Podatki 2017

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów informuje, iż termin składania deklaracji rocznych:


- na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa w dniu 31.01.2017r.
- na podatek rolny i leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych upływa w dniu 15.01.2017r.
- na podatek od środków transportowych upływa w dniu 15.02.2017r.

Nie złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny bądź podatek od środków transportowych w wyżej wymienionym terminie podlega odpowiedzialności karno-skarbowej.

Ponadto Wydział Podatków i Opłat Lokalnych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017r. na terenie miasta Chorzów obowiązują nowe:

I. stawki podatku od nieruchomości:
link: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/xxvi.496.16.pdf

II. stawki podatku rolnego: ustalane na podstawie średniej ceny skupu żyta określa „Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016r.” (M.P. z dnia 20.10.2015r.)
link: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/mp.2016.993.pdf

III. stawki podatku leśnego: ustalane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna określa „Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r”. (M.P. z dnia 22.10.2014r.)
link: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/mp.2016.996.pdf

IV. stawki podatku od środków transportowych:
link: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/xxviii.521.16.pdf

V. druki formularzy:
1. informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16502
2. informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16503
3. dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16504
4. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16522
5. dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk D-1/A)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16523
6. wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (druk D-1/B)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16524
7. deklaracji na podatek rolny (DR-1)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16700
8. deklaracji na podatek leśny (DL-1)
https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=16717
9. deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5133866/DT-1+Deklaracja+na+podatek+od+%C5%9Brodk%C3%B3w+transportowych.pdf
10. załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A)
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5133866/DT-1A+Za%C5%82%C4%85cznik+do+deklaracji+DT-1.pdf
Ponadto Wydział Podatków i Opłat Lokalnych informuje, iż zobowiązania podatkowe należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć