Bliźniak z Francji - Partnerstwo Chorzowa i Creil podpisane

Francuskie miasto Creil dołączyło do grona bliźniaczych partnerów Chorzowa. 17 czerwca, w ratuszu w Creil uroczyście została podpisana przysięga bliźniaczego partnerstwa miast Creil i Chorzowa.
Składając podpisy na dokumencie, zarówno Marek Kopel, prezydent Chorzowa jak i Chrystian Grimbert, mer Creil podkreślali, że podpisanie umowy poparte zostało sześcioletnim okresem współpracy. Partnerstwo to przede wszystkim współdziałanie obywateli. Czym więcej rodaków bierze udział w partnerstwie, tym nasze partnerstwo jest żywsze – wyjaśniał istotę partnerstwa mer Grimbert.
Ceremonia podpisania umowy odbyła się w obecności radnych miasta Creil i mieszkańców, którzy licznie przybyli do ratusza na tę uroczystość. Specjalnie na tę okazję do Crei przybyli przedstawiciele władz miast partnerskich Creil: angielskiego Pendle, niemieckiego Marl Termin zawarcia umowy wybrano nieprzypadkowo. Bowiem, corocznie w czerwcu Creil organizuje na terenach parkowych, nieopdal centrum miasta, Festiwal Stowarzyszeń. Festiwal służy promocji działalności i osiągnięć stowarzyszeń mieszkańców Creil oraz prezentacji ich wkładu w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Na Festiwalu, przedstawiciele Chorzowa mieli okazję odwiedzić stoisko przygotowane przez polonię francuską mieszkająca w Creil i w sąsiednich miasteczkach, skupioną w prężnie działającym Stowarzyszeniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To ono, kilka lat temu, dało impuls merowi Creil do nawiązania stosunków partnerskich z miastem w Polsce . Za sprawą ogromnego zaangażowania Romana Idasiaka , reprezentanta Przewodniczącego Komitetu Bliźniaczego Partnerstwa i Irene Hebri, byłej przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej, którzy skutecznie lobowali w Creil za wyborem Chorzowa, dotarła do gospodarza Chorzowa wiadomość o chęci współpracy z Chorzowem. W 2000 roku, mer Creil oficjalnie wystąpił do prezydenta Chorzowa z listem intencyjnych w sprawie nawiązania współpracy. Rok później, Chorzów i Creil podpisały ramowe porozumienie o współpracy między miastami.
Sześcioletnia współpraca zaowocowała zrealizowaniem 30 wspólnych projektów , jak mówi Idasiak – zainteresowanie Polską jest coraz większe. Spora grupa zaczęła uczyć się języka polskiego, a wszyscy, którzy odwiedzili Chorzów zauroczeni są polską gościnnością.
Podczas wizyty w Creil prezydent Marek Kopel , Henryk Wieczorek przewodniczący Rady Miasta Chorzów uczestniczyli także w miejskich uroczystościach obchodów rocznicy Apelu generała Charles de Gaulle do narodu francuskiego. Pod pomnikiem ku czci Apelu de Gaulle z 18. Czerwca 1940 roku, wspólnie z delegacjami z Niemiec i z Anglii, w towarzystwie mera Grimberta złożyli wieńce.
W Chorzowie, podpisanie przysięgi bliźniaczego partnerstwa w odbyło 3 czerwca br.p1
Uroczyste podpisanie przysięgi bliźniaczego partnerstwa przez: Chrystiana Grimberta i prezydenta Chorzowa Marka Kopla

p2
Wieńce pod Pominkiem de Gaulle’a składają:
Reprezentantka burmistrza Marl, Marek Kopel, prezydent Chorzowa i Henryk Wieczorek, przewodniczący Rady Miasta Chorzów

p3
Pomnik ku czci Apelu de Gaulle

p4
Festiwal Stowarzyszeń w Creil, stoisko Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej