

 


Bezpłatna komunikacja z powodu smogu – 7.02


KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy wprowadzają 7 lutego (środa) bezpłatne przejazdy dla pasażerów, którzy w chwili przejazdu będą ze sobą posiadać dowód rejestracyjny samochodu osobowego. Z możliwości bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać również jeszcze jedna osoba, towarzysząca posiadaczowi dowodu rejestracyjnego. Powodem ogłoszenia bezpłatnych przejazdów jest prognozowana bardzo zła jakość powietrza nad obszarem miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać również w pociągach Kolei Śląskich – z wyjątkiem przejazdów pociągami relacji Chałupki – Bohumin oraz Ornak, jeżdżącymi na odcinku Żywiec – Zakopane.
Osoby legitymujące się dowodem rejestracyjnym nie muszą być formalnie jego właścicielem (wpisanym do dowodu rejestracyjnego), aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu. Uprawnienie to będzie obowiązywać w autobusach, tramwajach i trolejbusach jeżdżących w barwach KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry.

 


Dzikie zwierzęta w mieście – jak reagować?


Jak postępować w przypadku spotkania dzikich zwierząt na terenie miasta? Należy pamiętać, że usunięcie zwierzęcia z naturalnego środowiska może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach: gdy znajduje się ono w okolicznościach zagrażających życiu lub stwarza zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Faktycznej pomocy człowieka wymagają jedynie zwierzęta z wyraźnymi objawami zranienia lub choroby (np. bardzo zły stan upierzenia, brak reakcji na zbliżanie się człowieka, problemy z oddychaniem). W przypadku napotkania jakiegokolwiek ptaka (pisklęcia bądź dorosłego osobnika) przy ruchliwej drodze lub w innym miejscu dla niego niebezpiecznym, należy przenieść go na trawnik lub posadzić na najbliższym drzewie lub krzaku, skąd na pewno będzie w stanie przywołać inne osobniki. W przeciwieństwie do ssaków ptaki mają bardzo słaby węch i nie ma obawy, że dorosłe osobniki wyczują na pisklęciu zapach człowieka i przestaną się nim zajmować.

W przypadku, gdy zwierzę nie jest ranne, jednak z jakichś względów jego stan budzi nasze wątpliwości należy obserwować je w miejscu jego przebywania przez okres 24 godzin i dopiero po upływie tego czasu poinformować odpowiednie służby. Należy pamiętać, że zabieranie zwierząt ze środowiska naturalnego bez uzasadnionej przyczyny stanowi wykroczenie określone w art. 131 pkt.14 ust. o ochronie przyrody. Zwierzęta należące do gatunków krajowych (np. wszelkie ptaki, zające, jeże, nietoperze, żółwie zwyczajne, żmije, jaszczurki, zaskrońce, salamandry, traszki, itp.), powinny pozostać w środowisku naturalnym (chyba, że są ranne albo znajdują się w warunkach zagrożenia życia lub zagrażają człowiekowi).

Należy pamiętać, że zwierzęta usunięte bez uzasadnionej przyczyny z naturalnego środowiska i zabrane do domu lub przekazane do ośrodka rehabilitacyjnego mają w przyszłości mniejsze szanse na normalne funkcjonowanie.

 


Ekonomik w wojewódzkim etapie olimpiady o ubezpieczeniach społecznych


16 marca uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powalczą o awans do finału olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. II wojewódzki etap olimpiady odbędzie się w chorzowskim oddziale Zakładu. 
W szkolnym etapie olimpiady udział wzięło prawie 31 tys. uczniów z całej Polski. Z województwa śląskiego do udziału w olimpiadzie zgłosiły się 134 szkoły i prawie 4000 uczniów. W pierwszym etapie szkolnym, który odbył się pod koniec listopada, uczestnicy zmierzyli się z 20 testowymi pytaniami wielokrotnego wyboru.
Podczas etapu wojewódzkiego, region chorzowskiego oddziału ZUS, reprezentować będą 3 zespoły: z Technikum Ekonomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie (Patryk Świętek, Sandra Osadnik, Oliwia Matusek), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej.
- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych posiadają już wiedzę o prawach i obowiązkach wynikających z ubezpieczeń społecznych. Są to ważne zagadnienia, niezbędne dla prawidłowego podejmowania decyzji dotyczących przyszłego życia zawodowego i osobistego – wyjaśnia Izabela Jakubek, koordynator ds. komunikacji społecznej i Edukacji z ZUS w Chorzowie
W drugim etapie zmierzą się 3-osobowe drużyny z 22 szkół z województwa śląskiego. - Jest o co walczyć, bowiem w finale uczniowie mogą liczyć na nagrody rzeczowe, indeksy na studia wyższe oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wielu uczelniach – dodaje Izabela Jakubek

 


W marcu rusza nabór do chorzowskich przedszkoli


6 marca o godz. 9.00 rozpocznie się nabór do chorzowskich przedszkoli. Przypominamy, że maluchy będzie można zapisać tylko elektronicznie - za pośrednictwem strony internetowej www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. Wystarczy założyć konto podając swój numer pesel, a następnie uzupełnić dane dziecka i rodziców. Po zalogowaniu można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając że kolejność wyboru ma znaczenie – pierwsza placówka na liście powinna być tą najbardziej braną pod uwagę. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami trzeba złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku na pierwszym miejscu).
Przypominamy, że do przedszkoli przyjmowane są dzieci między 3 a 6 rokiem życia, mieszkające w Chorzowie. Miejsca na dzieciaki czekają w 24 przedszkolach na terenie miasta. Równolegle ruszy nabór 6-latków do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych (SP 12 z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, SP 37) - również elektroniczny.
Rekrutacja potrwa do 20 marca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 maja, a potwierdzenia woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania przyjmowane będą od 16 do 22 maja. Ostateczne listy przyjętych ogłoszone zostaną 25 maja.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w mieście ora na stronie http://bit.ly/2s5rgo9

 


Zimowe zabawy z Chorzowską Akademią Dzieci


Chorzowska Akademia Dzieci zaprasza wszystkie maluchy spędzające ferie w mieście na zimowe zabawy! Będzie lepienie bałwana, bitwa na śnieżki i tworzenie karmników dla ptaków.  Zimowe zabawy z Chorzowską Akademią Dzieci to propozycja dla wszystkich dzieci, które wdrugim tygodniu ferii nigdzie nie wyjeżdżają i chcą aktywnie spędzić czas.  - Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim dla dzieci w wieku od dwóch do czterech lat – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej. - Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, przygotowaliśmy inne zajęcia. Uczestnicy będą mogli – i to niezależnie od pogody – ulepić bałwana, wziąć udział w bitwie na kulki śniegowe, stworzyć obrazy o tematyce zimowej czy wykonać własne karmniki dla ptaków z tektury. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram akcji Zimowe zabawy z Chorzowską Akademią Dzieci:
Poniedziałek, 5 luty - g.11.00 - 12.30 - Wspólne zabawy na śniegu: w razie sprzyjających warunków pogodowych wojna na kulki śniegowe, zabawy rekreacyjne na skwerze przy ul. Floriańskiej przed Biedronką. Przy braku śniegu - zabawa muzyczno-ruchowa dla dzieci w wieku 2-4 lat, wojna na kulki "śniegowe"zrobione z papieru;

Wtorek, 6 luty - g.11.00 - 12.30 - Rodzinne lepienie bałwana przy sprzyjającej pogodzie na skwerze pod Biedronką. W razie braku śniegu w sali Klubu Malucha przy ul. Floriańskiej 24a lepienie bałwana z papieru, zabawy muzyczno - ruchowe;
Środa, 7 luty - g.11.00 - 12.30 - "Plastyczne wariacje zimowe": wykonywanie obrazków zimowych z użyciem wosku, tuszu, farb, pasty do zębów - zajęcia w sali Klubu Malucha przy ul. Floriańskiej 24a;
Czwartek, 8 luty - g.11.00 - 12.30 - "Karmimy ptaki zima": zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami. Wykonywanie karmników z tektury przez dzieci. Prezentacja montażu karmnika drewnianego, zawieszenie go na pobliskim drzewie, nakarmienie ptaszków - zajęcia w sali Klubu Malucha przy ul. Floriańskiej 24a;
Piątek, 9 luty - g.11.00 - 12.30 - Galeria zimowych obrazków przy piosence i herbatce z miodem w międzypokoleniowej kawiarence w sali Klubu Malucha przy ul. Floriańskiej 24a.

 


Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu


Między 24 i 25 lutym w Hali MORiS w Chorzowie po raz drugi odbędą się Śląskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu organizowane przez firmę Expo Property z Warszawy. To impreza, która skupia wyłącznie inwestycje mieszkaniowe z województwa Śląskiego oraz ofertę budowy domu od A do Z. To doskonała okazja do porównania ofert w jednym miejscu i zakupu nowego M. 
Oferta nieruchomości mieszkaniowych w naszym mieście w ostatnich latach znacznie się poszerzyła. Buduje się dużo mieszkań w coraz lepszym standardzie. Daje to miastu szansę na przyciągnięcie nowych mieszkańców i dalszy rozwój. Dlatego też powstała kampania „Mieszkaj i pracuj w Chorzowie”, w ramach której na targach obecny będzie Urząd Miasta. Informacja skierowana będzie zarówno do aktualnych mieszkańców, jak i tych osób, które interesują się Chorzowem w kontekście lokalizacji planowanego miejsca zamieszkania. Na stoisku miasta będzie można zapytać o planowane miejskie inwestycje, dostępne tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne, a także losowo otrzymać bilet wstępu do instytucji kultury i rekreacji w naszym mieście.
Na targach prezentowane będą zarówno inwestycje rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Większość wystawców przygotuje promocyjne oferty, obowiązujące wyłącznie podczas trwania imprezy. Goście będą mogli również zapoznać się z bogatą gamą usług dodatkowych, m.in. doradztwa finansowego i aranżacji wnętrz.
Udział w targach to doskonała okazja poznania wszystkich atutów mieszkania w śląskiej metropolii. Dodatkowo większość wystawców w tych dniach otwiera swoje biura sprzedaży, dzięki czemu od ręki i z rabatem będzie można zamówić wymarzone mieszkanie lub dom.
 
Ceny biletów:
 
·    bilet normalny 5 zł - upoważnia do jednokrotnego wstępu na targi dla jednej osoby dorosłej
·    bilet rodzinny 10 zł - upoważnia do jednokrotnego wstępu na targi dla dwóch osób dorosłych z nieograniczoną liczbą dzieci
·    e-bilet 0zł - upoważnia do jednokrotnego wstępu na targi dla dwóch osób dorosłych z nieograniczoną liczbą dzieci, aby go otrzymać kliknij tutaj.

Godziny otwarcia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Niedziela: 10.00 - 16.00

 


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

 

Bal maskowy dla seniorów - 8.02

Chorzowscy seniorzy już wielokrotnie udowodnili, że uwielbiają rozrywkę. Jako że karnawał trwa w najlepsze, kolejną okazją do wspólnej zabawy będzie Bal Maskowy, organizowany przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej. – Karnawałową maskaradę urządzamy już po raz trzeci. Za każdym razem jesteśmy zaskoczeni i zachwyceni pomysłowością uczestników w przygotowaniu strojów – opowiada Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej. –  Barwne peruki, zdobne maski i efektowne suknie robią wielkie wrażenie, przez chwilę można poczuć się jak na balu w Wenecji czy we Florencji. Bal obfitować będzie w atrakcje. Taneczna zabawa w rytmie największych muzycznych hitów z lat 60., 70., 80. i 90. jest oczywiście głównym punktem programu, ale nie zabraknie również na przykład konkursów z nagrodami – w tym na najlepszy strój. 

Bal Maskowy dla Seniorów odbędzie się w czwartek, 8 lutego, o godzinie 16:00, w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie SDK-u. Organizatorzy proszą, by uczestnicy stawili się na imprezę w przebraniach.

 


Prezydent Chorzowa zaprasza na bal – 10.02


Komplet ekskluzywnych filiżanek prosto od Premiera RP, książka Dana Browna „Początek” z autografem autora, voucher dla dwóch osób na pobyt w słowackim ośrodku Besenova, czy podpisana płyta DVD z filmem „Gwiazdy” w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. To tylko kilka spośród atrakcyjnych przedmiotów, które będzie można wylicytować 10 lutego podczas Chorzowskiego Balu Prezydenta w kompleksie Sztygarka. Co najważniejsze – pieniądze zebrane podczas aukcji zostaną przeznaczone na zakup aparatu USG dla dziecięcego oddziału hematologicznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.  
Podczas balu odbędzie się finał konkursu Przedsiębiorca Roku, organizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Chorzowa. Imprezę poprowadzi aktor Mirosław Neinert. Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę przy muzyce na żywo i przebojach prezentowanych przez DJa. Koszt zaproszenia to 350 złotych od pary. Potwierdzenia udziału w balu oraz płatności należy dokonać do 31 stycznia na adres mailowy maciej.wierszyc@cpchorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 884 822 011.

 


Walentynki w mieście - 14.02


Zakochani w Chorzowie nie będą się nudzić: romantyczna przejażdżka "Elką", wizyta w kinie czy gwiezdna podróż z muzyką filmową - to tylko parę propozycji na to, jak można spędzieć Walentynki w mieście.
Dla poszukujących czegoś niesztampowego, co zaskoczy partnera, idealnym wyborem będzie walentynkowa przejażdżka „Elką”. Kosztujący 100 złotych zestaw obejmuje przejażdżkę gondolą dla dwóch osób w obie strony (jeden kurs potrwa około 45 minut), dwa kubki gorącej czekolady i dwie czekoladowe muffinki. Poza tym różę dla partnerki, krótką sesję zdjęciową wraz z natychmiastowym wydrukiem w modnej ostatnio fotobudce, a także czekoladki. Na nastrojowo oświetlonych stacjach, będzie można usłyszeć romantyczną muzykę.
-W elektronicznym panelu naszego sklepu, każdy chętny kupuje konkretną godzinę przejazdu i zamawia ją w systemie, radzimy się pospieszyć, pozostało już tylko 50 miejsc – zachęca Łukasz Buszman, rzecznik prasowy Parku Śląskiego. W systemie umożliwimy też zamówienie kursu dla większej ilości osób. Za każdą dodatkową będzie trzeba zapłacić 50 złotych – zaznacza.
Pierwsze gondole wyruszą o godzinie 14.00, a ostatnie po 22.00. Łącznie z walentynkowych atrakcji może skorzystać 161 par. Zapisy ruszyły 1 lutego. Szczegóły na stronie Parku Śląskiego http://www.parkslaski.pl/
 
Dla tych, którzy chcą spędzić ten dzień w kinie, chorzowska Grajfka przygotowała Walentynki z Woodym Allenem. Dwa seanse, dwie romantyczne historie i kameralny klimat kina - na to mogą liczyć zakochani 14 lutego w Chorzowskim Centrum Kultury. Pierwszy film rozpocznie się o godzinie 18.00 - "Vicky, Christina, Barcelona", drugi o 20.30 - "Magia w blasku księżyca". Więcej na http://kino.chck.pl
 
13 lutego o godzinie 17.00 Planetarium Śląskie zaprasza na Walentynki w Planetarium. W tym roku dla odwiedzających został przygotowany pokaz "Muzyka filmowa pod gwiazdami". Podszas seansu, przy dźwiękach muzyki ze znanych romansów zostaną pokazane tajemnice nocnego nieba, a widzowie przeniosą się w świat starożytnych bogów, nimf i herosów.
Wcześniejszej rezerwacji miejsc można dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 745 27 28. Liczba miejsc ograniczona. Istnieje możliwość wcześniejszego odbioru biletów w kasie Planetarium.
Zatańczą przeciwko przemocy wobec kobiet – 14.02
14 lutego, w ramach akcji „Nazywam się Miliard”, chorzowianki poprzez taniec sprzeciwią się przemocy wobec dziewcząt i kobiet.  „One Billion Rising” to ogólnoświatowa kampania społeczna zwracająca uwagę na problem przemocy wobec kobiet. W 2011 została zainicjowana przez Eve Ensler - dziś odbywa się na całym świecie. Polska akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. 14 lutego kobiety solidaryzują się poprzez wspólny taniec, w jednym czasie i na całym świecie. W Chorzowie akcja odbyła się po raz pierwszy w 2017. W tym roku event rozegra się 14 lutego na przestrzeni przy budynku Poczty Głównej o godz. 16.30
Taniec 14.02 poprzedzi kilka prób w Starochorzowskim Domu Kultury, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Terminy prób to: 01.02, 05.02 i 13.02. Wszystkie rozpoczynają się o godz. 17.00.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/OneBillionRisingChorzow/

 

 

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

9.02 godz. 20.30 "Kazik sam w domu" – Kabaret Neo-Nówka
10.02 godz. 19.00 Koncert Uniwerse

Kino Grajfka

9.02 godz. 18.00 "Dobrze kłamie się w miłym towarzystwie"
14.02 godz. 18.00 "Vicky, Christina, Barcelona"
14.02 godz. 20.30 "Magia w blasku księżyca"

Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

10.02 godz. 20.00 VIII Chorzowski Bal Ślązoka
13.02 godz. 10.30 Pani Gama Zapasza


CHORZÓW W MEDIACH
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow zdjęć na Instagramie:https://www.instagram.com/miastochorzow/ i konta na Twitterze:https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na Youtubie:https://www.youtube.com/channel/UCMwkw5pUP85wxSQZr9ekGoQ

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć