RAPORT 2017-12-06

I. DANE STATYSTYCZNE Z DNIA  06. 12. 2017

1. Działania Policji:

 1. a)Udział w bójce:
 2. b)Pobicia:
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje :
 5. e)Kradzieże: 2
 6. f)Kradzieże z włamaniem:
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami : 1
 8. h)Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych: 1
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących :
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym: 2
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych:
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych:
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki):
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych:
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne : 1

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia:
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 6
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia : 2
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 6
  - przeciwko osobie:
  - przeciwko zdrowiu :
  - przeciwko mieniu: 1
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej:
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego : 1
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji:
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol:
  - określone w aktach prawa miejscowego:
 2. b)Przestępstwa:
 3. c)Zdarzenia pozostałe:
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej:
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych :
  - interwencje porządkowe w mieście: 3
  - odłów zwierząt: 1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania :
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek: 3
  - akcja zima: 1
  - interwencje pozostałe: 4

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. a)Pożarów: 0
  Wartość w tys. zł: 0
 2. b)Miejscowych zagrożeń: 8
  Wartość w tys. zł: 5
 3. c)Fałszywych alarmów: 1
 4. d)Ogółem zdarzeń: 9

Wartość w tys. zł: 5


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń:
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:1

 • Budowlanej:
 • Technicznej:
 • Drogowej i komunikacyjnej:

- Działanie w ramach Akcji Zima :

- Odłów dzikich zwierząt :
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne: 1

- Zagrożenia pożarowe :

- Wykroczenia :

- Przestępstwa:
- Inne zagrożenia : 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Godz. 16: 25. skrzyżowanie ulic Hajduckiej i BOWiD. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp JRG PSP, Pogotowie Ratunkowe oraz policję. Poszkodowany (mężczyzna) został przewieziony do szpitala.

3. Awarie urządzeń i instalacji.

Godz. 13:20 ul. Radziewiczówny. Awaria na sieci wodociągowej. Awaria została usunięta w przeciągu 4 h.

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne.

Nie wystąpiły

 

5. Awarie budowlane

Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.

Nie wystąpiły

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

 

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

 

 

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia

Godz. 13: 28. Ul. Michałkowicka (przy granicy z Siemianowicami). Teren zanieczyszczony substancją służącą do produkcji lepików. Na miejscu Zastępy PSP z Siemianowic oraz zastęp ABC z Katowic. Na miejsce skierowano  firmę Sita Starol, która  zutylizowała substancję.  O godzinie 19:00 otrzymano informację o zakończeniu działań podjętych przez firmę. Substancja ropopochodna została zebrana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE
godz. 18:45 - Plac Dworcowy - przed budynkiem Sądu Rejonowego odbyło się zgromadzenie publiczne. Zgromadzenie odbyło się bez zakłóceń.

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK