raport 2017-11-23

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 1

 6. Kradzieże z włamaniem 3

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 1

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 17
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 11
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 3
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 1
  - określone w aktach prawa miejscowego

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 7
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście
  3
  - odłów zwierząt
  2
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.
  - akcja zima
  - interwencje pozostałe.
  2


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł:
  20

 2. Miejscowych zagrożeń: 4
  Wartość w tys. zł:
  5

 3. Fałszywych alarmów: 1

 4. Ogółem zdarzeń: 7

Wartość w tys. zł: 25


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 2
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej:

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe 1

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Nie wystąpiły.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
- ul. Długa – Pożar mieszkania. Na miejscu 3 zastępy PSP, ZRM, Policja. 3 osoby ewakuowane z czego 1 z mieszkania objętego pożarem, która została zabrana do szpitala na badania. Pożar ugaszono

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK