Dokumenty

WNIOSEKO PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

WniosekKDR.pdf

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE NUMERU TELEFONU KOMÓRKOWEGO W KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

KDR_Formularz_zgody_na_wykorzystanie_numeru_telefonu.pdf

OŚWIADCZENIA

oswiadczenie_dotyczace_wladzy_rodzicielskiej-1.pdf

oswiadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie-1.pdf

 

 

 


 

UCHWAŁA NR XLIV/854/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

pdfuchwala_854.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/914/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

pdfuchwała_914.pdf

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.o Karcie Dużej Rodziny

Dz.U._poz_1863.pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozporządzenie.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

rozporządzenie_Ministra.pdf