Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto

Przedszkola | Szkoły Podstawowe | Gimnazja | Szkoły Ponadgimnazjalne | Szkoły Policealne | Inne


PRZEDSZKOLA


Przedszkole Nr 1
ul. Obrońców Chorzowa 14
tel. 32 246 24 46
www.przedszkole1chorzow.net


Przedszkole Nr 3
ul. Cieszyńska 21
tel. 32 241 44 13
www.przedszkole3chorzow.net


Przedszkole Nr 4
ul. Długa 32a
tel. 32 246 46 32
www.p4chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 5
ul. Poniatowskiego 27
tel. 32 241 16 04
www.przedszkole5.edu.pl


Przedszkole Nr 6
ul. Gałeczki 56
tel. 32 241 03 64
www.przedszkole-nr6.gogler.pl


Przedszkole Nr 7
ul. Łagiewnicka 16
tel. 032 249 60 22
www.przedszkole7chorzow.az.pl


Przedszkole Nr 8
ul. Kochanowskiego 18
tel. 32 246 50 91
www.przedszkolenr8.chorzow.pl


Przedszkole Nr 9
ul. Powstańców 51
tel. 32 41 17 72
www.p9chorzow.pl


Przedszkole Nr 11
ul. Czysta 12
tel. 32 247 34 76
www.p11chorzow.edu.pl


Integracyjne Przedszkole Nr 12
im. Marii Montessori
ul. Lipińska 9
tel. 32 241 16 57
www.p12wchorzowie.republika.pl


Przedszkole Nr 13
ul. Sobieskiego 13
tel. 32 241 16 49
www.przedszkole13chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 16 Integracyjne
ul. Brzozowa 9
tel. 32 246 30 38
www.przedszkoleintegracyjne16chorzow.republika.pl


Przedszkole Nr 17
ul. Kasprowicza 1
tel. 32 241 62 74
www.przedszkolenr17chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 18
ul. Gałeczki 17
tel. 32 241 39 60
www.przedszkole18chorzow.pl


Przedszkole Nr 19
ul. Karpacka 15
tel. 32 246 41  62
www.przedszkole19chorzow.pl


Przedszkole Nr 20
ul. Ks. J. Czempiela 49
tel. 32 246 63 61
www.p20chorzow.edu.pl


Przedszkole Nr 21
ul. Ryszki 33
tel. 32 241 98 60
www.przedszkole21chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 22
ul. Brzezińska 1a
tel. 32 245 91 34
www.przedszkole22chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 23
ul. Floriańska 37
tel. 032 241 04 23
www.przedszkole23chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 24
ul. Lompy 16
tel. 32 249 30 71
www.przedszkole24.kei.pl


Przedszkole Nr 25
ul. Kilińskiego 3
tel. 32 241 03 33
www.przedszkole25.info


Przedszkole Nr 26
ul. Ligonia 14
tel. 32 241 16 33
www.p26chorzow.edupage.org


Przedszkole Nr 27
ul. Wandy 34
tel. 32 241 53 63
www.przedszkole27.pl


Przedszkole Nr 29
ul. Siemianowicka 61
tel. 32 241 16 48
www.przedszkole-29.edupage.orgSZKOŁY PODSTAWOWE


Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka
ul. Dąbrowskiego 41
tel. 32 241 03 62
www.sp1chorzow.home.pl


Szkoła Podstawowa Nr 5
w Zespole Szkół Sportowych Nr 1
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Ryszki 55
tel. 32 241 99 10
www.sp5.chorzow.pl


Szkoła Podstawowa Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Skrajna 2
tel. 032 246 11 15
www.sp12chorzow.pl


Szkoła Podstawowa Nr 13
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Styczyńskiego 32
tel. 32 241 16 35
www.sp13chorzow.eu


Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Podmiejska 62
tel. 32 246 23 69
www.sp14chorzow.edupage.org


Szkoła Podstawowa Nr 15
im. Konstantego Wolnego
ul. 3-go Maja 78
tel. 32 249 83 99
www.sp15chorzow.edupage.org


Szkoła Podstawowa Nr 17
im. Jana Pawła II
ul. Łagiewnicka 18
tel. 32 249 66 56
www.szkola17.republika.pl


Szkoła Podstawowa Nr 21
w Zespole Szkół Sportowych Nr 2
im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
tel. 32 241 23 55
www.zss2.chorzow.pl


Szkoła Podstawowa Nr 22
w Zespole Szkół Integracyjnych
im. Karola Miarki
ul. Piotra 9
tel. 32 348 12 83
www.zsichorz.webd.pl/wp/


Szkoła Podstawowa Nr 24
im. Powstańców Śląskich
ul. 17-go Sierpnia 1
tel. 32 241 03 78
www.sp24chorzowstary.edupage.org


Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Stanisława Hadyny
ul. Główna 21
tel. 32 245 91 09
www.sp25chorzow.pl


Szkoła Podstawowa Nr 29
im. Ignacego Mościckiego
ul. Lwowska 36
tel. 32 241 07 47
www.sp29chorzow.edupage.org


Szkoła Podstawowa Nr 32
im. ks. Józefa Czempiela
ul. Kaliny 61
tel.32 246 57 85
www.sp32.chorzow.info


Szkoła Podstawowa Nr 34
im. Sportowców Hajduckich
ul. Kaliny 55
tel.32 246 18 04
www.sp34.w.chorzowie.pl


Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Karola Grzesika
ul. Ratuszowa 20
tel. 32 246 66 10
www.szkolapodstawowanr37chorzow.slask.pl
GIMNAZJA


Gimnazjum Nr 1
im. Marii Konopnickiej
ul. Dąbrowskiego 53
tel.32 241 16 55
www.gim1chorzow.pl


Gimnazjum Nr 2
im. Jana Pawła II
ul. Sportowa 4
tel.32 241 16 53
www.gimnazjum2.pl


Gimnazjum Nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. 3 Maja 22
tel.32 241 17 11
www.ligon.pl/gimnazjum/


Gimnazjum Nr 4
im. Wojska Polskiego
ul. Śląska 3
tel.32 241 85 76
www.gimnazjum4.edu.pl


Gimnazjum Nr 5
im. Józefa Lompy
ul. 11 Listopada 21
tel.32 241 17 06
www.gim5.chorzow.pl


Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Sportowymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Miłośników Ziemi Śląskiej
ul. Harcerska 2
tel.032 241 04 21
www.zso2.net.pl


Gimnazjum Nr 7
im. Adama Mickiewicza
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Farna 5
tel.32 246 88 02
www.gimnazjum7.edu.pl


Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. ks. Czempiela 52
tel.32 246 62 26
www.gim8.chorzow.pl


Gimnazjum Sportowe Nr 9
w Zespole Szkół Sportowych Nr 2
im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
tel.32 241 23 55
www.zss2.chorzow.pl


Gimnazjum Nr 10
im. Jana Kochanowskiego
ul. Urbanowicza 4
tel.032 241 67 34
www.gim10.pl


Gimnazjum Sportowe Nr 11
w Zespole Szkół Sportowych Nr 1
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Ryszki 55
tel.32 241 99 10
www.sp5.chorzow.pl


Gimnazjum Dwujęzyczne
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 32 241 17 12
www.slowacki.edu.pl


Gimnazjum Integracyjne
w Zespole Szkół Integracyjnych
ul. Piotra 9a
tel.32 348 12 83
www.zsichorz.webd.pl/wp/


SZKOŁY PONADGIMNAZJLANE


Licea Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 32 241 17 12
www.slowacki.edu.pl


II Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Ligonia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. 3-go Maja 22
tel.32 241 17 11
www.ligon.pl


III Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Farna 5-7
tel.32 246 22 74
www.3lo.edu.pl


IV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34
tel.32 241 17 14
dyrektor: mgr Roman Herrmann
www.curie.edu.pl


V Liceum Ogólnokształcące
Im. Nikoli Tesli
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
ul. St. Batorego 37
tel. 32 246 61 63
www.zstio3.pl


VII Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Piotra 1
tel.032 241 17 17
www.sniadecki.edu.pl


IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Miłośników Ziemi Śląskiej
ul. Harcerska 2
tel.32 241 04 21
www.zso2.net.pl


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Oskara Langego
ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.zse-chorzow.pl


TECHNIKA


Technikum Budowlane
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Narutowicza 5
tel. 32 241 34 75
www.zsbchorzow.pl


Technikum Chemiczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Piotra 1
tel. 32 241 17 17
www.sniadecki.edu.pL


Technikum Ekonomiczne
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Oskara Langego
ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.zse-chorzow.pl


Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1
im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23
tel. 32 241 25 08
www.zstio1.edu.pl


Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
ul. St.Batorego 37
tel.32 24 66 163
www.zstio3.pl


Technikum Gastronomiczne
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64
tel. 32 241 17 25
www.zsgu.chorzow.w.interia.pl


Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2
im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a
tel. 32 241 01 29
www.zstnr2.pop.pl


Zasadnicze Szkoły Zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1
im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23
tel. 32 241 25 08
www.zstio1.edu.pl


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2
im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a
tel. 32 241 01 29
www.zstnr2.pop.pl


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64
tel.32 241 17 25
www.zsgu.chorzow.w.interia.pl


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Narutowicza 5
tel. 32 241 34 75
www.zsbchorzow.pl


Szkoły Policealne


Szkoła Policealna dla Dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.zse-chorzow.pl


Szkoła Policealna Nr 2
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.zse-chorzow.pl


Szkoła Policealna Nr 4
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Piotra 1
tel. 32 241 17 17
www.sniadecki.edu.pl


Szkoły Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3
ul. 3-go Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org


Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
im. Jana Brzechwy
ul. Dyrekcyjna 3
tel. 32 246 26 12
www.zs2chorzow.w.interia.pl


Gimnazjum Specjalne Nr 13
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
im. Jana Brzechwy
ul. Dyrekcyjna 3
tel. 032 246 26 12
www.zs2chorzow.w.interia.pl


Gimnazjum Specjalne Nr 14
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3
ul. 3-go Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3
ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3
ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org


INNE


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
tel. 32 241 31 21
www.mdkchorzow.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Racławicka 23
tel. 32 241 54 39
www.ppp.chorzow.pl


(wstecz)

Menu