raport 2017-11-03

 

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji – zestawienie liczbowe zarejestrowanych zdarzeń:

 1. a)Udział w bójce
 2. b) Pobicia 1
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje
 5. e)Kradzieże 1
 6. f)Kradzieże z włamaniem 2
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
 8. h)Wypadki drogowe, w których:  
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierują
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym  
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

 

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia:  11
  - przeciwko porządkowi i spokojowi 3
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji   3
  - przeciwko osobie 
  - przeciwko zdrowiu  
  - przeciwko mieniu   1
  - przeciwko interesom konsumentów 
  - przeciwko obyczajowości publicznej   
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego   3
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji 
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.  
  - określone w aktach prawa miejscowego   1
 2. b)Przestępstwa: 0
 3. c)Zdarzenia pozostałe: 8

 

 


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej:

 1. a)Pożarów:  3
  Wartość w tys. zł:  2,8
 2. b)Miejscowych zagrożeń:  1
  Wartość w tys. zł:   1
 3. c)Fałszywych alarmów:  3
 4. d)Ogółem zdarzeń:  8

Wartość w tys. zł:  3,8


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń:  2
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej: 
 • Drogowej i komunikacyjnej:  

- Działania w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt 
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne   

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia  

- Przestępstwa 
- Inne zagrożenia 

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

 

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.

               

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenia pożarowe.
Nie wystąpiły.

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Brak.

 


Opracowała

Służba Dyżurna MCZK