RAPORT 2017-12-26

I. DANE STATYSTYCZNE Z DNIA  26. 12. 2017

1. Działania Policji:

 1. a)Udział w bójce:
 2. b)Pobicia:
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje :
 5. e)Kradzieże:
 6. f)Kradzieże z włamaniem:
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem narkotykami :
 8. h)Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych:
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących :
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym: 1
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych:
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych:
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki):
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych:
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne :

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia:
  - przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 1
  - przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia : 1
  - przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 1
  - przeciwko osobie:
  - przeciwko zdrowiu :
  - przeciwko mieniu:
  - przeciwko interesom konsumentów
  - przeciwko obyczajowości publicznej: 1
  - przeciwko urządzeniom użytku publicznego :
  - przeciwko obowiązkowi ewidencji:
  - określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol: 1
  - określone w aktach prawa miejscowego:
 2. b)Przestępstwa:
 3. c)Zdarzenia pozostałe:
  - awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej: 1
  - interwencje dotyczące osób bezdomnych :
  - interwencje porządkowe w mieście:
  - odłów zwierząt: 1
  - pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania :
  - interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek:
  - akcja zima:
  - interwencje pozostałe: 1

 

 3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. a)Pożarów: 2
  Wartość w tys. zł: 1
 2. b)Miejscowych zagrożeń: 1
  Wartość w tys. zł: 0
 3. c)Fałszywych alarmów: 0
 4. d)Ogółem zdarzeń: 3

Wartość w tys. zł: 1


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń:
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej:
 • Drogowej i komunikacyjnej:

- Działanie w ramach Akcji Zima :

- Odłów dzikich zwierząt :
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne:

- Zagrożenia pożarowe : 2

- Wykroczenia :

- Przestępstwa:
- Inne zagrożenia : 1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy

Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.

Nie wystąpiły

 

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne.

Nie wystąpiły

 

5. Awarie budowlane

Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.

 

1. Godz. 0:30. ul. Brzozowa. Uwolnienie tlenku węgla w mieszkaniu. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp JRG PSP, ZRM, policję oraz Pogotowie Awaryjne. Pomiar wykazał 30 ppm. Osoba poszkodowana została przewieziona do ZSM.O zdarzeniu poinformowano odpowiednie podmioty.     

 

2. Godz. 9:00 Ul. Styczyńskiego. Pożar w mieszkaniu. Ogień powstał na wskutek zwarcia instalacji elektrycznej. Pożar ugaszono. Lokatorka mieszkania  przebywała w dużym zadymieniu, została zabrana do szpitala. Na miejscu 3 zastępy PSP, Policja, ZRM, pogotowie awaryjne. O zdarzeniu poinformowano odpowiednie podmioty.

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

 

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

 

 

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia

Nie wystąpiły.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak

 

Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK