OSTRZEŻENIE JAKOŚĆ POWIETRZA

Zagrożenie: Ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 2.12.2017

W dniu 2.12.2017 r.  jakość powietrza na terenie aglomeracji górnosląskiej będzie  bardzo zła, ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu.

Wrazliwe grupy ludności:

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia;

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane srodki ostrożności:

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.