Miejski monitoring

Kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 416 59 87 lub 32 241 10 49  - CAŁODOBOWO

Monitoring miejski:

K1 – skrzyżowanie ulic Armii Krajowej, Szpitalna, Aleja Bojowników o Wolności i Demokrację

K2 – skrzyżowanie ulic 11-go Listopada, Plac Mickiewicza

K3 – Plac Mickiewicza 7

K4 – Plac Mickiewicza 4

K5 – Skrzyżowanie ulic Stefana Batorego, Czempiela, Odrodzenia.

K6 – Skrzyżowanie ulic Strzelców Bytomskich, Wolności.

K7 – Skrzyżowanie ulic Strzelców Bytomskich, Wolności.

K8 – Ulica Katowicka 123.

K9 – Skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Katowicka.

K10 – Ulica Wolności 1A.

K11 – Skrzyżowanie ulic Katowicka, Kościuszki.

K12 – Ulica Rynek 1.

K13 – Ulica Wolności 36.

K14 – Skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Janasa, Styczyńskiego.

K15 – Skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Janasa, Styczyńskiego.

K16 – Skrzyżowanie ulic Gałeczki, Ryszki.

K17 – Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację 49.

K18 – Ulica Armii Krajowej 59.

K19 – Skrzyżowanie ulic Żołnierzy Września, Beskidzka, Boczna.

K20 – Skrzyżowanie ulic Siemianowicka, Bożogrobców.

K21 – Skrzyżowanie ulic 11-go Listopada, Ficka.

K22 – Skrzyżowanie ulic Pudlerska, Ligonia.

K23 – Ulica Dąbrowskiego 24.

K24 – Skrzyżowanie ulic Stefana Batorego, Brzozowa.

K25 – Ulica Piekarska 14.

K26 – Ulica Ligonia 14.

K27 – Park Róż.

K28 – Park Pod Kasztanami.

K29 – Ulica Piotra 13.

 

Do zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
2. Współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i z centrami zarządzania kryzysowego miast sąsiednich.
3. Współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną oraz Strażą Miejską w zakresie realizacji zadań na rzecz ochrony ludności.
4. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze,  humanitarne oraz przy eliminacji bieżących zagrożeń występujących na terenie miasta.
5. Współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
6. Koordynacja działań związanych z udzieleniem wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym i ich bliskim
7. Współdziałanie z OPS w zakresie doraźnej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze kryzysowym.
8. Współdziałanie z PINB w zakresie realizacji zadań związanych z występowaniem zagrożeń i katastrof budowlanych.
9. Współdziałanie z MZUiM w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem przyczyn, a także skutków zdarzeń drogowych oraz w zakresie realizacji akcji zima.
10. Koordynowanie działań związanych z odłowem dzikich zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi.
11. Obsługa Centrum Obserwacji w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta.
12. Pozyskiwanie na bieżąco informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo w mieście.
13. Przyjmowanie i przekazywanie do realizacji właściwym służbom informacji nt. awarii i uszkodzeń infrastruktury w mieście.
14. Udzielanie osobom kontaktującym się z Centrum podstawowych informacji nt. zachowania się w sytuacji kryzysowej.

K1 – skrzyżowanie ulic Armii Krajowej, Szpitalna, Aleja Bojowników o Wolności i Demokrację
K2 – skrzyżowanie ulic 11-go Listopada, Plac Mickiewicza
K3 – Plac Mickiewicza 7
K4 – Plac Mickiewicza 4
K5 – Skrzyżowanie ulic Stefana Batorego, Czempiela, Odrodzenia.
K6 – Skrzyżowanie ulic Strzelców Bytomskich, Wolności.
K7 – Skrzyżowanie ulic Strzelców Bytomskich, Wolności.
K8 – Ulica Katowicka 123.
K9 – Skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Katowicka.
K10 – Ulica Wolności 1A.
K11 – Skrzyżowanie ulic Katowicka, Kościuszki.
K12 – Ulica Rynek 1.
K13 – Ulica Wolności 36.
K14 – Skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Janasa, Styczyńskiego.
K15 – Skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Janasa, Styczyńskiego.
K16 – Skrzyżowanie ulic Gałeczki, Ryszki.
K17 – Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację 49.
K18 – Ulica Armii Krajowej 59.
K19 – Skrzyżowanie ulic Żołnierzy Września, Beskidzka, Boczna.
K20 – Skrzyżowanie ulic Siemianowicka, Bożogrobców.
K21 – Skrzyżowanie ulic 11-go Listopada, Ficka.
K22 – Skrzyżowanie ulic Pudlerska, Ligonia.
K23 – Ulica Dąbrowskiego 24.
K24 – Skrzyżowanie ulic Stefana Batorego, Brzozowa.
K25 – Ulica Piekarska 14.
K26 – Ulica Ligonia 14.
K27 – Park Róż.
K28 – Park Pod Kasztanami.
K29 – Ulica Piotra 13.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć