raport 2017-11-30

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. Udział w bójce

 2. Pobicia

 3. Zgwałcenia

 4. Rozboje

 5. Kradzieże 1

 6. Kradzieże z włamaniem 1

 7. Przestępstwa związane z obrotem narkotykami

 8. Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych 1

 9. Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym

 10. Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych

 11. Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych

 12. Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)

 13. Interwencje dotyczące osób bezdomnych

 14. Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne 4

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. Zakwalifikowano wykroczenia: 6
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2
  - przeciwko osobie
  - przeciwko zdrowiu
  - przeciwko mieniu
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.
  - określone w aktach prawa miejscowego 1

 2. Przestępstwa:

 3. Zdarzenia pozostałe: 13
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej.
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych
  - interwencje porządkowe w mieście
  1
  - odłów zwierząt
  2
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.
  5
  - akcja zima
  1
  - interwencje pozostałe.
  4


3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. Pożarów: 1
  Wartość w tys. zł: 20

 2. Miejscowych zagrożeń: 4
  Wartość w tys. zł: 0

 3. Fałszywych alarmów: 2

 4. Ogółem zdarzeń: 7

Wartość w tys. zł: 20


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. Liczba przyjętych zgłoszeń: 4
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:

 • Technicznej: 1

 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima 1

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Otrzymano ostrzeżenie meteorologiczna nr 131 - Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1 C, przy gruncie do -2C. Ważność od godz 22:00 dnia 30.11.2017 do godz 09:00 dnia 01.12.2017

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpiły.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK