Raport 2017-10-28

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. 1.Udział w bójce
 2. 2.Pobicia
 3. 3.Zgwałcenia
 4. 4.Rozboje
 5. 5.Kradzieże 1
 6. 6.Kradzieże z włamaniem 1
 7. 7.Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
 8. 8.Wypadki drogowe, w których: 
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych
 9. 9.Osób zatrzymanych: 
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 10. 10.Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
 11. 11.Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
 12. 12.Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
 13. 13.Interwencje dotyczące osób bezdomnych
 14. 14.Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 2

 

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. 1.Zakwalifikowano wykroczenia: 10
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 9
  - przeciwko osobie 
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol. 1
  - określone w aktach prawa miejscowego
 2. 2.Przestępstwa:
 3. 3.Zdarzenia pozostałe: 6
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych 
  - interwencje porządkowe w mieście 
  - odłów zwierząt 4
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania 
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek. 
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe 2


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. 1.Pożarów: 1
  Wartość w tys. zł: 1
 2. 2.Miejscowych zagrożeń: 1
  Wartość w tys. zł: 0
 3. 3.Fałszywych alarmów: 1
 4. 4.Ogółem zdarzeń: 3

Wartość w tys. zł: 1


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. 1.Liczba przyjętych zgłoszeń: 2
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej:
 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 1

 

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ 

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły. 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
- Ostrzeżenie meteorologiczne nr 112 – Silny Wiatr. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45km/h do 65km/h, w porywach do 100km/h. Wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni. Obowiązuje od godz. 5:00 dnia 29.10.2017r. do godz. 20:00 dnia 29.10.2017r.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe. 
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły. 

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły. 

10. Inne zagrożenia .
- ul. Długa - samobójstwo mężczyzny. 

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK