RAPORT 2017-12-07

I. DANE STATYSTYCZNE Z DNIA  07. 12. 2017

1. Działania Policji:

 1. a)Udział w bójce:
 2. b)Pobicia:
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje :
 5. e)Kradzieże: 3
 6. f)Kradzieże z włamaniem: 3
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami :
 8. h)Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych:
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących :
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym: 5
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych:
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych:
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki):
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych:
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne : 5

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia: 15
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia :
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 9
  - przeciwko osobie: 4
  - przeciwko zdrowiu :
  - przeciwko mieniu:
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej:
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego : 2
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji:
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol:
  - określone w aktach prawa miejscowego:
 2. b)Przestępstwa:
 3. c)Zdarzenia pozostałe: 8
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej: 3
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych :
  - interwencje porządkowe w mieście: 3
  - odłów zwierząt: 1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania :
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek: 1
  - akcja zima:
  - interwencje pozostałe:

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. a)Pożarów: 1
  Wartość w tys. zł: 0
 2. b)Miejscowych zagrożeń: 5
  Wartość w tys. zł: 0,5
 3. c)Fałszywych alarmów: 0
 4. d)Ogółem zdarzeń: 6

Wartość w tys. zł: 0,5


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń:
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej:
 • Drogowej i komunikacyjnej:

- Działanie w ramach Akcji Zima :

- Odłów dzikich zwierząt : 1
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne:

- Zagrożenia pożarowe : 2

- Wykroczenia :

- Przestępstwa:
- Inne zagrożenia : 1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.

Nie wystąpiły

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne.

Nie wystąpiły

 

5. Awarie budowlane

Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.

Godz. 15:45 ul. Słowackiego. Pomiar tlenku węgla. Na miejscu  zastęp PSP, Policja, ZRM, PGM. Przeprowadzono pomiar tlenku węgla - wynik 16 PPM w związku z czym 4 osoby są poszkodowane tj. dwoje dzieci oraz dwoje dorosłych.

22:56 Ul. Beskidzka. Pomiar tlenku węgla. Na miejscu zastęp PSP // ZRM // Policja. Wstępne informacje: Kobieta zasłabła podczas kąpieli. Pierwszy pomiar wykazał O PPM, jednak badanie wykonane przez PSP u osoby poszkodowanej wyniosło 29 %  karboksyhemoglobiny we krwi. Kobieta decyzją ratownika medycznego zostaje zabrana do Zespołu Szpitali Miejskich na obserwację.

 

 

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

 

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

 

 

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia

Nie wystąpiły.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE
Godz. 18:45 - Plac Dworcowy - przed budynkiem Sądu Rejonowego odbyło się zgromadzenie publiczne . Liczba osób biorących w zgromadzeniu to 12 osób. Zgromadzenie odbyło się bez zakłóceń.

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK