Jak to zrobić?

1.    Wystarczy jedna wizyta w Urzędzie Miasta (pokój nr 6)

Zabierz ze sobą:
- do wglądu" tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu, potwierdzenie dziedziczenia, numer księgi wieczystej lub inny dokument uprawniający do dysponowania lokalem),
- wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego” wraz z podpisem osoby dysponującej tytułem prawnym (gł. najemca lub właściciel). Druk: http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/zgloszenie_pobytu_stalego.pdf
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)


2.    Bez wychodzenia z domu


Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny lub zaufany profil na platformie ePUAP mogą czynności meldunkowych dokonać elektronicznie. Niezbędne formularze można uzyskać na platformie SEKAP lub ePUAP.


Przypominamy, że:
- nie trzeba wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu stałego, ani przedstawiać zaświadczenia o wymeldowaniu
- zameldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, który w chwili dokonywania meldunku będzie się legitymować pisemnym upoważnieniem od osoby chcącej dokonać zameldowania. Upoważnienie powinno zawierać dane upoważnionego i upoważniającego (imię , nazwisko, nr pesel, adres)
- organ meldunkowy z urzędu bezpłatnie wydaje poświadczenie zameldowania na pobyt stały, które jest ważne do czasu zmiany adresu
- zmiana adresu nie wymaga wymiany dowodu osobistego